De spirituele betekenis van de vleermuis: wat betekent dit voor jou?

Flieder de fladder. Vleermuis, jij laat je zien als de schemer indaalt. Als de dag zijn einde nadert en voor jou de beste tijd aanbreekt om wat jou voedt te vinden. Vaak onterecht aangemerkt als zondebok. De ‘veroorzaker’ van. Hoe makkelijk is dat? De vleermuis roept je op om al jouw zintuigen te gebruiken als radar, zodat je jouw pad zonder onnodige obstakels kan vervolgen.

Jouw gaven zullen jou, net als de echolocatie van de vleermuis, precies daarheen leiden waar je naartoe mag.

De vleermuis maakt gebruik van echolocatie. Net als dolfijnen en walvissen. Een ultrasone techniek waarbij geluid uitgestoten wordt en de weerkaatsing daarvan obstakels en prooien lokaliseert. Tot op minuscuul niveau. Een geweldige gave, die hem in staat stelt fladderend door de schemer alles te kunnen zien wat nodig is om veilig te navigeren.

Zintuigen gebruiken

Deze laatste zin omvat eigenlijk alles wat jij nodig hebt. Lief mens, je mag gewoon intuïtief spelend door het leven fladderen. Om dat te kunnen doen, hoef je eigenlijk alleen maar jouw zintuigen op de juiste manier te leren gebruiken en in te zetten. Zo kun je eenvoudig om obstakels heen navigeren, voordat je op een niet zo vriendelijke manier met je neus op de feiten wordt gedrukt of keihard tegen de muur knalt (burn-out, scheidingen, rotsituaties, enzovoorts.).

Tevens kun je hierdoor precies dát vinden wat jou voedt (‘de prooi’ in positieve zin in dit geval). Bijvoorbeeld jouw innerlijke wijsheid, wat jouw zielsmissie is, of hoe je jouw droom kunt manifesteren.

Jouw gaven zullen jou, net als de echolocatie van de vleermuis, precies daarheen leiden waar je naartoe mag. Hoe gaaf is dat? Ook al kun je misschien vanuit jouw huidige situatie helemaal niet zien waar dat heen is. Nu kan het natuurlijk zo zijn dat je nog helemaal niet weet wat jouw gaven zijn of hoe je die in kan zetten. Dat geeft niets. Je weet namelijk allang DAT ze er zijn en het universum onthult nooit in één keer. Het is een proces van openstaan en moedig doorzetten, zonder te willen forceren. Geduld is een schone zaak.

In de twilight zone

Daarnaast levert luisteren naar jouw hogere ZELF, jouw intuïtie nog iets anders op. We leven op dit moment in een soort twilight zone. De overgang van licht naar donker. Het perfecte tijdstip voor de vleermuis om uit te vliegen. De intenties van dat wat er nu gaande is, vragen jou om jouw zintuigen verder te ontwikkelen. Goed te leren voelen/waarnemen op jouw eigen unieke manier. Zet hier vaart achter, lief mens. Het is belangrijk.

Stilte in de storm

Voordat de dag weer kan aanbreken, zal de mensheid eerst door de nacht moeten. En die ziet er op dit moment niet zo prettig uit met nachtmerries en al. Tenzij je jouw vleermuiscapaciteiten aanzet. Dan kun je zien, zonder jouw ogen te gebruiken wat er nu werkelijk aan de hand is. Dat je in een wervelwind, waar de stukken om jouw oren vliegen, gewoon doorvliegt zonder geraakt (letterlijk en/of figuurlijk) te worden. Sommige dingen gebeuren nou eenmaal en dan is het soms beter om de storm even te laten razen dan er koste wat het kost (ten koste van jeZELF) onderdeel van te ZIJN.

Bovenstaande heeft betrekking op wat zich in de wereld afspeelt (macroniveau). Maar het kan ook op microniveau plaatsvinden. Oftewel op dit moment in jouw leven of in jouw omgeving. Wat er ook gebeurt: sta erboven en verlaag je niet. Daarmee voed je namelijk niet jouw ZELF maar het lage frequentieveld dat zo graag in stand gehouden wil worden. Omarm jeZELF liefdevol, zoals de vleermuis dat met zijn vleugels doet als hij in rust hangt. Het zal je helpen om stand te houden.

Ondersteboven

Neem daarnaast regelmatig even afstand en ga figuurlijk, net als de vleermuis, even ‘ondersteboven’ te hangen, zodat je dingen vanuit een ander perspectief kan zien. Dat werkt enorm verhelderend en schept ruimte om de richting die jij op mag weer op scherp te stellen. Breng liefde in situaties, omgevingen en mensen, waar verandering in positieve zin mag ontstaan. Daar bereik je veel meer mee dan verdrinken in jouw eigen verdriet of boosheid om iets dat zich BUITEN jou afspeelt.

Spiegelt een situatie jou iets? Een oud zeer bijvoorbeeld? Dan is er zeker ruimte voor boosheid en verdriet. Maar dan heeft dat betrekking op jou en op jou alleen. Hou het dan bij jeZELF en dump het niet op de situatie of een ander. Het is waarschijnlijk nu de tijd om met deze oude pijn af te rekenen en het voor altijd los te laten zodat er niets meer in je weg staat om jouw liefdevolle pad te kunnen vervolgen. Vaak is een obstakel nodig om dit stuk op het juiste moment aan te raken, zodat je weer verder kan. Vergeet nooit, lief mens, dat na de nacht altijd weer de dag aanbreekt, waarbij de zon de aarde en jouw hart zal verwarmen. Er is dus altijd beter onderweg…

Zondebok

De vleermuis wordt over de hele wereld heel vaak als boosdoener beschouwd. Als overbrenger van ziekten en virussen. Maar is dat wel zo? Hetzelfde geldt voor jou waarschijnlijk. Je brengt dan wel geen ziekten en virussen over, maar jouw woorden, inzichten of adviezen worden misschien vaak totaal anders uitgelegd dan jouw intentie is.

Daar waar jij met jouw beste bedoelingen vanuit jouw hart deelt wat je ziet en/of ervaart en ook vaak waar dat toe kan leiden, word je onterecht bestempeld als ‘jij weet het zeker weer beter’. Of mensen zien wat jij liefdevol over wilt brengen als egoïstisch gedrag en denken dat jij de intentie hebt er zelf beter van te worden. Niets is minder waar, maar dat kun je hen niet uitleggen, want je wordt simpelweg niet geloofd of begrepen. Dit maakt het vaak lastig als 5e dimensieziel op deze planeet.

Wat voor jou volslagen normaal is, blijken anderen niet te hebben. Meestal duurt het jaren om hierachter te komen. Jij denkt dat iedereen om jou heen gewoon zo is, zoals jij. Lief mens, niets is minder waar. Jouw vleermuis radar reikt nou eenmaal verder dan die van het overgrote deel van de mensheid op deze planeet.

Dat is niet goed of fout. Dat is gewoon hoe het is en stiekem is het een enorm voordeel, als je weet hoe je hier mee om mag gaan. Je zult regelmatig de zondebokkaart toegespeeld hebben gekregen. Helemaal buiten jouw ZELF om. Zomaar, omdat het kan. Omdat anderen niet in hun eigen spiegel kúnnen of willen kijken. Lief mens, het geeft niet. Blijf dicht bij jeZELF. Weet dat als jij integer, eerlijk en liefdevol handelt je altijd jeZELF recht in jouw spiegel kan aankijken en dat is iets waar anderen alleen maar van kunnen leren.

Puntje bij paaltje

Als men jouw inzichten in de wind heeft geslagen (en het eigen ego en de keuzes die daarbij horen, hebben doorgedrukt) zal de tijd hen een les leren. Want als puntje bij paaltje komt, blijkt ineens dat ze beter wel iets met jouw inzichten gedaan zouden kunnen hebben. Maar ja, de tijd kunnen ze niet terugdraaien en jij ook niet.

Het is het beste als je soms jouw mond houdt en alleen aanschouwt. Jouw vleermuis-antennes werken altijd op volle toeren en daardoor jouw waarneming eveneens. Tel daar nog een jouw enthousiasme bij op en ook jouw wil om altijd het beste voor alles en iedereen te willen bewerkstelligen en/of jouw drang om mensen, zaken, situaties te beschermen en/of te redden. Soms is het gewoon niet de bedoeling en kun je beter van een afstandje waarnemen vanuit neutraliteit.

Beschermd

De vleermuis wordt in heel veel gebieden beschermd. Hele bouwplannen worden ervoor stilgelegd. Een geweldig voorbeeld van hoe Moeder Aarde het wint van de ‘bulldozende’ geld-gedreven instanties. Stiekem blijkt de vleermuis toch meer waarde te hebben, dan gedacht. Zo is het ook bij jou. Stiekem ben jij veel meer waard dan jij ooit kan vermoeden. Aangezien jij in jouw volwassen vorm op dit moment ook een bijzondere species bent, kun je er zeker van zijn dat je altijd beschermd wordt en bent. Vertrouw maar op deze onzichtbare kracht van het Universum en Moeder Aarde, die alle wetten en regels kan omzeilen, alsof ze helemaal niet bestaan.

Omdat de vleermuis beschermd is, krijgen ze de kans om in aantal toe te nemen. Dat gebeurt ook met de 5D-zielen op aarde. Er zijn er inmiddels heel veel overal ter wereld ‘geland’. Zij gaan samen met jou en de overige vleermuizen, die al een tijdje op het aardse rondfladderen, de nieuwe wereld tot stand brengen. Er worden ‘ongezien’ kansen gecreëerd, waar de 3e en soms ook 2e dimensie-wereld met de pet niet bij kunnen en dat is maar goed ook.

Vergeet nooit, lief mens, daar waar de mensheid met de verkeerde intenties probeert te manipuleren, op welk front en in welke vorm dan ook, er altijd een afrekening komt. Dat kan in de vorm van natuurgeweld zijn, zoals overstromingen, stormen, bosbranden en aardbevingen, maar ook in die van een virus of een andere ziekte. Er kunnen plagen uit de lucht vallen, die onverklaarbaar zijn. Situaties kunnen escaleren, voordat ze in rustiger vaarwater terechtkomen.

Parallelle werelden

Wie ooit de film ‘Exodus Gods and Kings’ heeft gezien (en hiervoor hoef je niet gelovig te zijn), weet hoe de Egyptenaren in grote paniek waren toen de plagen hen troffen en zij er machteloos tegenover stonden. Zelfs hun beste (zwarte) magiërs  konden er niets aan veranderen of het beïnvloeden. De slavernij- en manipulatiepraktijken die erop nagehouden werden, konden universeel niet meer door de beugel. In onze parallel zijn dit de industrieën: die tovermiddeltjes voor ‘ongedierte’, ‘ongewenste’ gewassen, virussen en ziekten proberen te maken.

Moeder Aarde en het Universum zijn niet ingenomen met hoe wij, de mensheid met ons paradijs omgaan. De parallellen zijn daarom niet alleen verbazingwekkend. Alles vindt nog steeds op hetzelfde moment plaats. Weet dat de wereld van de Egyptenaren van toen nog steeds parallel aan die van ons bestaat. Het is júist het karma dat in die tijd is opgebouwd dat mag transformeren om in het nu die nieuwe wereld vorm te kunnen geven.

Kijk je even met een aantal voorbeelden mee?

  • De wereld van vele Egyptenaren stortte om hen heen in: het begint er in deze wereld ook aardig op te lijken.
  • Oogsten mislukten, al dan niet door toedoen van insecten: bekijk in onze wereld bijvoorbeeld hoeveel sprinkhanenplagen er vorig jaar zijn geweest en naar hoeveel bedrijven er gesloten zijn. Hierdoor verdampte de omzet (de oogst) van velen.
  • In de tijd van de Egyptenaren werden vee en andere dieren ziek: denk dan in onze wereld even aan alle ziekten die de intensieve vee-industrie al jaren met zich meebrengt en ook de vogelgriep, waarvoor de pluimvee-industrie bang is.
  • De Egyptenaren werden getroffen door zweren, steekvliegen en muggenbeten: denk in onze wereld bijvoorbeeld aan de muggensoorten, die nu steeds verder de wereld intrekken waarvan men ziek kan worden. In de tijd van de Egyptenaren werden alleen zij destijds ‘geprikt’.
  • De duisternis viel in: wat zou er gebeuren als in onze wereld de stroom uitvalt?
  • De eerstgeborenen gingen dood: het zijn nu vooral de ouderen en ook nu wordt de wereldbevolking uitgedund.

Wees de verandering

Lief mens, trek jouw conclusies. Maak veranderingen in jouw leven die uitgaan van geven en niet alleen nemen, omdat het toch allemaal wel beschikbaar is. Dat is namelijk niet zo. Moeder Aarde en het Universum vragen dringend om verandering en wie niet horen wil, …. vul zelf maar in. Hierbij is het ondergeschikt of wat er zich manifesteert kunstmatig of vanuit de natuur tot stand komt. Daar hoef jij je als mens ook helemaal niet druk om te maken. De vleermuis weet hoeveel ultrasone golven er nodig zijn, want…Wie rommelt met de genetische blueprint van al het leven op deze planeet zal niet beter af zijn.

Rotsvast vertrouwen

Even terug naar toen. Hoe lastig was het, en is het nu eveneens, om mensen te vertellen dat het allemaal goed komt. Dat alles een reden heeft. Dat je rotsvast vertrouwen moet hebben, omdat er grotere onzichtbare energieën aan het werk zijn om beter te creëren. Al lijkt het alsof de twilight zone-praktijken in volle vaart aan terrein winnen. Ga er niet in mee. Jij bent onderdeel van die nieuwe wereld. Mits je op een positieve manier bijdraagt of gaat bijdragen aan het grotere geheel. Weet ook, lief mens, dat degenen, die toen met de juiste intenties op deze planeet waren, werden beschermd. Dat is nu precies zo, want, zoals eerder gezegd: alles vindt tegelijkertijd plaats.

Je kunt je dus beter inzetten om het karma te helen dat aan de wereld van toen en dus ook van nu kleeft, zodat de transformatie tot stand komt naar die liefdevolle wereld waarin de ruimte voor karma niet meer bestaat doordat het eenvoudigweg niet meer opnieuw opgebouwd kan worden.

Vragen naar aanleiding van dit artikel of behoefte aan inzichten voor jeZELF? Ik help je graag verder. Meer boodschappen van Dieren? Bestel het boek.

Deze Levensstijlgids geeft inzicht in de omslag die hooggevoelige mensen kunnen maken, zodat zij gezond blijven en in hun kracht kunnen blijven staan in de transformatie naar de vierde dimensiewereld. Dat vraagt om groei in bewustZIJN en daaraan gekoppeld aanpassing van levensstijl. Naast belangrijke informatie hierover tref je tips aan om zelf mee aan de slag te gaan. Hiermee help je jouwZELF, ieder ander en Moeder Aarde. We zijn immers allemaal verbonden.

Deze Levensstijlgids is te koop voor  € 17,50 excl. € 4,60 verzendkosten (in Nederland)

bestel nu

Weet je de spirituele betekenissen van deze dieren al?

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *