Ben jij een beelddenker? 8 eigenschappen van beelddenkers (AD(H)D, dyslexie en autisme)

In onze maatschappij wordt ervan uitgegaan dat iedereen informatie op dezelfde manier verwerkt. Maar er zijn mensen die anders denken en informatie niet verwerken op de manier die van ze verwacht wordt. Ze raken gefrustreerd, kwijnen weg, of gaan zich juist heel opvallend gedragen. Dyslexie, ADHD en autisme zijn voorbeelden van uitingen van beelddenken. In dit artikel lees je 8 eigenschappen van beelddenkers, ben jij er één?

Beelddenkers nemen meerdere stappen tegelijk, waardoor je sneller en vaker dan bij lijndenken in meerdere dimensies raakt.

Beelddenken is een snelle, associatieve manier van denken, waarbij de verbeelding en het gevoel een grote rol spelen. Iedereen kan in beelden denken, maar mensen kiezen vaak voor ‘lijndenken’, dat een strikte volgorde aanhoudt. Beelddenken neemt meerdere stappen tegelijk, waardoor je sneller en vaker dan bij lijndenken in de dimensie van tijd en ruimte geraakt. Zo kan een beelddenker een verfrissende kijk op iets geven, een situatie in een oogopslag overzien en met originele oplossingen komen. Beelddenken is handig en leuk. Toch krijgen mensen die er een voorkeur voor hebben vaak etiketten als ‘dyslectisch’ en ‘druk in het hoofd’ opgeplakt.

Beelddenkers lopen vaak vast in onze maatschappij omdat ze anders denken dan lijndenkers. Beelddenkers zijn ontzettend belangrijk in onze maatschappij omdat ze vernieuwing, creativiteit en meer prachtige dingen brengen. Ben jij een beelddenker? Dan is het belangrijk voor je om achter je talenten te komen en deze in te zetten.

Ben jij een beelddenker? 10 eigenschappen van beelddenkers

1: Nieuwsgierigheid

De meest belangrijke eigenschap van beelddenkers is nieuwsgierigheid. Die is eigenlijk de drijfveer voor alles wat ze doen. Ze kijken graag naar de andere kant van de dingen waardoor ze soms met onverwachte oplossingen komen. Het kan er ook toe leiden dat ze zich bezighouden met dingen die niet nodig zijn of die ze op dat moment niet hoeven te leren.

Extra actieve, sneldenkende beelddenkers zijn soms zo nieuwsgierig dat ze van het een naar het ander rennen. Zij krijgen van alle beelddenkers misschien wel de meeste kritiek.

Dyslecten zorgen voor vernieuwing

De drijfveer van nieuwsgierigheid is bij dyslectische beelddenkers het grootst. Hun nieuwsgierigheid uit zich vooral visueel. Door hun natuurlijke nieuwsgierigheid en hun neiging tot ‘andersom’, leveren dyslecten een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de mensheid. Groepen hebben de gewoonte om altijd in dezelfde cirkels rond te blijven lopen. Dat geeft vastigheid en stabiliteit en dat hebben mensen nodig om te overleven. Maar de groep heeft ook vernieuwing nodig om nieuwe overlevingskansen te creëren. Er moet dus minstens één persoon in de groep zijn die andersom loopt. Het is de dyslect die dat van nature doet en zo vernieuwing in de groep mogelijk maakt. Dyslecten zijn dus zeer nuttige leden van onze maatschappij. De dyslect zelf is zich daarvan niet bewust en blijft meestal hangen in zijn onvermogen om het lezen onder de knie te krijgen.

 • Drijfveer voor alles wat ze doen
 • Vragen stellen, leergierig
 • Uitproberen, uitvinden
 • Dingen doen die niet nodig lijken
 • Andersom denken, andersom doen
 • Snel tempo van denken

2: Intensiteit

Intensiteit is het vermogen om diep op iets in te gaan. Beelddenkers zijn kleurrijk en diepzinnig en als ze iets doen, gaan ze er helemaal voor. Keerzijde is dat ze van het onderwerp kunnen afdwalen door te diep op details in te haken en er veel te veel bij te halen. Door hun brede zintuigelijke waarneming slaan ze enorm veel in hun geheugen op. Kiezen uit al dat materiaal is een hele opgave. Ze vinden het moeilijk doelen te stellen of te bepalen wat prioriteit heeft. Er zijn zoveel dingen die belangrijk zijn …

Als beelddenkers in een omgeving verkeren waarin hun natuurlijke nieuwsgierigheid wordt geremd, gaan ze zich oppervlakkig gedragen en maken een afwezige indruk. Ze gaan dan in gedachten wat anders doen. Als deze toestand te lang duurt, of chronisch wordt, kunnen ze zwaarmoedig worden. Het is voor hen van het grootste belang dat ze zich heel intens bezig kunnen houden met iets wat ze belangrijk vinden.

 • Vermogen om diep op iets in te gaan
 • Veel detail zien, opmerkzaam
 • Veel in geheugen opslaan
 • Niet gemakkelijk kunnen kiezen
 • Overeenkomsten zien
 • Zwaarmoedigheid

3: Essentie

Beelddenkers hebben een grote behoefte aan echtheid, aan essentie, aan duidelijkheid. Ze zijn van nature eerlijk en oprecht. Dit zijn lastige eigenschappen in een wereld die gebaseerd is op manipulatie en waarin we ons voortdurend min of meer vrijwillig laten bedriegen. Ze houden niet van smalltalk en onbenullige gesprekken. Ze voelen zich gekwetst door opmerkingen die misschien helemaal niet kwetsend bedoeld waren. Ze vatten snel iets letterlijk op, zelfs een grapje. Dit veroorzaakt voortdurend communicatieproblemen.

Zolang ze denken dat iets onbelangrijk of onnodig is, zullen ze niet de moeite nemen het te leren. Maar als ze het belang ervan inzien en doordringen tot de essentie, nemen ze de informatie zo sterk op dat ze er juist heel goed in worden.

 • Eerlijk en oprecht
 • Diepzinnig, zoeken de bron
 • Nemen alles letterlijk
 • Willen zich niet vervelen
 • Moeite met symbolen

4: Excellentie

Beelddenkers vinden het prettig om dingen heel goed te doen, ze excelleren graag. Deze eigenschap valt het meest op bij de extra intelligente beelddenkers. Het gaat daarbij meer om de inhoud en het proces, dan om uiterlijkheden of resultaten.

Perfectiedrang is een prima eigenschap die echter ook stagnerend kan werken. Als het niet heel goed kan, dan maar liever helemaal niet. Dat kan overkomen als luiheid, of overdreven voorzichtigheid. En om effectief te zijn moeten ze leren dat goed genoeg ook goed is.

 • Dingen graag heel goed doen
 • Anders liever niet doen
 • Extra intelligent

5: Vrijheid

Behalve aan echtheid en aan excellentie, hebben ze ook behoefte aan vrijheid. Hun talent heeft vrijheid nodig. Er moet genoeg vrijheid zijn om zelf ontdekkingen te doen, om de grenzen van die vrijheid te leren kennen. Hier kan een tweespalt tussen geest en lichaam ontstaan, omdat vrijheid van het lichaam strakkere grenzen heeft dan de vrijheid van de geest.

Als hun vrijheid fysiek wordt beperkt, zullen ze in gedachten de vrijheid opzoeken. Ze ontsnappen door de geest de vrije teugel te laten. Ze zitten dan letterlijk niet meer goed in hun lijf, wat weer leidt tot een onvermogen om dingen te doen. In het dagelijks leven zijn beelddenkers daarom vaak afhankelijk van andere mensen die hen met heel gewone dingen moeten helpen.

Hun vrijheidsdrang maakt ze ook roekeloos in de sociale omgang. Ze zullen zich niet snel aanpassen. Hun eigenzinnigheid kan omslaan in eigenwijs gedrag.

 • Vrijheid van geest, eigenzinnig
 • Lichaam minder belangrijk
 • Afhankelijk van anderen

6: Logica

Ze beschikken over een uitstekende eigen logica, waardoor ze snel een helder inzicht in situaties hebben. Die zuivere logica is een kracht, en diep in hun hart weten ze dat.

Regels kunnen een probleem zijn. Regels zijn meestal niet op logica gebaseerd, maar op gemak, handigheid of overtuiging. Beelddenkers zullen een regel pas toepassen als die logisch is en als ze het nut ervan inzien.

Ze kunnen op andere mensen overkomen als chaotisch, terwijl ze toch precies weten waar alles ligt. Zolang ze de logica die de te rangschikken onderdelen nodig hebben of die voor een bepaalde opdracht nodig is, begrijpen, kunnen ze heel ordelijk zijn.

 • Goed inzicht in situaties
 • Eigen manier van ordenen
 • Waarneming moet juist zijn
 • Misinformatie geeft fout beeld
 • Zien de samenhang niet altijd
 • Letten op verschillen
 • Automatiseren anders

7: Gevoel

Beelddenkers gaan sterk op hun gevoel af, kunnen ook heel emotioneel reageren. Ook lichamelijk zijn ze vaak extra gevoelig. Hun lichaam pikt sneller dan bij andere mensen signalen op dat er iets niet in orde is. Ze kunnen een allergische reactie vertonen of voedselintolerantie ontwikkelen.

Ze krijgen veel informatie tegelijkertijd binnen en maken daarbij gelijktijdig gebruik van alle zintuigen. Als ze de informatie harmonisch verwerken is deze gevoeligheid een positieve eigenschap. Maar als het te veel wordt schakelen ze zintuigen uit waardoor ze in de war raken en de informatie niet meer klopt.

 • Gaan sterk op gevoel af, empathisch
 • Emotioneel reageren
 • Lichamelijk gevoelig
 • Gevoelig voor stoffen en voeding
 • Bij overload sluiten ze zich af

8: Verbeeldingskracht

Ze beschikken over grote verbeeldingskracht, waardoor ze creatieve denkers zijn en gevoel voor humor hebben. Dat kan in veel beroepen een groot voordeel zijn. De verbeelding wordt altijd ‘aan gezet’ bij het zoeken naar oplossingen.

Beelddenkers houden van dromen, dagdromen en dwalen en hebben dan geen gevoel voor tijd. Dat hebben ze nodig want het heeft met hun creatieve denkwijze te maken. Ze komen vaak te laat of doen dingen niet op het juiste moment. Dat kan heel lastig zijn voor andere mensen, vooral voor ouders, leerkrachten en werkgevers.

Meerdimensionale denkers doen graag meerdere dingen tegelijk. Lijndenkers vinden het een heel onzinnig idee om meerdere dingen tegelijk te willen doen. De norm is dan ook dat je maar één ding tegelijk doet. Meerdimensionale denkers kunnen wel helemaal opgaan in één ding.

Ze associëren ook graag, en daar is materiaal voor nodig. Het is de verbeelding die het mogelijk maakt dat we het benodigde materiaal in ons geheugen opslaan en binnen dat materiaal heen en weer kunnen zappen.

 • Visuele voorkeur, visueel geheugen
 • Luisteren minder
 • Dagdromen, associëren, humor
 • Met meer dingen tegelijk bezig zijn
 • Zonder tijd leven
 • Druk of juist langzaam
 • Creativiteit
 • Verbinding kunnen maken
 • Vermogen om begin te maken

Geschreven door: Lot Blom

Boekentip van de redactie: Beelden in je hoofd

Herken je jezelf of je kind in de eigenschappen van de beelddenker? Dan is Beelden in je hoofd van Lot Blom dé handleiding voor jou om met jouw prachtige eigenschappen om te gaan.  Dit boek geeft een schat aan informatie en tips voor ouders en leerkrachten, maar vooral voor wie het beelddenken bij zichzelf wil ontdekken. Beelddenken is een fantastische manier van denken!

Bestel jouw exemplaar voor € 18,50 bij Boekenwereld.com

bestel nu

Meer lezen over beelddenkers?

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *