Chakra’s voor beginners: dit wil je weten over jouw energiecentra

We hebben allemaal negen chakra’s of energiecentra, die op een rij langs onze wervelkolom liggen. Terwijl de oosterse tradities zeven chakra’s kennen, hebben de Laika er negen. Sjamaan Alberto Villoldo legt in dit artikel kort de betekenis van elke chakra uit.

Elk chakra is een draaikolk van licht die tot een paar centimeter buiten ons lichaam reikt en ronddraait; de punt van de draaikolk staat in verbinding met onze wervelkolom en onze endocriene klieren.

De negen chakra’s

We hebben allemaal negen chakra’s of energiecentra, die op een rij langs onze wervelkolom liggen. Terwijl de oosterse tradities zeven chakra’s kennen, hebben de Laika er negen. De achtste ligt als een stralende zon direct boven het hoofd, buiten het fysieke lichaam, maar binnen het lichtenergieveld. (In het Westen noemen wij dit achtste chakra de ‘ziel’.) Het negende chakra ligt daar hoog boven en bestaat tijdloos in het centrum van de kosmos en verbindt ons met al het leven. Het negende chakra is de Geest.

Elk chakra is een draaikolk van licht die tot een paar centimeter buiten ons lichaam reikt en ronddraait; de punt van de draaikolk staat in verbinding met onze wervelkolom en onze endocriene klieren. Onze chakra’s nemen informatie op uit ons lichtenergieveld en geven die door aan het centrale zenuwstelsel. Omdat ze ook met onze klieren in verbinding staan, werken ze door op onze hormonen, waardoor ze invloed hebben op onze stemmingen, ons gewicht, de samenstelling van ons bloed en ons immuunsysteem.

De chakra’s vormen de poorten waardoor je hersenen en je zenuwstelsel samen kunnen werken.

Het eerste chakra: het wortelchakra

Het eerste chakra ligt aan de basis van de wervelkolom bij de stuit en verbindt ons met Moeder Aarde. Dit is de energetische plek van onze primitieve instincten, verbonden met het waarnemingsniveau van de slang. (Volgens vele oosterse tradities huist de slangenenergie van de kundalini hier ook). Als we ons eerste energiecentrum schoonmaken, laten we de angst om tekort te komen los en staan we meer open voor de overvloed die ons omgeeft.

Lees verder over het wortelchakra:

Het tweede chakra: het sacrale chakra

Het tweede chakra ligt vier vingers onder de navel en is het centrum van onze hartstocht. Hier leven al onze gevoelens en emoties energetisch, maar ook ons gevoel van eigenwaarde en ons gevoel van geliefd of niet geliefd te zijn, leven hier. Door onze boosheid en angst om fysiek of emotioneel in gevaar te zijn, raakt dit chakra verstopt. Als we het schoonmaken, openen we ons voor creativiteit en romantische intimiteit. Dit chakra hangt samen met onze bijnieren en de vecht-of-vluchtrespons.

Lees verder over het sacrale charka:

Het derde chakra: de zonnevlechtchakra of navelchakra

Het derde chakra is de zonnevlecht en is verbonden met het fysieke energiepeil van het lichaam. Door het schoon te maken kun je succes in de wereld en een goede relatie met anderen hebben, duidelijk weten wie je bent en hoe je dat tot uitdrukking wilt brengen.

Lees alles over het zonnevlechtchakra in dit artikel.

Het vierde chakra: het hartchakra

Het vierde chakra ligt midden in de borst en is verbonden met het hart. Hier voelen we liefde voor alle mensen en andere schepselen, voor rotsen en watervallen, woestijnen en oceanen. Het hartchakra is het middelpunt van ons fysieke energiesysteem, omdat er drie chakra’s onder en drie boven liggen. Als we dit gebied schoonmaken, verlossen we onszelf van egoïsme en openen we ons helemaal voor intimiteit.

Lees verder over het hartchakra:

Het vijfde chakra: de keelchakra

Het vijfde chakra ligt in de keelholte; het is ons geestelijk centrum. Als dit gebied verstopt is, richten we ons op onze eigen groep of stam en onze eigen meningen. Maar als we het schoonmaken zien we onze verbinding met anderen, communiceren we beter en kunnen we beter kennis opdoen door naar anderen te luisteren, ook al zijn we het niet met ze eens.

Lees verder over het keelchakra:

Het zesde chakra: het derde oogchakra of voorhoofdchakra

Het zesde chakra (of het ‘derde oog’) bevindt zich in het midden van het voorhoofd. Daar voelen we onze verbondenheid met alles en iedereen en zijn we ons bewust van ons eeuwige leven. Dit is het centrum waar het goddelijke in ons huist. Raakt dit centrum verstopt, dan worden we spiritueel arrogant, en kennen we het heilige wel, maar doen we er niets mee.

Lees meer over het voorhoofdchakra in dit artikel.

Het zevende chakra: het kruinchakra

Helemaal boven op ons hoofd gelegen, vormt het zevende chakra onze poort naar de hemel, die ons met de sterren verbindt. Door dit centrum schoon te maken, hoeven we de tijd niet als lineair te ervaren en kunnen wij ons vrijmaken van de wetten van oorzaak en gevolg. Als dit zevende chakra verstopt is, leven we met de misvatting dat we verlichting hebben bereikt en realiseren we ons niet dat we verder moeten om die egoloze staat te bereiken.

Lees verder over het kruinchakra:

Het achtste chakra: de ziel

In het achtste chakra, dat een paar centimeter boven ons hoofd ligt, voelen we de eenheid met de hele schepping en zijn Schepper. Als dit energiecentrum verstopt is, voelen we ons gevangen tussen Geest en materie, leven slechts gedeeltelijk in ons lichaam en voelen ons los van alles. Dit chakra is verbonden met de ziel; in zijn wanden zitten de afdrukken van de trauma’s die we van het ene leven naar het andere met ons meeslepen en die ons hebben geholpen de ouders te kiezen bij wie we geboren zijn. Die afdrukken bereiden ons voor op het leven, leren, ouder worden en sterven op een bepaalde manier en worden door de afdrukken in ons lichtenergieveld gespiegeld.

Het negende chakra

Het negende chakra ten slotte, dat buiten tijd en ruimte valt en altijd kristalhelder en zuiver is, is de plek waar we de geweldige expansie van de schepping kunnen ervaren. Hier wonen we in God. Om dit gebied te bereiken stijgen we op langs het zilveren koord van licht dat uit het achtste chakra oprijst; het zit in het hart van het universum en is Geest. Er is maar één negende chakra, want in de Geest zijn we één.

Lees verder: Maak kennis met de architect van je lichaam en de matrix van de kosmos: 2 chakra’s uit het Laika sjamanisme

‘Verstopte’ chakra’s

Het is belangrijk om de negatieve energie, of het ‘psychische slijk’, op te ruimen dat onze chakra’s vertroebelt, zodat we ons gewonde zelf niet meer op de wereld projecteren en het voor de werkelijkheid aanzien. Door je energiecentra schoon te maken kunnen ze nieuwe informatie opnemen in je lichaam en zenuwstelsel. En door de eerste zeven chakra’s te reinigen zal het achtste zichzelf beetje bij beetje schoonmaken en de afdrukken van karma en trauma’s, die je onbewust van het ene leven naar het andere meedraagt, uitwissen. (Het negende chakra kan nooit verstopt raken omdat dat de Geest zelf is.)

Het schoonmaken van de chakra’s is als het reinigen van de lenzen van de waarneming, zodat je schepping kunt zien en ermee kunt werken. Als je chakra’s verstopt zijn, zit je gevangen in het fysieke en het geestelijke, de meest primitieve ervaringssfeer. Met de oefening uit dit artikel kun je leren om je van het psychische afval, dat zich in al je energiecentra heeft opgehoopt, te ontdoen.

Dit is een fragment uit: De hoeders van de aarde

Boekentip: De hoeders van de aarde

De medicijnmannen en -vrouwen van Amerika leren je hoe je trauma’s uit het verleden van je kunt afschudden, hoe je angst en boosheid kunt loslaten om in genade te leven, hoe je je eigen lot kunt helen en meer. Verdiep je met Villoldo in deze thema’s op weg naar spirituele groei.

We kunnen lichtwezens worden door gebruik te maken van oude inzichten.

Bestel nu met gratis verzending of koop het e-book.

bestel nu

Lees ook deze artikelen van Alberto Villoldo:

Deel dit artikel online

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *