De shift naar een hoger bewustzijn: we gaan van hoofd naar hart

 “Alleen de moedigste zielen hebben ervoor gekozen om in deze bijzondere transitie-periode op aarde te zijn,” zegt Maartje van Arendonk, schrijver en kosmische boodschapper. Ze staat in dit artikel stil bij de shift die we samen maken: naar een hoger bewustzijn, onvoorwaardelijke liefde en eenheid. Van hoofd naar hart…

We worden collectief zachter, sensitiever, intuïtiever, krachtiger en wijzer, doordat eeuwenoude kennis die eerder niet toegankelijk was in onszelf opnieuw ontwaakt.

Het is een bijzondere tijd waarin we leven. Het is niet toevallig dat jij, je kinderen en andere dierbaren nu op deze planeet zijn. Samen shiften we naar een hoger bewustzijn, onvoorwaardelijke liefde en eenheid. Ieder heeft een unieke bijdrage, taak en missie. De een merkt daar niet veel van, terwijl de ander een diepe zielsmissie voelt om de wereld mooier en liefdevoller te maken. Het is allemaal goed. Het een is niet beter of slechter dan het ander. Iedereen doet ertoe en mag er zijn in liefde.

Een paradijs op aarde

Duizenden jaren geleden, in de tijd van Lemurië, was de vrouwelijke en mannelijke energie in onszelf, op aarde en in de kosmos perfect in balans. Zoals yin en yang. De aarde was een paradijs met veel groen, water en prachtige bloemen en een heel hoge trilling. Mensen en dieren leefden in vrede, harmonie, onvoorwaardelijke liefde, overgave en eenheid. Dualiteit was er niet. Alles was energetisch in liefde met elkaar verbonden. Zoals de Maya’s zeiden: In Lakech. Dat betekent: ‘Ik ben een andere jij, jij bent een andere ik.’

De wereld uit balans: macht en hebzucht

We hebben allemaal zowel mannelijke als vrouwelijke energie in ons. De vrouwelijke energie gaat over het hart, koestering, compassie, onvoorwaardelijke liefde, eenheid, veiligheid, zorg en bescherming. De mannelijke energie gaat over de ratio, daadkracht, manifestatie, focus op het individu, visie, stabiliteit en helderheid. Door evolutionaire en galactische ontwikkelingen en integraties werd op een gegeven moment de mannelijke energie op aarde en in de kosmos dominanter.

De mensheid ging zich te veel richten op de mannelijke energie, waardoor de vrouwelijke energie in onderdrukking kwam. Zo ontstond er dualiteit; de mannelijke en vrouwelijke energie waren niet meer in evenwicht. Dat zorgde voor allerlei spanningen en verstoringen, zoals macht, hebzucht, controle, focus op de ratio, individualiteit en afzwakking van de intuïtieve en gevoelskant.

Mannen werden het ‘sterke en superieure’ geslacht en vrouwen het ‘zwakke en minderwaardige’ geslacht. Veel vrouwen ervaren vandaag de dag nog steeds gevoelens van minderwaardigheid, cijferen zich weg voor hun gezin, werk of vrienden en passen zich te veel aan anderen aan, ten koste van zichzelf. Al eeuwenlang wordt dit programma, dat uit balans is, in vrouwen- én mannenlijnen afgespeeld.

De kracht van vergeving

Veel vrouwen hebben door deze onbalans heftige vorige levens gehad, waarin ze verwaarloosd, vernederd, mishandeld en verkracht zijn. Dappere vrouwen die trouw aan zichzelf bleven, hun waarheid verkondigden en/of zich met spiritualiteit en healing bezighielden, kregen het zwaar te verduren. Vele stierven aan de galg, op de brandstapel, door steniging of verdrinking. Gelukkig is dit veranderd in grote delen van de wereld, maar het aangedane leed heeft diepe sporen in de ziel achtergelaten. Veel vrouwen ervaren nog steeds (onbewust) angst voor mannen en voelen zich ondergeschikt en niet goed of mooi genoeg.

Maar wat als we nu eens vanuit liefde, compassie en vergeving naar het verleden kijken? Wat gebeurt er dan? De kracht van vergeving is enorm. Zonder vergeving, geen genezing.

Vrouwelijke energie neemt toe: van hoofd naar hart

Het tij is aan het keren. Al jaren neemt de vrouwelijke energie in kracht toe, in vrouwen, mannen én op onze planeet. Waardoor er langzaam weer een balans ontstaat tussen de mannelijke en vrouwelijke energie. De energie van de opgestegen meesters Maria (moeder van Jezus) en Maria Magdalena wordt sterker en wakker in steeds meer vrouwen en mannen – los van enig geloof of de kerk. De vrouwelijke Christus ontwaakt. We worden collectief zachter, sensitiever, intuïtiever, krachtiger en wijzer, doordat eeuwenoude kennis die eerder niet toegankelijk was in onszelf opnieuw ontwaakt. Mannen en vrouwen komen weer in hun oerkracht, zoals deze in essentie bedoeld is.

We maken de beweging van hoofd naar hart. Harten gaan open en velen ontwaken spiritueel en multidimensionaal. We ervaren dat er méér is dan alleen onze planeet. Dat we een ziel met een lichaam zijn, in plaats van een lichaam met een ziel. En dat er veel meer is dan we fysiek in onze werkelijkheid kunnen waarnemen.

Collectieve verhoging van de energie

Er is nog nooit zoveel licht en liefde op aarde geweest als nu. Elke dag stijgen de energiefrequenties verder. Deze evolutie van bewustzijn wordt vanuit alle lagen, aarde, kosmos en mensheid, aangestuurd. De trilling van de aarde neemt toe; de Schumann resonantie schiet omhoog. De zon (‘het licht’) wordt sterker en de laatste jaren incarneren er steeds meer lichtwerkers om bij te dragen aan de bewustzijnsshift.

Veel van deze lichtwerkers of bewuste zielen zijn al volwassen. Daarnaast worden sinds 2011/2012 kinderen geboren met een steeds hogere trilling en ruimer multidimensionaal bewustzijn. Deze kinderen zorgen voor een enorme bewustzijnsverhoging, alleen al door geboren te worden.

De 3 sleutels tot eenheidsbewustzijn

Als er balans is tussen jouw mannelijke en vrouwelijke energie, is er sprake van divine union. Dan maak je de weg vrij voor onvoorwaardelijke liefde, voor jezelf, anderen, de aarde en kosmos. En voor eenheidsbewustzijn, ook wel het Christusbewustzijn genoemd. De aardse dualiteit valt steeds meer weg, dus de scheiding tussen goed, fout, licht en donker… En dan vooral de weerstand ertegen. Omdat je steeds meer ervaart dat alles met elkaar verbonden is. Elke actie heeft effect op het geheel en we zijn allemaal één. Doordat het gevoel van dualiteit minder wordt, wordt het leven automatisch lichter. De sleutels tot onvoorwaardelijke liefde en eenheidsbewustzijn zijn, zoals ik ze ervaar, zelfliefde, overgave en vertrouwen.

Zelfliefde: zijn wie je werkelijk bent

Als je onvoorwaardelijk van jezelf houdt en jezelf accepteert met al je sterktes, zwaktes en imperfecties, kom je in harmonie met jezelf. Je kunt zijn wie je werkelijk bent. Alleen dan kun je een ander écht liefhebben. Onvoorwaardelijke liefde is liefde voor jezelf en de ander zonder voorwaarden en verwachtingen. Je geeft anderen of de wereld liefde zonder iets terug te hoeven krijgen. Dat is zoveel meer dan liefde in de romantische of seksuele vorm. Onvoorwaardelijke liefde is de meest pure vorm, voor het hoogste goed. Denk bijvoorbeeld aan een glimlach, een compliment, een steuntje in de rug of een liefdevol bericht.

Overgave: alle gevoelens mogen er zijn

Als alles, dus fijne én minder fijne gevoelens, er zonder oordeel en zelfkritiek mag zijn, dan wordt het leven zoveel lichter en simpeler. Overgave aan dat wat er is. Stel je voor: je voelt onrust, onzekerheid, verdriet of boosheid en dit gevoel mag er van jou niet zijn. Je gaat in de weerstand en probeert het te onderdrukken, zoals een ballon die je onder water probeert te duwen, waardoor dit gevoel nog sterker terugkomt. Weerstand maakt alles zwaarder. Laat gevoelens en emoties er gewoon zijn, in liefdevolle acceptatie, zoals je een kind troost en liefde geeft.

Vertrouwen: go with the flow

Op aarde hebben we deels een vrije wil. Je kunt situaties of lessen uit de weg gaan of negeren, maar ze komen op een andere manier toch weer op je pad. Door gebeurtenissen, ontmoetingen of ervaringen… Alles verloopt precies zoals de bedoeling is; waarvan sommige gebeurtenissen en ontmoetingen voorbestemd zijn. Wat geleerd mag worden, herhaalt zich. En je bent op elk moment waar je mag zijn. Vanuit deze gedachte komt iets nooit te vroeg of te laat op je pad; het komt als jij er klaar voor bent. Iets willen forceren heeft dus totaal geen zin. Vertrouw op de goddelijke timing van het universum. Go with the flow and take it easy.

Maartje van Arendonk is (tekst)schrijver en kosmische boodschapper. Informatie: www.maartjevanarendonk.nl

Boekentip van de redactie: Ongetemde wijsheid

In Ongetemde wijsheid laat Mirabai Starr je kennismaken met wijze vrouwen vanuit verschillende achtergronden en de manieren waarop zij zich verbinden met het Universum.

Bestel jouw exemplaar voor € 22,50 met gratis verzending bij Boekenwereld.com

bestel nu

Lees ook deze artikelen van Maartje van Arendonk:

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *