Astrologie: dit zegt je maanteken over jouw gevoelsleven en onderbewuste

Hoe ga jij om met je gevoelens? Hoe reageer je als je uit balans bent? Je maanteken kan je hier veel over vertellen. In dit artikel legt Wendy Gillissen uit wat jouw maanteken over je zegt. Verder lees je over de drie soorten manen: de onderdrukte maan, de onderbewuste maan en de bewuste maan.

Elke planeet of hemellichaam in je horoscoop symboliseert een deel van jouw totale persoonlijkheid, jouw blauwdruk voor dit leven. Hoe je deze manifesteert, uit en beleeft is afhankelijk van hoe bewust je leeft, in welke fase je bent van je ontwikkelingsproces, en hoe psychologisch en spiritueel ‘volwassen’ je bent.

Wat betekent het maanteken in je horoscoop?

De maan staat in de geboortehoroscoop voor meerdere aspecten van je persoonlijkheid. Dit hemellichaam en het teken van de dierenriem waar ze in staat ten tijde van jouw geboorte kun je makkelijk vinden. Bereken hier jouw maanteken.

Instinct en gevoelsleven

De maan staat voor je gevoelsleven en hoe je met emoties omgaat. Ze laat zien waar jouw behoeftes liggen, vooral als het gaat om waar jij je veilig bij voelt. Ze staat voor je onbewuste, je instinctieve aard, je comfort zone. Wanneer je reageert vanuit instinct komt dit ook vanuit je maanteken.

De moeder en het innerlijke kind

De maan laat ook zien hoe je je moeder en haar moederschap hebt ervaren, en tegelijkertijd  hoe je zelf eventueel functioneert als moeder, of hoe en op welk vlak je zorgt voor de ander. Tegelijkertijd vertegenwoordigt ze ook jouw innerlijke kind en wat dat nodig heeft om gelukkig te zijn.

Uit balans

De Maan laat zien welk gedrag je neigt te vertonen wanneer je uit balans bent – en wat je nodig hebt om weer in balans te komen. Wat heb jij nodig om goed voor jezelf te zorgen en lekker in je vel te zitten?

De Onderdrukte Maan

Velen van ons kregen als kind niet voorzien in onze behoeften op de manier die wij nodig hadden. Het ene kind is ander dan het andere. Sommige kinderen willen veel aandacht, anderen willen juist ruimte.

Wanneer je maan is onderdrukt, komt de energie ervan verwrongen naar buiten. Sommige kinderen houden van regelmaat, anderen voelen zich veel beter wanneer ze in het moment hun impuls kunnen volgen. Mogelijk mocht je als kind je behoeftes niet uiten en werd er aan jouw specifieke behoeften niet aan voldaan. Dan ga je op een andere manier proberen toch te krijgen wat je nodig hebt.

Op welke manier werd jouw maan onderdrukt?

De Onbewuste Maan

De manier waarop je jouw behoeften toch gaat uiten of proberen voorzien te krijgen zonder dat je daar voldoende bewustzijn bij hebt of verantwoordelijkheid voor neemt, zou je je Onbewuste maan kunnen noemen.

Zo kan de maan in Schorpioen gaan zitten broeden op haar gevoelens maar niets laten blijken, en de maan in Leeuw er nogal een drama van maken. De maan in Ram kan weer losbarsten in woede. Elk maantype uit verdrongen behoeftes weer anders.

De Bewuste Maan

De bewuste maan is de volwassene die zich bewust is van haar emoties en behoeftes en daar op een verantwoorde wijze mee omgaat – met respect en begrip voor zowel zichzelf als de ander. Het is ons innerlijk kind dat goed verzorgd en begeleid wordt door onze innerlijke volwassene, ons bewuste Zelf.

Natuurlijk bestaat jouw geboortehoroscoop uit veel meer dan alleen de maan in haar teken. De andere hemellichamen spelen ook een grote rol voor jouw gevoelsleven. De onderstaande lijst is dus slechts deel van jouw verhaal: maar mogelijk helpt deze je al je jouw gevoelsleven beter te begrijpen!

De betekenis van je maanteken

De maan in Ram

Deze vuurmaan is impulsief en actief. Als kind kan deze vurige maan graag ravotten en buiten spelen. Schrik er niet van als dit maankind in bomen klimt zonder er eerst bij stil te staan hoe ze er weer uit moet komen!

Onderdrukte maan: mocht niet zichzelf zijn, mocht er niet zijn.
Onbewuste maan: kan als volwassene soms wat bot zijn en kan haar gevoelens er zonder onderscheid eruit gooien of vergeten de ruimte en gevoelens van de ander te respecteren.
Bewuste maan: gebruikt haar vurige energie om op positieve wijze in actie te komen, de ander op te beuren en te stimuleren tot actie. Enthousiast en vurig volgt ze op gezonde en verantwoorde wijze haar spontane ingevingen en komt in actie.

Tip: wees lekker jezelf en doe waar jij je goed bij voelt! Vergeet daarbij niet de grenzen van de ander te respecteren.

De maan in Stier

De maan in Stier is aards en houdt van comfort en het goede leven. De schoonheid van de natuur, kunst, maar ook lekker eten zijn zeer aantrekkelijk. Als kind houdt ze van zekerheid en kan wat vasthoudend zijn.

Onderdrukte Maan: kreeg wellicht alles wat ze wilde op materieel gebied, maar niet op emotioneel gebied.
Onbewuste Maan: kan koppig zijn of koppig vasthouden aan wat ze heeft, en weigeren uit haar comfort zone te komen.
Bewuste Maan: geniet van alle goede dingen van het aardse leven en kan ook anderen erin laten delen.

Tip: genieten van het aardse is fijn, deel wat je hebt en vergeet niet ook in beweging te komen!

De maan in Tweelingen

In dit luchtteken wil je jouw gevoelens in wezen graag begrijpen. Als kind was je waarschijnlijk speels en lichtvoetig. Mensen met de maanstand houden vaak van boeken, informatie, kennis verzamelen, feitjes en weetjes.

Onderdrukte Maan: mocht niet zeggen wat ze voelde. Haar gevoelens werden weggepraat. Misschien was het oppervlakkig gezien gezellig maar ontbrak de diepgang in relaties.
Onbewuste Maan: gaat haar gevoelens oppervlakkig wegpraten of rationaliseren. Ze verzamelt misschien informatie over gevoel en leest boeken over psychologie en spiritualiteit in plaats van gewoon te voelen.
Bewuste Maan: gaat communiceren met de ander of zichzelf, om haar gevoelens te begrijpen. Helpt anderen zichzelf daardoor te begrijpen.

Tip: schrijf je gevoelens op of schrijf een verhaal om je gevoelens te uiten, op een rijtje te zetten en jezelf beter te leren kennen!

De maan in Kreeft

In Kreeft staat de maan in haar eigen teken: het teken van de Moeder en het Kind. Deze maan laat zien dat je heel gevoelig bent en een groot verlangen naar emotionele veiligheid en geborgenheid. Zorg voor jezelf of de ander is een belangrijk thema in je leven.

Onderdrukte Maan: werd niet ondersteund in haar verlangen naar veiligheid en geborgenheid. (Moeder was misschien afwezig, instabiel, zeer gevoelig of zelf erg behoeftig.
Onbewuste Maan: kan voor de ander gaan zorgen in plaats van voor zichzelf.
Bewuste Maan: creëert een plekje in zichzelf of haar thuis, en zorgt in dit nestje zowel goed voor zichzelf – als voor de ander!

Tip: zorg goed voor jezelf en geef jezelf wat je de ander zou geven. Zo ben je een emotioneel stabiele, volwassene die vervolgens iets kan betekenen voor de ander! Zoals ze in het vliegtuig zeggen: “Zet eerst je eigen zuurstofmasker op en help dan pas de ander.”

De maan in Leeuw

Deze maan heeft graag een podium en publiek voor haar gevoelens. Daarbij uit zij zichzelf eerlijk en vanuit het hart – liefst met flair en een vleugje theater. Desondanks is eerlijkheid en integriteit is erg belangrijk voor deze maan.

Onderdrukte maan: mocht niet stralen, of werd overvleugeld door een dramatische ander die alle aandacht wilde.
Onbewuste maan: kan vanuit haar behoefte gezien te worden dramatisch worden. Ze vergeet hierdoor ruimte te maken voor de ander. Aan de andere kant kan deze maan juist heel onzeker worden.
Bewuste maan: laat zichzelf zien en gunt daarbij iedereen een plekje in de spotlight. Ze geeft gul van haar aandacht zonder zichzelf daarbij te kort te doen.

Tip: wees lekker jezelf en straal – laat jezelf maar zien – er is aandacht voor iedereen! Iedereen is koningin van haar eigen leven!

De maan in Maagd

De maan in het aardeteken Maagd is erg gevoelig op het fysieke vlak. Wanneer ze niet lekker in haar vel zit, zullen symptomen als allergieën, buikpijn, hoofdpijn, huidklachten en dergelijke de kop opsteken. Deze maan heeft het nodig alles (emoties, voeding, indrukken, ervaringen en energieën) zuiver te analyseren en verwerken.

Onderdrukte maan: werd mogelijk aan een te strak regime gehouden en bekritiseerd.
Onbewuste maan: is te kritisch naar zichzelf, haar eigen emoties, of die van anderen.
Bewuste maan: luistert naar wat haar lichaam haar vertelt over emoties en spanningen die zich daar kunnen vastzetten, gaat bewust om met voeding.

Tip: analyseer wat je lichaam je over je gevoelens vertelt, neem het serieus en verwerk het liefdevol en zonder jezelf te bekritiseren – dan functioneer je optimaal!

De maan in Weegschaal

Deze Maan heeft rechtvaardigheid en evenwicht hoog in het vaandel staan. Mensen met deze Maan hebben echter vaak moeite om zichzelf recht te doen – wat de ander wil of vindt neemt vaak veel te veel ruimte in.

Onderdrukte maan: heeft mogelijk geleerd zichzelf en haar verlangens weg te cijferen omwille van de lieve vrede.
Onbewuste maan: probeert zich goed te voelen door de ander zich goed te laten voelen.
Bewuste maan: rechtvaardigheid en zuivere (harmonie) betekent de ander én jezelf recht doen.

Tip: wees diplomatiek zonder jezelf en jouw verlangens tekort te doen! Er is een middenweg tussen subassertiviteit en agressie – die heet assertiviteit!

De maan in Boogschutter

Deze enthousiaste vuurmaan kan vervuld van haar eigen visie nog wel eens vrolijk over haar eigen grenzen of die van anderen gaan. Maar haar blijmoedige aard pleit haar altijd weer vrij.

Onderdrukte maan: kreeg wellicht geen ruimte zichzelf te zijn of had een moeder die onberekenbaar was.
Onbewuste maan: kan vanuit haar enthousiaste verlangen om de wereld beter te maken wel eens blijk geven van ‘zendingsdrang’ en anderen haar visie opleggen of een ietwat opgeblazen ego manifesteren.
Bewuste maan: weet dat haar visie een belangrijk aspect van haar missie en zelf is, maar dringt die niet op aan anderen

Tip: laat jouw enthousiasme een bron van inspiratie zijn voor jezelf en anderen. Laat iedereen daarbij vrij en geef ze de ruimte!

De maan in Schorpioen

Dit maankind is zo gevoelig voor de energie van de ander, vooral wat die ander onderdrukt in zichzelf of niet wil weten over zichzelf, dat ze vaak geleerd heeft niets te laten blijken.

Onderdrukte maan: voelde alles, vooral alles wat ‘’taboe’’ was en wat haar omgeving niet wilde weten over zichzelf, en uiteraard werd het uiten hiervan doorgaans niet gewaardeerd.
Onbewuste maan: kan vervallen tot manipulatieve tactieken om haar zin te krijgen of zich verbergen achter een schild van onbewogenheid. Kan enorm gaan broeden op gevoelens zonder ze rechtstreeks te uiten, of ze gaan projecteren op anderen.
Bewuste maan: neemt verantwoordelijkheid voor haar enorme gevoeligheid voor pijn en verborgen dingen en gaat hier zuiver en verantwoordelijk mee om.

Tip: jouw gevoeligheid voor alles wat verborgen is, is een kwaliteit en iets moois. Het delen van jouw eigen diepste gevoelens bij iemand die je kan vertrouwen is zowel een geschenk voor jezelf als voor de ander!

De maan in Steenbok

In Steenbok staat de maan in feite in het teken van de vader. Deze maan heeft vaak veel tijd voor zichzelf nodig en heeft van alle tekens het minst de neiging om uit te reiken voor hulp.

Onderdrukte maan: kreeg vaak niet de aandacht en zorg die ze nodig had en heeft geleerd het alleen te doen.
Onbewuste maan: trekt zich overmatig terug in plaats van de hulp te vragen die ze net als ieder mens waard is.
Bewuste maan: neemt verantwoordelijkheid voor haar eigen gevoelens en behoeftes en kan tevens vragen om wat ze nodig heeft.

Tip: je kan prima voor jezelf zorgen – maar vergeet niet dat wanneer je een ander iets voor jou laat doen, je ze daarmee een geschenk geeft – het geschenk van jouw vertrouwen!

De maan in Waterman

Van alle luchttekens lijkt de maan in Waterman wel het minst geneigd gevoelens gewoon te…voelen. Idealistisch, eigengereid, rationeel, en ook inventief – Waterman heeft de idealen van menselijkheid hoog in het vaandel, maar gewoon een partij snotteren met de tissues erbij is minder haar stijl.

Onderdrukte maan: haar gevoelens mochten er niet zijn of werden weggepraat.
Onbewuste maan: verlangt naar de vrijheid zichzelf te zijn maar kan wegvluchten van emotie en zichzelf daarbij juist tekort doen
Bewuste maan: gunt zichzelf de ruimte zichzelf te zijn, ook op emotioneel gebied. Doet waar ze zelf zin in heet, hoe gek de maatschappij dit misschien ook vindt! De maan in Waterman voelt zich lekker bij onconventionaliteit en kan de ander daarbij stimuleren ook buiten de lijntjes te durven kleuren.

Tip: Wees je sprankelende originele zelf! Idealen zijn mooi om naar te streven, maar emoties horen ook bij het bestaan – ze maken juist deel uit van je menselijkheid!

De maan in Vissen

De maan is in waterteken Vissen een van de gevoeligste standen. Als kind droomde je waarschijnlijk het liefst weg naar een mooiere wereld. Als volwassene kun je enorm gevoelig zijn voor alles wat kwetsbaar of gekwetst is.

Onderdrukte maan: kreeg vaak niet de zorg die ze nodig had en kon niet bouwen op verzorgers. Moeder was waarschijnlijk zeer gevoelig, mogelijk instabiel of zeer behoeftig, of zelfs helemaal afwezig.
Onbewuste maan: kan zich verliezen in ‘zielige’ en ‘verloren’ anderen, (goede doelen, of fantasieën,) verliest zich in het terugverlangen naar de Eenheid.
Bewuste maan: maakt bewust verbinding met het goddelijke in zichzelf, de Bron, en weet dat ze dit waard is en dat de ander dit vermogen ook heeft.
Citaat: “Wanneer jouw mededogen niet jezelf omvat, is ze niet volledig” – Jack Kornfield

Tip: compassie betekent niet alleen gevoelsmatig begrip hebben voor de ander, maar ook voor jezelf. En wanneer je erg gevoelig bent, is het belangrijk te begrijpen dat omdat je iets voelt van de ander, dit nog niet jouw verantwoordelijkheid is. Laat los wat niet van jou is, en verbind je met de hoogste versie van jezelf!

Boekentip van de redactie: Leven met de maan

De maancyclus heeft een grotere invloed op ons dan we ons realiseren! Yasmin Boland geeft in de klassieker Leven met de maan alle informatie die je nodig hebt om onmiddellijk aan de slag te gaan met de energie van de maancyclus. Ze leert je hoe je je kunt verbinden met de maan, welke rituelen bij welke maanfase horen en hoe de maan jou met de kosmos verbindt. Met de magie van de maan kun je ieder aspect van je leven meer kracht en glans geven.

Leer wat jij moet weten over de maan voor € 22,50 (met gratis verzending bij Boekenwereld).

bestel nu

Lees ook deze artikelen over de verschillende planeten en sterrenbeelden:

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *