Astrologie: dit betekent de Noordelijke Maansknoop in Stier voor jou

Van 19 januari 2022 tot 17 juli 2023 loopt de Noordelijke Maansknoop door Stier. Onze Maansknopen geven veel informatie in onze geboortehoroscoop over het bereiken van succes, het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een evenwichtige persoonlijkheid. Onze Noordelijke Maansknoop vertelt welke karaktereigenschappen we in ons leven moeten ontwikkelen. “Bij het bestuderen van onze Noordelijke Maansknoop kijken we naar de spirituele en psychologische lessen die we in dit leven mogen leren,” zegt astroloog Irma van der Wijk.

Het mooiste dat we kunnen doen is dat we de sterke karaktereigenschappen uit onze vorige levens combineren met de geschenken en uitdagingen in ons huidige leven.

De astrologie heeft als uitgangspunt dat de positie van de Zuidelijke Maansknoop (die tegenover de Noordelijke Maansknoop staat) een aspect van ons karakter beschrijft waarop in vorige levens veel nadruk heeft gelegen. In dit leven zijn we geneigd om hieraan vast te houden, omdat het bekend terrein is. Het teken waarin de Noordelijke Maansknoop staat, geeft aan welke energie we mee krijgen voor een verandering van onze persoonlijkheid.

Vorige levens

Tot ons dertigste levensjaar leven we meer in de energie van de Zuidelijke Maansknoop, maar daarna kunnen we ons meer bewust worden van ons nieuwe psychische bewustzijn. Moeilijke periodes in ons leven bieden ons juist de kans om in ons gedrag te kiezen voor een nieuwe levensrichting om onze karmische last te verlichten. Op die momenten geeft de astrologische Noordelijke Maansknoop inzichten om oude gedragspatronen los te laten en om in deze incarnatie een ander deel van jezelf te ontwikkelen.

Dat wil niet zeggen dat deze eigenschappen negatief zijn. Ze beschrijven alleen een deel van het karakter dat je waarschijnlijk in je vorige levens te sterk ontwikkeld hebt. Leven na leven heb je steeds weer dat ene deel van jezelf sterker gemaakt en daarom is het zo moeilijk in dit leven om dat gedragspatroon te veranderen. Het mooiste dat we kunnen doen is dat we de sterke karaktereigenschappen uit onze vorige levens combineren met de geschenken en uitdagingen in ons huidige leven.

Gedrags- en familiepatronen

Mocht je helemaal niet openstaan voor de visie over vorige levens dan kun je ook zo naar de Zuidelijke Maansknoop kijken: De mensen in je omgeving hebben je waarschijnlijk gestimuleerd om bepaalde patronen te vertonen of legde deze patronen op om je zo in het gareel te houden. Deze patronen zijn ingesleten in je gedrag. Als je ooit in je leven een familieopstelling hebt gedaan, dan ben je waarschijnlijk ook tot het besef gekomen dat we soms vastzitten in bepaalde gedragspatronen die te vinden (of terug te vinden) zijn in de Zuidelijke Maansknoop of familiepatronen die je mee hebt gekregen vanaf je vroege jeugd.

Een familieopstelling kan jou helpen inzicht te krijgen in waarom je dingen doet zoals je ze doet. Bijvoorbeeld als een bepaalde relatie in je leven niet goed loopt. Denk aan de relatie met je partner, die met een collega of je baas of de verhoudingen tussen jou en je kind(eren). De oorzaak van zo’n verstoorde relatie kan in jouw systeem van herkomst of de Zuidelijke Maansknoop liggen.

De ervaring heeft geleerd dat het sterrenbeeld waarin de Noordelijke Maansknoop staat de psychologische verandering aangeeft die zich in onze persoonlijkheid moet ontwikkelen. Het huis waarin deze Maansknoop staat beschrijft de ervaringen die ons ervan bewust maken om tot een nieuw psychologisch bewustzijn te komen.

Tekenposities

Misschien ben je nu wel nieuwsgierig geworden om te weten in welk sterrenbeeld jouw Noordelijke Maansknoop staat. Hieronder vind je een overzicht van de tekenposities van de Noordelijke Maansknoop: Ik start bij het jaar 1955. Zoek je geboortedatum in onderstaande tabel:

3 april 1955 – 4 oktober 1956: Boogschutter
5 oktober 1956 – 16 juni 1958: Schorpioen
17 juni 1958 – 15 december 1959: Weegschaal
16 december 1959 – 10 juni 1961: Maagd
11 juni 1961 – 23 december 1962: Leeuw
24 december 1962 – 25 augustus 1962: Kreeft
26 augustus 1964 – 19 februari 1966: Tweeling
20 februari 1966 – 19 augustus 1967: Stier
20 augustus 1967 – 19 april 1969: Ram
20 april 1969 – 2 november 1970: Vissen
3 november 1970 – 27 april 1972: Waterman
28 april 1972 – 27 oktober 1973: Steenbok
28 oktober 1973 – 10 juli 1975: Boogschutter
11 juli 1975 – 7 januari 1977: Schorpioen
8 januari 1977 – 5 juli 1978: Weegschaal
6 juli 1978 – 12 januari 1980: Maagd
13 januari 1980 – 24 september 1981: Leeuw
25 september 1981 – 16 maart 1983: Kreeft
17 maart 1983 – 11 september 1984: Tweeling
12 september 1984 – 6 april 1986: Stier
7 april 1986 – 2 december 1987: Ram
3 december 1987 – 22 mei 1989: Vissen
23 mei 1989 – 18 november 1990: Waterman
10 november 1990 – 1 augustus 1992: Steenbok
2 augustus 1992 – 1 februari 1994: Boogschutter

Pas vanaf ons dertigste levensjaar kunnen we ons meer bewust worden van ons nieuwe, psychische bewustzijn, dus vandaar dat de tabel tot 1994 loopt.

Hieronder geef ik een zeer summiere beschrijving wat de betekenis is wanneer jouw Maansknoop in een teken staat.

Ram

Vele levens lang heb je anderen gesteund, het vermogen gehad om juist andermans standpunten te zien en diplomatiek te zijn. Je hebt veel incarnaties aan het steunen van anderen gewijd en nu vind je het moeilijk om te ontdekken wie je zelf bent. Voor een diepgaand geluk in dit leven is het belangrijk dat jij je concentreert op de ontwikkeling van je eigen identiteit. Je moet eerst leren goed voor jezelf te zorgen, voordat je anderen kunt helpen. Neem regelmatig de tijd voor zelfbezinning! Een mooie affirmatie: “ik kan anderen het beste helpen door helemaal mezelf te zijn”.

Stier

Dit is een belangrijk jaar omdat op 30 april de Solareclips en op 8 november de Lunareclips in jouw teken valt. Dus de energie van jouw Maansknoop wordt extra gevoeld. Vele levens lang ben je geneigd geweest om jouw gevoel van eigenwaarde te laten afhangen van anderen. Je hebt je altijd aangetrokken gevoeld tot crisissituaties en bent zeer nauw betrokken bij psychologische beweegredenen van anderen. Je had diepe emotionele en hechte relaties met misschien wel machtige personen. Zo kon jij je compleet voelen, maar in dit leven moet je beseffen dat je die compleetheid alleen in jezelf kunt vinden en dat het niet afhankelijk is van anderen. Vaar je eigen koers in dit leven. Een mooie affirmatie: “als ik me op m’n gemak voel, volg ik het juiste pad”.

Tweeling

In vorige levens heb je je misschien eenzaam gevoeld, omdat je het gevoel had geen echt contact met anderen te krijgen. De oorzaak zou kunnen zijn dat anderen steeds de aandacht weer opeisten en je geen kans kreeg om een dialoog te voeren of je eigen verhaal te vertellen. Ook ben je bezig geweest met het zoeken naar de waarheid en als jij met die visie anderen wilde overtuigen, dan wilde men zich niet met jou verbinden. In dit leven sta je open voor de informatie en visie van anderen en hierdoor heb je verbinding met anderen. Een mooie affirmatie: “ik ben bereid om te luisteren om meer over de ander te weten te komen”.

Kreeft

Jouw Zuidelijke Maansknoop staat in Steenbok en dat betekent dat je vanuit vorige levens het gevoel hebt dat er een zware verantwoordelijkheid op je schouders rust. Misschien voelde jij je als kind al verantwoordelijk voor het welzijn van je ouders. Deze Noordelijke Maansknoop helpt jou om je niet meer zo verantwoordelijk voor alles te voelen. Je kunt niet alles onder controle hebben, dus je mag zaken loslaten. Het is oké om je gevoelens meer aan anderen te laten blijken. Een mooie affirmatie: “door mijn eigen emoties meer ruimte te geven, begrijp ik ook de emoties van anderen beter”.

Leeuw

Jouw Noordelijke Maansknoop in Leeuw geeft jou de energie om verborgen talenten te ontwikkelen, zoals het vergroten van je wilskracht, meer zelfvertrouwen krijgen, meer van het leven genieten en bereid te zijn om ook zo nu en dan het middelpunt te zijn. Dus neem afscheid van je gereserveerdheid en leer meer op je intuïtie te vertrouwen, in plaats van strak vast te houden aan logische redeneringen. Ontdek dat je veel meer innerlijke kracht hebt dan je zelf beseft. Een mooie affirmatie: “de enige persoon die mijn geluk kan scheppen, ben ik zelf”.

Maagd

Aangezien jouw Zuidelijke Maansknoop in Vissen staat, zal het voor jou niet altijd even gemakkelijk zijn om juist de aarde-energie van Maagd te voelen. De energie van Maagd vermindert de invloed van overgevoeligheid, zelftwijfel en het gevoel dat je niet goed genoeg bent. Als je jouw aandacht van je eigen angsten weghaalt en je in plaats daarvan concentreert op het hier en nu, dan zul je gemakkelijk orde in de chaos brengen, meer zelfvertrouwen opbouwen en meer risico’s durven te nemen, ondanks jouw angsten. Een mooie affirmatie: “ik ben geen slachtoffer en ik mag meer “aarden”.

Weegschaal

Wat Noordelijke Maansknopen in Weegschaal echt willen is zichzelf zijn, in het middelpunt van de aandacht staan, zichzelf ontdekken in verschillende levenssituaties en zich omringen met mensen die ze energie geven. Weegschaal helpt je om meer samen te werken, diplomatie en tact te ontwikkelen. Door de Ram energie die je uit vorige incarnaties meeneemt zal het soms moeilijk voor je zijn om niet impulsief te reageren en je minder te verzetten tegen het sluiten van compromissen. Een mooie affirmatie: “wanneer ik mijn leven met anderen deel, heb ik meer”.

Schorpioen

Dit is voor jou een belangrijk jaar omdat op 16 mei de Lunareclips en op 25 oktober de Solareclips in jouw teken valt. De energie van de Maansknoop zul je extra voelen. Deze Maansknoop maakt het soms moeilijk voor je om, wanneer jij problemen in je leven hebt, hulp van anderen aan te nemen. Je hebt vanuit de Zuidelijke Maansknoop in Stier de neiging om zaken steeds op dezelfde manier te willen doen en je kunt je soms bijna verzetten tegen veranderingen. De eigenschappen die je nu moet ontwikkelen zijn: van dingen kunnen genieten ook als ze niet in jouw bezit zijn, het bewustzijn creëren van een psycholoog, het vermogen om in de psyche van anderen door te dringen en te begrijpen wat iemands drijfveren zijn in het leven en niet bang te zijn om dingen los te laten. Een mooie affirmatie: “het omhelzen van veranderingen en vernieuwingen zal tot meer vitaliteit leiden”.

Boogschutter

Wat Noordelijke Maansknopen in Boogschutter echt willen is zich verbinden met anderen. Het is belangrijk dat je die woorden zegt die je intuïtief aanvoelt, dus probeer niet anderen van gedachten te doen veranderen. Je hebt vanuit de Zuidelijke Maansknoop in Tweeling soms vraagtekens gezet bij wat anderen denken. Je kan soms ongeduldig zijn, omdat je in vorige incarnaties vaak direct een antwoord wilde hebben. Nu ga jij je meer focussen op intuïtief luisteren en de boodschap achter de woorden horen. Hierdoor krijg je meer zelfvertrouwen. Een mooie affirmatie voor jou is: “mijn intuïtie zal me de juiste weg wijzen”.

Steenbok

Vanuit de incarnaties neem je invloeden mee die diepgeworteld kunnen zijn. Probeer de neiging om afhankelijk te willen zijn van anderen te verminderen, jezelf minder te laten beperken door angst en je minder geïsoleerd te voelen. Maak gebruik van de energie van de Noordelijke Maansknoop door doelgericht te blijven, geen emotionele maar een nuchtere benadering te kiezen en te proberen om je verleden los te laten. Noordelijke Maansknopen in Steenbok kunnen een moeilijk familiekarma hebben. Je kunt geboren zijn in een situatie waarin naaste familie emotionele problemen hadden en aan jou steeds werd gevraagd om medeleven te tonen. Een mooie affirmatie: “ik laat het verleden los en heb de regie over mijn eigen innerlijke gevoelens”.

Waterman

Door jouw Zuidelijke Maansknoop in Leeuw heb je een grote behoefte aan de waardering en erkenning van anderen. Hierdoor had je in vorige levens het idee dat je alleen op de juiste weg was wanneer je de goedkeuring kreeg van anderen. Dat is een bodemloze put, want je zult nooit genoeg goedkeuring krijgen om je gelukkig te voelen. Je hebt ook niet je eigen hart gevolgd, maar gedaan wat er van jou verwacht werd. Met deze Noordelijke Maansknoop ontwikkel je een bewustzijn waarin iedereen gelijk is en dat objectiviteit jou ver kan brengen. Er is nu ook een verlangen naar een gelijkwaardige vriendschap. Een mooie affirmatie: “als ik besluit wat ik wil, zal het universum mij verder helpen”.

Vissen

De invloed van jouw Zuidelijke Maansknoop in Maagd zorgt ervoor dat je vele levens lang vanuit angst besluiten hebt genomen, te veel op details hebt gelet en hierdoor niet meer het grotere geheel zag. Soms was je zelfs overdreven ongerust als je fouten had gemaakt. Deze energie neem je in dit leven mee. De invloed van de Noordelijke Maansknoop in Vissen vraagt aan jou om meer te vertrouwen op de pracht van het universum, jouw geest rust te geven door bijvoorbeeld meditatie, meer te vertrouwen op een positieve afloop en niet overbezorgd te zijn. Een mooie affirmatie: “alles is goed en alles ontvouwt zich zoals het zou moeten zijn, omdat we niet weten wat het hogere plan is”.

Heb je interesse in je geboortehoroscoop of een persoonlijke Jaarhoroscoop voor 2022-2023? Je kunt bij Irma van der Wijk terecht voor een astrologisch consult. Informatie: Irma van der Wijk

Je vindt nog veel meer vlogs over Astrologie en Spiritualiteit op haar YouTube kanaal.

Boekentip: Leven met de maan

De maancyclus heeft een grotere invloed op ons dan we ons realiseren. Yasmin Boland geeft in Leven met de maan alle informatie die je nodig hebt om onmiddellijk aan de slag te gaan met de energie van de maancyclus. Ze leert je hoe je je kunt verbinden met de maan, welke rituelen bij welke maanfase horen en hoe de maan jou met de kosmos verbindt. Met de magie van de maan kun je ieder aspect van je leven meer kracht en glans geven.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 22,50 bij Boekenwereld.

bestel nu

Lees verder:

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *