Chakrakoorden: onzichtbare lijnen tussen jou en de ander

Soms ben je ‘met iemand verknoopt’. Dit betekent dat er een communicatielijn loopt tussen jullie chakra’s. Je kunt je deze lijn voorstellen als een witte draad die jullie op het etherische vlak met elkaar verbindt. Je zou dan kunnen zeggen dat jullie in je onderlinge communicatie op dezelfde golflengte zitten. Evenzo merk je het beslist als er geen goed koord is! Leer alleen aan te voelen welke chakra’s je in een bepaalde situatie gebruikt – en hoe je dit doet.

Verschillende soorten communicatielijnen

Met al die mogelijke communicatielijnen die wachten op gebruik is het nuttig de verantwoordelijkheid op je te nemen voor wat je in anderen activeert en wat anderen in jou activeren. Je kunt allerlei verschillende reacties bij jezelf waarnemen die voortkomen uit zo’n koord tussen jou en een ander. Waar het om gaat is: wat wil je ermee? Zo’n verbinding tussen twee koorden kan functioneren op een bescheiden of een opdringerige manier, afhankelijk van de verlangens en motieven van de betrokkenen. Met wat oefening kun je leren ‘achter de coulissen te kijken’ om na te gaan hoe je je tegenover anderen opstelt, zowel aan de gevende als aan de ontvangende kant.

Chakraverbindingen schoonmaken

Je kunt ook leren hoe je bestaande chakraverbindingen kunt oppoetsen. Voor je echter hiermee begint, moet je heel duidelijk beseffen wat het kan betekenen op een bepaald chakraniveau met een ander verbonden te zijn.

Verschillende soorten chakrakoorden

Chakrakoorden kunnen alle mogelijke verschillende verbintenissen of verhoudingen weergeven. Aan de ene kant kunnen ze wijze raad, hulp en belangstelling uitdrukken; aan de andere kant beïnvloeding, overheersing en manipulatie. Het hangt af van de manier waarop ze gebruikt worden. Koorden kunnen zich voordoen op alle chakraniveaus. Ze lopen horizontaal, wat betekent dat ze zich verbinden met chakra’s van dezelfde soort en frequentie in de andere persoon.

Kijken naar koorden

Als je weet op welk niveau je je aan iemand anders ‘vastknoopt’, kun je je mate van betrokkenheid zelf bepalen. Ga de eerstvolgende keer dat je met iemand praat eens na of je de aanwezigheid van een koord tussen jullie keelchakra’ s kunt voelen. Of kijk op een feestje door je derde oog naar al die tweede-chakrakoorden!

Gewoonlijk doen zich in de loop van een normaal gesprek diverse typen koorden voor. Als twee mensen bijvoorbeeld een gesprek beginnen, creëert hun interactie een keelkoord. Naarmate de conversatie vordert, verschijnt er misschien een koord van de tweede chakra of de hartchakra. Gaat het gesprek over nieuwe ideeën, dan ontwikkelt zich mogelijk een zesde-chakrakoord tussen hen. Dit verandert in een derde-chakrakoord als ze onenigheid krijgen.

Betekenis van chakrakoorden

Chakrakoorden kunnen variëren in omvang, aard en kleur. De omvang geeft meestal de mate van – al dan niet vriendschappelijke – betrokkenheid aan. Een dik hart­koord duidt bijvoorbeeld op een sterke affiniteit tussen twee mensen, terwijl een dik koord bij de derde chakra kan wijzen op een sterke onderlinge concurrentie. De aard van een koord kun je bepalen aan de hand van zijn uiterlijk. Het materiaal of de structuur kan ook de intentie laten zien waarmee het gemaakt werd. Is het koord zacht als zijde of hard als staal? Is het warm en licht of zwaar en donker?

De kleur van een koord zegt iets over de aard van de informatie die het overbrengt. Rood kan iets creatiefs, opwindends of pijnlijks zijn, terwijl blauw kan wijzen op een rustige en vredige band. Een roze eerste-chakrakoord van een ouder naar een baby zou kunnen betekenen: ik houd van je en ik vind het heerlijk voor je te zorgen. Van kind naar ouder betekent hetzelfde koord misschien: ik heb je nodig, laat me niet alleen.

Koorden vanuit het eerste chakra (stuitchakra/heiligbeenchakra)

Koorden vanuit de eerste chakra zijn van wezenlijk belang in de communicatie tussen ouders en kinderen. Tussen kleine kinderen en hun ouders moet deze verbinding heel stevig zijn, want hieruit haalt het kind zijn informatie over veiligheid en overleving. Als de ouder bijvoorbeeld niet gegrond is of zich onveilig voelt, zal het kind dit aanvoelen en zich hoogstwaarschijnlijk hetzelfde gaan voelen. Koorden vanuit de eerste chakra treffen we ook weleens aan tussen volwassenen. Dit kan betekenen dat ze om elkaar geven, maar kan ook duiden op te sterke afhankelijkheid. Soms zie je dat iemand uit angst een reddingslijn uitgooit vanuit zijn eerste chakra. Zonder woorden maakt dit koord duidelijk: help – red me!

Koorden vanuit het tweede chakra (sacraal chakra)

Koorden vanuit de tweede chakra vormen een verbinding op het gevoelsmatige vlak. Dit gevoelsmatige kan variëren van gewoon gezellig contact tot aan de liefdesdaad. Het koord komt heel veel voor en geeft alle mogelijke niveaus van intimiteit weer. Het kan vrolijk, liefdevol en heel plezierig zijn. Ook kan het gebruikt warden om anderen door vleierij of verleiding te manipuleren.

Koorden vanuit het derde chakra (zonnevlecht/solar plexus)

Via het verbindingskoord van de derde chakra wordt vaak een machtsstrijd uitgevochten. Je vindt het vaak in de sport, de zakenwereld, de politiek en bij andere ondernemingen waaraan concurrentie en ‘teamgeest’ te pas komt. Iemand die een ander mens nodig heeft om op gang te komen, zal vaak een lijn uitwerpen naar de derde chakra van die ander, waardoor hij energie onttrekt aan diens zonnevlecht. Mensen die zich aan elkaar ergeren of ruzie hebben, bezitten vaak ook een derde­chakrakoord.

Koorden vanuit het vierde chakra (hartchakra)

Een koord vanuit de vierde chakra is een uiting van liefde, affiniteit en waardering. Ben hartkoord toont begrip en medeleven en is vooral goed om anderen bevestiging te geven, maar kan ook duiden op jaloezie of te veel afhankelijkheid.

Koorden vanuit het vijfde chakra (keelchakra)

Een koord tussen vijfde chakra’s komt waarschijnlijk het meest voor. Het heeft betrekking op verbale, maar ook telepathische aspecten. Omdat de keelchakra een heel creatief centrum is, tref je bij fantasievolle of artistieke mensen vaak heldere en kleurige koorden aan. Leden van een orkest zijn bijvoorbeeld vaak op dit niveau met elkaar verbonden.
Een minder bewonderenswaardig aspect van een vijfde-chakrakoord is dat je negatieve gedachten ermee kunt uitzenden of anderen ‘met kwaadaardige stralen bestoken’. Dit kan onbewust dan wel opzettelijk gebeuren.

Koorden vanuit het zesde chakra (derde oog chakra)

Een koord vanuit het zesde chakra doet zich voor bij een levendige uitwisseling van ideeën en inzichten. Je kunt het bijvoorbeeld gebruiken als je met iemand anders aan het brainstormen bent. Het kan ook dienen als ‘brug’ naar andermans hoofd – wat betekent dat nieuwsgierige mensen dichterbij kunnen komen dan je lief is! Een zesde-chakrakoord kan ook gebruikt worden om anderen te manipuleren en te overheersen.

Koorden vanuit het zevende chakra (kruinchakra)

Een koord vanuit de zevende chakra laat een verbinding op spiritueel niveau zien. Het kan ook dienen als communicatiemiddel tussen leraar en leerling, ouder en kind, goeroe en volgeling. Een kruinchakrakoord kan iemand op een bezitterige of manipulerende manier gebruiken door een ander ermee naar zijn hand te zetten.

Dit is een fragment uit Intuïtieve Ontwikkeling. Wil jij leren praktisch omgaan met energieën? Heb je behoefte aan bewustwording van je aura’s en chakra’s? Linda Keen vertelt in haar boek Intuïtieve ontwikkeling over intuïtieve begaafdheid en de ontwikkeling van zulke gaven. Ook geeft ze een praktische handleiding over visualisatie, fantasie en transformatie, psychische grenzen, de chakra’s, intuïtief auralezen en genezen.

Ga zelf aan de slag met je chakra’s en bestel het boek in onze webshop Boekenwereld.com voor € 21,00 met gratis verzending.

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *