De diepe betekenis van tantra: ontdek je oer-energie en leef in intimiteit met jezelf

Wat is tantra? Ondanks dat er al veel over tantra geschreven is, is er nog veel onbekend over deze mystieke stroming. Tantra is zoveel meer dan alleen passie en seksualiteit. Zen-master Daniel Odier legt in dit artikel uit wat tantra precies is, wat het niet is, hoe het is ontstaan en wat de effecten van het beoefenen van tantra zijn.

Zodra we werkelijk aanwezig zijn in de wereld ondergaan we een diepgaande verandering, die ons gehele wezen en lichaam beïnvloedt en onze gehele geest. De ademhaling ontspant zich en wordt vol, het lichaam laat los en opent zich voor het leven. Onze zintuigen hervinden hun fantastische functie en kunnen weer als boodschapper dienen waarmee we de droefgeestige vlaktes van afwezigheid over kunnen steken. Om toe te bewegen naar een rijk innerlijk leven, volstaat de motivatie om te ontsnappen aan de routine en het cyclische karakter van ons onbehagen en onze fouten waarmee we ons lijden en onze ontgoochelde houding in stand houden.

Wat is tantra?

Tantra gaat over het ontwaken van een oer-energie die voorkomt uit een diep lichamelijk verlangen. Het tantrisme biedt een fantastische benadering van het leven, perfect aangepast aan westerlingen die moe zijn van eeuwen van dogmatisme, overtuigingen en onderwerping. Ons streven naar vrijheid is ontdaan van illusies. Wij hoeven niet meer zo nodig te vertrouwen op religieuze instituten of sektes die alomtegenwoordig zijn in een genadeloze strijd om de macht. We durven ons op ieder speelterrein te laten horen om het individuele bewustzijn te laten ontluiken dat noodzakelijk is om tot een collectief bewustzijn te komen. We zijn aangekomen bij de individuele volwassenheid waarmee onze zoektocht in realisatie kan veranderen.

Volgens de tantra-benadering leren we leven in intimiteit met onszelf. Dat vraagt ons vertrouwd te raken met respect. Zoals we onze omgeving in al zijn uitdrukkingsvormen respecteren, dienen we ook onze eigen
beperkingen en onze psychische en lichamelijke kenmerken te respecteren. Er is geen sprake van fantasieën over transformatie, over iets worden, over het bereiken van een psychisch of lichamelijk resultaat. We merken enkel op hoe we functioneren, hoe ons intellect werkt, hoe ons gevoelsleven eruitziet. Wanneer we zonder intentie luisteren, uit pure liefde voor het luisteren, ontstaat een bepaalde helderheid, wordt een bepaalde ruimte gecreëerd en beginnen we te ademen. De rest volgt organisch. Respect, liefde voor hoe dat tot uitdrukking komt: dat is de Poort.

Op de weg van het Saivistisch tantrisme evolueert iemand door zintuiglijkheid en bewustzijn.

Wat is tantra niet?

Er hangt een mystieke sfeer rond tantra met veel onwaarheden. Het grootste obstakel dat de westerling tegen zal komen is dat wat in onze geïndustrialiseerde samenleving als ‘tantra’ gepresenteerd wordt. Namelijk een surrogaatversie waarin alle basisprincipes verdraaid zijn om maar tegemoet te komen aan de meest oppervlakkige opvatting van opwindende vreugde.

Als je de tijdschriften moet geloven zou tantra een instant-methode voor genot zijn, wat zowel onmogelijk als misleidend is. Of een vage mix van therapieën en spiritualiteit uit de jaren zestig met een zweem oosterse spiritualiteit.

Tantra gaat onder andere over het ervaren van wat je fundamenteel bent. Dat wat we fundamenteel zijn is geen perceptie en het is dan ook niet te vinden: niet via drugs, niet via seksualiteit, niet via welke sekte of religie dan ook. We hoeven ons niet los te maken van het intellect. Alleen wie met een intentie leeft, kan gefrustreerd raken. De stimulans om iets gedaan te krijgen, zich te willen bevrijden van het denken en andere kinderachtige toestanden komen voort uit een gebrek aan oriëntatie.

‘Iedere karikatuur van een dergelijke praktijk die min of meer gericht is op een verkenning van seksualiteit, op meer profijt daarvan, kan slechts gezien worden in een psychologisch, psychopathisch kader. Seksualiteit en wat daar gevoelsmatig uit voortvloeit betreft slechts de profane wereld’. – Éric Baret

Wat zijn de effecten van tantra?

Wie de tantrische weg bewandelt ervaart al vlug dat de beloning – een toestand van vreugde, ruimte en bevrijding – niet ná het beoefenen van aandachtigheid komt. Die beloning maakt er juist integraal deel van uit. Ik hoef alleen maar aanwezig te zijn bij ieder aspect van mijn innerlijk leven en bij iedere gebeurtenis om ter plekke in verbinding te staan met wat de lessen beloven: openheid, ontspanning, vreugde, liefde.

Alles is onophoudelijk binnen ons bereik. Je hoeft je hand maar uit te steken om het leven ten diepste te voelen. Telkens als dat contact er is komen wij in een bepaalde vibratie, in een zindering, gaan we voorbij de vorm, dringen we door in het hart van de dingen en laten we ons eigen hart vibreren.

Deze aanhoudende vibratie geeft ons bij uitstek het gevoel te leven en in verbinding te staan met alles wat zich binnen ons bereik bevindt. De zintuigen komen uit hun lethargie, wachten niet langer op uitzonderlijke omstandigheden die hen zouden kunnen wekken. Ze vinden het kinderlijke terug, het puberale, het vermogen om voortdurend, samen met de wereld te blijven vibreren. Dit diepgaande, pulserende leven is bekend bij iedereen die zich op de weg van spontaniteit bevindt.

Hoe is tantra ontstaan?

Het Saivistisch tantrisme van Kashmir is vijf- of zesduizend jaar geleden ontstaan in de Indusvallei, onderging een spectaculaire ontwikkeling in Kashmir en bereikte zijn hoogtepunt tussen de zevende en dertiende eeuw na Christus. Deze mystieke weg zorgde voor een revolutie binnen het hindoeïsme en sommige boeddhistische scholen die nogal streng in de leer waren en vrouwen nogal opvallend uitsloten van de hoogste niveaus.

Vrouwen zijn erg belangrijk in tantra

Het Kashmir Saivisme verzet zich tegen de Indiase traditie, omdat het geen kasten erkent en het oneens is met de gedachte dat mystiek onderwijs voorbehouden zou zijn aan één van die kasten, de brahmanen. Het is ook tegen elke vorm van discriminatie tussen man en vrouw en tegen elke sociale of etnische discriminatie. Vrouwen hebben niet alleen toegang tot onderwijs, maar de Kashmiri hebben bovendien altijd geloofd dat vrouwen diepere en directere kwaliteiten bezaten dan mannen. Hun traditie telt dus een groot aantal yogini en erudiete vrouwen die de goden dienen met het uitoefenen van hun kunst.

Dit is een fragment uit Tantra, een allesomvattende oer-energie

Boekentip: Tantra, een allesomvattende oer-energie

Tantra is een leefwijze en allesomvattende levensvisie. Het staat voor oer-energie, opgewekt door lichamelijk verlangen, die gebruikt kan worden om verlichting te bereiken. Je leert subtiele technieken, ‘micropraktijken’, waardoor je je adem, je denken, en de natuurlijke processen van je lichaam leert beheersen. Met deze micro-oefeningen leer je de waan van alledag even stil te leggen om bevrijding te ervaren.

bestel nu

Lees verder:

Deel dit artikel online

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *