Bevind je je in een spirituele crisis? Deze spirituele detox helpt je

Sta jij op een punt in je leven waarbij je verlangt naar meer betekenis en zingeving? Dan kan het zijn dat je in een spirituele crisis zit. In het boek Clean mind, clean body biedt Tara Stiles je een schoon lichaam én een heldere geest met een thuis-detox van 28 dagen. In dit artikel lees je hoe je weer in contact kunt komen met je spirituele doel.

Ik denk dat we allemaal zouden moeten proberen om zo te leven: in contact blijven met ons doel, genieten van ons leven en van elkaar, terwijl we hier zijn. En geen benzine in de tank laten zitten.

De spirituele crisis

Veel mensen gaan op een bepaald punt van hun leven verlangen naar meer betekenis en zingeving. Ze beginnen zichzelf vragen te tellen als: ‘Doe ik nu waarvoor ik op de aarde ben gezet?’ of: ‘Hou ik alleen maar de schijn op?’ Afhankelijk van je leeftijd kun je ‘vragen stellen’ ook een midlife- of quarterlifecrisis noemen. Ik noem het een spirituele crisis. De zoektocht naar een diepere betekenis en zingeving, tegen de achtergrond van ons drukke leven, kan een bron van stress en angst zijn.

Maar ik denk dat we allemaal zijn geboren met een gevoel van een diepere zin van het bestaan. We raken het spoor wat dat betreft misschien bijster als het leven vordert en ingewikkelder wordt. En onder invloed van uiterlijke omstandigheden en de verwachtingen van anderen komen we er soms dichterbij of raken we er weer verder van af. Maar we kunnen er altijd naar terugkeren.

In contact komen met je spirituele doel

Het doel van je reis is dat je weer in contact komt met je spirituele doel of dat voor het eerst gaat vinden. In ons dagelijkse, drukke bestaan kan het een uitdaging zijn om in contact te blijven met het gevoel van een doel in ons leven. Ons spirituele leven en de zoektocht naar een doel vormen vaak een sluitpost, we denken dat het een luxe is en maken er zelden tijd voor vrij. Maar het kan ook gebeuren dat die zoektocht begint met iets groots en dramatisch – een gebeurtenis die ons wakker schudt of een moment dat we helemaal aan de grond zitten. We hoeven echter niet te wachten tot er iets dramatisch gebeurt om weer op de spirituele weg te komen.

Mijn doel voor jou deze week is dat je gaat inzien dat het ontwikkelen van je spirituele kant deel zou moeten uitmaken van je normale dagprogramma. Ik wil graag dat je je verbonden voelt met het gevoel dat wat je in de loop van de dag doet een bepaald doel heeft. En uiteindelijk wil ik dat dat doel je de weg wijst, begeleidt, voortbeweegt en draagt in je leven, zowel in goede als in slechte tijden.

We zijn allemaal spirituele wezens, zelfs als we dat niet ten volle beseffen. Probeer maar eens terug te denken aan een moment dat je je als kind helemaal jezelf voelde, ontspannen en op je gemak, toen je je geen zorgen maakte over de verwachtingen van anderen en je geïnspireerd voelde. Misschien was dat als je iets deed wat je leuk vond, zoals je favoriete hobby. Misschien was het maar één enkel moment, maar wel een moment waarop je het gevoel had dat je echt leefde, en op je rug in het gras naar de lucht staarde. Het is echt zo dat we allemaal van dat soort boodschappen van het universum over het doel in ons leven kunnen ontvangen, mits we bereid zijn daarvoor open te staan en ernaar te luisteren.

Jezelf wakker schudden

Mijn beslissing om mijn leven te veranderen, het langzamer aan te doen en opnieuw prioriteiten te stellen  zorgde ervoor dat ik die weg en mijn doel opnieuw ontdekte. Het kan een heftige en troostende ervaring zijn om als volwassene opnieuw in contact komen met je spirituele kant. Ik vergelijk dat graag met het opentrekken van een la, waarin je een oude lievelingstrui weer ontdekt en hem aantrekt – een gevoel dat tegelijkertijd nieuw, inspirerend en vertrouwd is.

We maken dat proces van weer in contact komen met onze spiritualiteit echter moeilijker dan het zou moeten zijn. We negeren onze spirituele kant vaak, tot een pijnlijke of onprettige ervaring ons wakker schudt en ons terugbrengt naar wat echt van belang is in het leven. Je kunt gemakkelijk op de automatische piloot leven en alles negeren waar je niets aan hebt, tot iets je tot stilstand brengt. Of dat nu een burn-out is, een ziekte of een tragedie, nu zul je in actie moeten komen, dit dwingt je tot verandering. Sommige mensen moeten een paar keer wakker geschud worden. Want zelfs al ga je door zo’n ervaring op zoek naar iets beters, het nieuwe is er al snel weer af. Je komt vast te zitten in die manier van leven omdat het gemakkelijker is om op de vertrouwde manier te leven, zelfs al heb je er niets aan.

Niet uitstellen maar doen

Hoe vaak betrap jij jezelf op de gedachte: ik zou gelukkiger zijn of ik zou beter voor mijn gezondheid zorgen als dit of dat zou gebeuren? Vooral met betrekking tot keuzes omtrent gezondheid en leefstijl is het een valkuil om zo te denken, want dan leid je een uitgesteld leven. Wil je echt welzijn en een gevoel van echte verbondenheid in je leven, dan moet je je leven nú veranderen. Een vriend van me ging veel om met de spiritueel leraar Ram Dass aan het eind van diens leven en hij vertelde me dat toen Dass overleed, ‘de tank leeg was’: hij had alles gegeven. Ik denk dat we allemaal zouden moeten proberen om zo te leven: in contact blijven met ons doel, genieten van ons leven en van elkaar, terwijl we hier zijn. En geen benzine in de tank laten zitten.

Je spirituele flow vinden

‘In flow’ zijn is een geestelijke toestand waarin iemand volledig opgaat in wat hij doet, geconcentreerd en volledig betrokken, en daar blij van wordt en er energie van krijgt. De psycholoog Mihály Csíkszentmihály bedacht de term ‘flow’ in 1975 en het werd een kernbegrip binnen de positieve psychologie. ‘Flow’ wordt recentelijk op allerlei terreinen gebruikt, maar het concept bestaat al duizenden jaren in oosterse religies als het hindoeïsme, het boeddhisme, het taoïsme en het soefisme. In die tradities komt het tot uiting in meditatie, gebed, de genees- en vechtkunst.

De ontspanningsrespons

Een van de voordelen van flow die door meditatie kunnen worden bereikt, is de ‘ontspanningsrespons’. Die term werd bedacht door dr. Herbert Benson, een psychiater van Harvard, en wordt besproken in zijn boek The Relaxation Response. Benson definieert de ontspanningsrespons als iemands vermogen om zijn lichaam te stimuleren om chemische stoffen en hersensignalen af te geven waardoor zijn spieren en organen vertragen en er meer bloed naar de hersenen stroomt. In de jaren zestig en zeventig toonde Bensons onderzoek aan dat meditatie het stressniveau verlaagt, het welzijn vergroot, de hartslag en zelfs de bloeddruk verlaagt, waardoor vooral mensen met hoge bloeddruk er baat bij hebben.

De ontspanningsrespons is in essentie het tegenovergestelde van de vecht- of vluchtreactie en brengt het lichaam terug naar een toestand van heling en herstel. Hoe meer tijd we kunnen doorbrengen in een toestand van ontspanning en flow, des te gezonder en meer spiritueel verbonden worden we. Onze cultuur heeft de neiging de voorkeur te geven aan snelle oplossingen boven de ontspanning en vertraging die gepaard gaan met yoga en meditatie.

De voordelen van die spirituele activiteiten kun je behalen door het langzamer aan te doen en in contact te komen met jezelf, in plaats van jezelf te negeren. We hebben de flow al in ons, die wacht erop om geactiveerd te worden. Ik heb Deepak Chopra en zijn vrouw Rita thuis yogales gegeven en ik vond het altijd heel mooi hoe Deepak de flow beschreef die door yoga wordt geactiveerd. Wanneer we een sessie hadden afgerond, zei hij vaak dat we tijdens de yoga ‘nonlocal’ waren geweest, dat wil zeggen dat we weliswaar op die plek aan yoga hadden gedaan, maar ook aanwezig waren geweest met een groter gevoel van bewustzijn. Ben je in flow, dan ben je er, maar je hebt tegelijkertijd het gevoel dat je overal bent.

Verbinding met jezelf

Ik doe altijd graag een experimentje als ik Strala-leraren train. Dan doe ik met mijn leerlingen een korte yogaserie en kies ik er bewust voor om dat te doen zonder volledig aanwezig te zijn. Ik noem de houdingen op en zeg alle dingen die er gezegd moeten worden, maar de verbinding met mezelf ontbreekt. Na de oefening gaan we vervolgens bij elkaar zitten en vraag ik om feedback.  Leerlingen vertellen dat ze wilden dat de oefening snel voorbij was; ze voelden zich minder zelfverzekerd en uit balans en moesten zich echt door de houdingen heen worstelen; en ze voelden zich tijdens de serie niet verbonden met zichzelf.

Daarna doe ik de serie opnieuw, ditmaal maak ik contact met mezelf en kom ik in verbinding met mijn lichaam en mijn ademhaling, waardoor ik in het moment ben. Ik voel me ‘in flow’ met de groep, alsof we samen ademen, ook al ben ik de leraar.  Wanneer we er weer over gaan praten is de feedback altijd heel anders. Mensen vertellen dat ze zich ‘in flow’ voelden, dat ze lichamelijk veel meer konden en dat ze wilden dat de oefening door zou gaan toen ik zei dat we die gingen afronden.

Ik doe die oefening tijdens mijn trainingen om te laten zien dat flow er altijd kan zijn, maar niet als je niet helemaal aanwezig bent. De magie van yoga heeft niets te maken met de yogaserie, maar met verbinding. Of je nu yogales geeft of een gesprek hebt met een ander, jouw verbinding met jezelf is de stuwende kracht achter die interactie. Jouw verbinding met jezelf zorgt ervoor dat je de flow aanzet, waardoor er ruimte komt en er iets positiefs kan gebeuren – of je zet de flow uit, waardoor de mogelijkheden beperkt worden.

Jezelf een spiritueel doel stellen

Als je jezelf een doel voor je spirituele detox gaat stellen, moet je allereerst onthouden dat je al spiritueel bent, ook al ben je het contact met je spirituele kant misschien tijdelijk kwijtgeraakt. Weer in contact komen met je spiritualiteit is geen kwestie van kristallen in je huis zetten of van mediteren om te compenseren dat je het grootste deel van de tijd een stresskip bent. Echte spiritualiteit is je herinneren wie je in de kern bent. Dit gaat over hoe jij jezelf en de mensen om je heen op een gemiddelde dag behandelt, want dat zijn de echte spirituele oefeningen. Wat je dagelijks doet wordt sterker en brengt je dichter bij je spirituele kern of juist verder daarvandaan.

Als je aan je spirituele doelen werkt, bedenk dan dat spiritueel verbonden zijn geen kwestie is van veel malakettingen dragen en iedereen je zegen geven. Dit gaat om leven in sterke verbondenheid met jouw levensdoel, om het gevoel dat je klaarwakker bent, dat je dankbaar bent dat je leeft en dat je je tijd en energie zo kunt besteden dat je alles uit het leven haalt. Jouw spiritualiteit moet er zo uitzien en voelen als jij. Dit is een innerlijke verandering, een gloed die je van binnenuit verlicht. Spirituele detox duurt een week.

De terreinen waar we ons deze spirituele detoxweek op richten zijn:

• meditatie: we gaan spirituele blokkades opruimen en creëren een dagelijkse meditatieoefening (die je straks blijft doen);
• langzamer aan doen: we richten ons op een bewuster levenstempo en stemmen dat meer af op onszelf en op het ritme van de natuur, zodat er ruimte ontstaat voor zelfreflectie;
• leven vanuit een bepaalde intentie: we gaan van alledaagse taken mindfulle momenten en bewegingen maken en we laten negatieve gedachtepatronen los.

Spirituele doelen stellen

Wat zijn jouw spirituele doelen? Hier volgen een paar vragen die je jezelf kunt stellen als je probeert weer in contact te komen met je spirituele kant. Pak je dagboek en noteer je antwoorden.

• Hoe wil je je voelen als je ’s ochtends wakker wordt? Welke veranderingen ben je bereid door te voeren in je leven om je zo te voelen?
• Hoe zou je je interacties met anderen op een gemiddelde dag omschrijven? Voel je je niet verbonden met mensen en ben je snel geïrriteerd of krijg je juist energie van contact? Welke veranderingen zou je kunnen aanbrengen om je contacten te verbeteren?
• Heb je het gevoel dat je genoeg tijd hebt om alles op een dag af te maken, of voel je je gehaast en zenuwachtig? Welke veranderingen zouden je een beter gevoel kunnen geven over wat je op een dag kunt doen?
• Heb je in je dagelijkse routine het gevoel dat wat je doet zin heeft? Zo niet, welke veranderingen zou je kunnen aanbrengen om weer in contact te komen met het gevoel dat het zin heeft?
• Voel je elke dag creatieve energie en ben je elke dag in flow? Zo niet, wat zou je in je dagprogramma kunnen veranderen om vaker in flow te zijn?

Kijk vervolgens naar je antwoorden op deze vragen. Je antwoorden zijn je spirituele doelen, en de oefeningen in dit hoofdstuk zijn bedoeld om die doelen gemakkelijker te bereiken.

Geschreven door Tara Stiles.

Boekentip: Clean mind, clean body

Tara Stiles biedt je met ‘Clean mind, clean body’ een schoon lichaam en een heldere geest met een thuis-detox van 28 dagen. Ze deelt haar vierweekse detox-methode, omdat ze begrijpt dat mensen op zoek zijn naar een betere manier om alles voor elkaar te krijgen. Dit is geen gewone detox van het lichaam, het is óók een reiniging van geest en ziel. In 28 dagen veranderen dagelijkse routines en gewoontes. Deze praktische detox is niet moeilijk en kan door iedereen thuis worden gedaan. Zie het als mentale en fysieke selfcare.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 20,99 met gratis verzending bij Boekenwereld.com.

bestel nu

Lees ook deze artikelen:

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *