De twaalf lagen van spiritueel ontwaken: trauma’s, emoties en verwondingen doorwerken

Wie zich op het pad van spiritueel ontwaken begeeft, zal ontdekken dat deze lang niet altijd gemakkelijk is. Er zijn twaalf lagen die je doorwerkt in je spiritueel ontwikkeling. Mary Muller Shutan beschrijft ze in het boek ‘Gids voor spiritueel ontwaken‘. In dit artikel lees je meer over de 12 lagen.


Gids voor spiritueel ontwaken

spiritueel ontwakenIn Gids voor spiritueel ontwaken beschrijft Mary Mueller Shutan deze twaalf lagen nog veel uitgebreider. Ze is je onmisbare gids op jouw spirituele pad, daar waar jij het nodig hebt. Heb jij het gevoel dat je spiritueel aan het ontwaken bent en ben je op zoek naar handvatten?

Bestel dan nu jouw exemplaar in onze webshop Boekenwereld.com voor € 25,- met gratis verzending.

bestel nu


De twaalf lagen van spiritueel ontwaken

Elke laag heeft zijn eigen trauma’s, emoties, verwondingen en patronen die de ontwaakte staat bedekken. Met elke laag waarvan je je bewust wordt en die opruimt kom je een stap dichterbij de ontdekking van wie je werkelijk bent. Doordat je je bewust bent van de aanwezigheid van deze lagen kun je ze loslaten en de volgende stap zetten op weg naar volledig ontwaken.

Twaalfde laag: het Zelf bevrijden

De Twaalfde laag van de geconditioneerde werkelijkheid is die van het Zelf. Het wordt gevormd door hoe we de wereld om ons heen ervaren, vanaf de tijd dat we in de baarmoeder zaten tot aan onze huidige leeftijd. In deze fase van het ontwakingsproces kunnen we negatieve of beladen ervaringen uit het verleden verwerken en loslaten. Het kan geleidelijk gaan of overweldigend aanvoelen. Het wordt relatief normaal gevonden dat we naar een therapeut gaan om emoties en trauma’s te verwerken. Daardoor beschrijven we dat wellicht niet als een spiritueel proces.

Hoewel het nuttig is om met emoties en verhalen aan de slag te gaan, bestaat het gevaar dat als we het ontwakingsproces niet begrijpen, we in logica en emoties blijven hangen, en steeds opnieuw dezelfde verhalen vertellen en herbeleven in plaats van dat we ze opruimen en er op spiritueel niveau mee aan de slag gaan.

Elfde laag: vorige levens

Andere patronen die ons beïnvloeden kunnen te maken hebben met vorige levens. Problemen uit vorige levens kunnen geleidelijk aan de oppervlakte verschijnen, maar als je een plotseling ontwakingsproces doormaakt, kunnen deze problemen, die met je  voorouders en andere lagen te maken hebben, allemaal tegelijk naar boven komen zodat je ze kunt verwerken en opruimen. Door onze conditionering kunnen we misschien moeilijk geloven dat we vorige levens hebben gehad, maar deze energie kan wel degelijk invloed op ons hebben. We kunnen, zonder dat we het doorhebben, ervaringen en energie die met vorige levens te maken hebben aan het opruimen zijn.

Tiende laag: naaste familiesystemen

Tijdens het ontwakingsproces gebeurt het opruimen van naaste familiesystemen doorgaans voor, tijdens en direct na het opruimen van vorige levens. Ons naaste familiesysteem bestaat uit familieleden die direct van invloed zijn geweest op ons leven. Het ontwaken op het niveau van het familiesysteem behelst een diepe verbondenheid met je partner. Het komt regelmatig voor dat mensen die dit aspect van het ontwakingsproces doormaken, gebeurtenissen, ervaringen en energieën van hun partner, kinderen en andere gezinsleden gaan verwerken, evenals die van hun huisdieren. Dan is het belangrijk dat je onderscheid leert maken tussen het Zelf en de ander, want dan weet je of je iets van jezelf verwerkt of iets van het gezin of je omgeving.

Negende laag: voorouderlijke patronen

Op dit niveau van ontwaken gaan we zien dat de ellende die onze voorouders hebben meegemaakt aan ons is doorgegeven. Deze onverwerkte ervaringen en patronen van onze voorouders zitten ergens in ons lichaam opgeslagen en worden steeds opnieuw binnen onze familielijn herhaald, net zolang tot ze zijn opgeruimd. Als we meer inzicht krijgen in ons voorouderlijke verleden – de beslissingen die genomen moesten worden, de angsten, boosheid en trauma’s binnen onze voorouderlijke lijn – krijgen we ook inzicht in hoe deze patronen nog steeds in ons aanwezig zijn.

Achtste laag: maatschappelijke en collectieve conditionering

Deze laag kan zich op elk moment aandienen, zelfs voordat een groot gedeelte van onze persoonlijke geschiedenis is opgeruimd. Deze laag dient zich vaak aan in de vorm van een raster. Op dit niveau zien we onszelf als ontwaakt en hebben we het gevoel dat de hele wereld slaapt of tot een minder ontwaakte categorie behoort. Dan gaat het ons opvallen dat mensen op tv, in het nieuws en om ons heen steeds opnieuw dezelfde patronen volgen, en praten alsof ze een script volgen.

In het begin zorgt dit besef ervoor dat veel mensen in een depressieve toestand terechtkomen. Dat is heel goed verklaarbaar. Alles wat we wisten en waarvan we dachten dat het waar was, valt weg. Voor veel mensen leidt deze manier van ontwaken tot een donkere nacht van de ziel, waarbij ze wanhoop ervaren, en het verlies voelen van de gerieflijkheid en zekerheden die de slaaptoestand met zich meebracht. Op een bepaald niveau missen we de eenvoud van de patronen en de scripts van de geconditioneerde werkelijkheid, maar we weten ook dat er iets is voorbij het stadium waarin we ons nu bevinden.

Zevende laag: karmische patronen

Karma heeft als (zeer algemene) betekenis ‘ handelen’. Specifieker gezegd houdt dit in dat we op een bepaald moment iets hebben gedaan dat bepaalde gevolgen had. Later moeten we de schulden inlossen, de problemen oplossen en de misstappen goedmaken van de persoon die we toen waren. Karma heeft ook een zuiverend effect op vorige levens doordat we ons bewust worden van een patroon en van de draden die ons met onze vroegere zelven verbinden.

Sommige aspecten van karma moeten via de kosmische orde uitgespeeld worden. Daarvoor moeten we in dit leven bepaalde dingen doen om het karma op te lossen. De beste manier om karma op te lossen is in dit leven een goed mens te zijn en de andere lagen van conditionering en patronen opruimen die van voor dit leven stammen. Het werken met karma is een levenslang proces. Als je een ontwakingsproces doormaakt, los je een heleboel karma op.

Zesde laag: mondiale en kosmische patronen

Na sociale structuren dienen zich wereldwijde patronen aan. Deze verschijnen opnieuw als raster. Op dit niveau van ontwaken kunnen we opnieuw het gevoel hebben dat we de dingen vanuit een ander gezichtspunt bekijken en misschien gaan we voor het eerst beseffen dat wij de wereld zijn, en dat de wereld ons is. Tijdens deze fase begint het ego weg te vallen en beginnen gevoelens van onvoorwaardelijk mededogen op te komen. Onze neiging tot oordelen, die werd veroorzaakt door maatschappelijke conditionering, wordt minder sterk, en we gaan liefde voelen of in ieder geval mededogen voor de wereld en haar bewoners. Dit is een van de grootste verschillen tussen het ontwaken op maatschappelijk niveau en het ontwaken op wereldniveau.

Op maatschappelijk niveau gaat het steeds over ons: onze ervaringen veroorzaken boosheid in ons, zorgen ervoor dat we ons van anderen afgezonderd voelen, of veroorzaken een gevoel van superioriteit omdat we meer ontwaakt zijn dan de meeste andere mensen. Op het mondiale niveau zijn we het omslagpunt van ‘ ik’ gepasseerd en bevinden we ons in de beginfase van het ervaren van de goddelijke stroom en eenheid.

Vijfde laag: de dood van het ego

Als we ontwaken op het niveau van mondiale energieën en eenheid beginnen te ervaren, begrijpen we dat er een goddelijke stroom is en dat we echt deel uitmaken van het geheel. Dat is een diepgaand en nieuw inzicht voor ons. De meeste mensen weten op intellectueel niveau van tevoren al dat deze fase bestaat, maar echt voelen en kennen van eenheid gebeurt pas hier. We begrijpen dat de mensen om ons heen deel van ons zijn en dat zij onze diepste verwondingen aan ons laten zien.

In deze fase ervaren we een dieper mededogen voor anderen en het begin van ware zelfliefde. We gaan de goddelijke stroom en eenheid voelen, de altijd aanwezige energie die door ons heen stroomt. In dit stadium is die nog niet stabiel, waardoor we heen en weer gaan tussen het voelen van de goddelijke stroom en het gevoel dat we ervan afgescheiden zijn. We raken met onze tenen de oceaan van de goddelijke stroom aan, maar we zijn er nog niet ingedoken.

Vierde laag: gedachtevormen begrijpen en loslaten

Op een gegeven moment bereiken we in het ontwakingsproces een punt waarop we gaan inzien dat gedachten, of gedachtevormen, een weg van illusies weven dat zelfs is afgescheiden van de geconditioneerde lagen van de werkelijkheid. We voegen laag na laag van gedachtevormen aan deze lagen van de werkelijkheid toe. Deze gedachtevormen vertroebelen onze blik en creëren een raster dat ons beperkt. Als we ons ons leven slechts op één manier kunnen voorstellen, of een rigide definitie hebben van wie we zijn en wat we kunnen doen, zal ons leven er zo uitzien. Onze wereld wordt dan gevormd door een rigide, puriteinse en zwart/wit-kijk op de wereld.

Deze gedachten en de gedachten van miljoenen andere mensen die in de wereld leven, zijn dan bepalend voor onze verwachtingen en zorgen ervoor dat we ons conformeren op het gebied van religie, seks, klassen, politiek, rassen, geslacht, beroep, evenals de rastersystemen van de maatschappelijke en mondiale laag van de geconditioneerde werkelijkheid. Tijdens deze fase gaan we deze rigide gedachtevormen loslaten, evenals de gedachtevormen die van andere mensen zijn en onze werkelijkheid creëren.

Derde laag: archetypische invloeden

De archetypische en mythische lagen van de werkelijkheid zijn de laatste lagen van de collectieve conditionering. Tijdens het ontwakingsproces krijgen we inzicht in de archetypen die we belichamen. Deze archetypen, de laatste kenmerken die ons maken wie we zijn, kunnen aan de goddelijke stroom worden overgedragen, zodat we het eenheidsbewustzijn volledig kunnen bereiken. Archetypen zijn labels en patronen van conditionering, ongeacht of we er voorafgaand aan onze geboorte mee zijn geconditioneerd, of dat we ze door de maatschappij opgelegd hebben gekregen. Ze zijn symbolen, persoonlijkheden en gedachtepatronen die samen een bepaald beeld vormen.

Er zijn veel archetypen, bijvoorbeeld de Mysticus, de Strijder, de Moeder, de Rechter, de Minnaar, de Slaaf, de Leerling, de God, de Rebel, de Musicus, de Verslaafde, het Kind, de Man en de Diva. Jezelf van archetypen bevrijden vereist bewustzijn. We beginnen met het afbreken van wat anderen als gevolg van deze archetypen van ons verwachten en de beperkingen die het archetype ons heeft opgelegd. Wanneer we ons van deze archetypen hebben bevrijd, kunnen we de waarheid ontdekken over wie we werkelijk zijn en de essentie van de archetypen behouden. Het doel van ontwaken is volledig zijn wie we werkelijk zijn.

Tweede laag: mythische invloeden

Naast archetypische invloeden hebben we ook te maken met de illusie van een groot aantal mythen en mythische goden. Als kind worden we door mythen omringd. Sprookjes, Griekse en Romeinse mythen, koning Arthur en nog veel meer. Als we ouder worden, staan we niet alleen onder invloed van de mythologie waarmee we als kind in aanraking kwamen, maar ook van de vele mythen uit allerlei bronnen, variërend van religie en televisieprogramma’s tot scheppingsmythen over ons eigen leven.

Verhalen en mythen bepalen hoe we naar het leven kijken. Alle verhalen zijn draden die samen één tapijt vormen. Het zijn de draden die ons vertellen wie we zijn en waar we vandaan komen. Ze beperken wie we zijn tot het verhaal dat over ons wordt verteld. Door het inzicht te verwerven dat deze draden ons vasthouden in een bepaald verhaal of een bepaalde mythe over ons leven, kunnen we ze loslaten of er volgens onze eigen inzichten vorm aan geven.

Eerste laag: de Vernietiger

Er is een aspect van ons dat ons wil vernietigen. Het wil ons uitroeien. Het wil niet dat we vooruitkomen. Het zal er alles aan doen om te voorkomen dat we vooruitkomen. In andere lagen uit zich dit in mildere vormen van zelfsabotage, bijvoorbeeld tv kijken in plaats van naar de yogales gaan of maar niet aan het dieet beginnen dat we eigenlijk willen volgen.

Bij mensen die toegang hebben tot diepere delen van zichzelf, of daar glimpen van hebben opgevangen, kan hun gedrag heftiger zijn. De Vernietiger stelt ons op de proef, confronteert ons met onze angsten en creëert issues in onze fysieke, mentale, emotionele en spirituele werkelijkheid, in een poging ons weer in slaap te krijgen. Als je vooruit wilt komen, helpt het wel degelijk als je die intentie hardop uitspreekt, maar om de Vernietiger los te kunnen laten, moet je leren om van hem te houden en hem te integreren. We kunnen ons niet meer afsnijden van onze basisinstincten, -gedachten en -handelingen, of andere aspecten van onszelf.

Door ons weer te verbinden met de Vernietiger en onze oeremoties en oerdriften, worden we heel en zijn we volledig aanwezig in ons lichaam. Als je er klaar voor bent, zul je steeds meer goddelijke liefde kunnen accepteren. Dan laat je de rest van de angst die opkomt los. De Vernietiger en jij erkennen dan dat je de liefde die je ontvangt waard bent. Wanneer we ons bevrijden uit de greep van de Vernietiger, bevinden we onse buiten de algen van de geconditioneerde werkelijkheid, in de Leegte. Vanuit de Leegte begint de ware ontwaakte staat van verlichting.

Lees ook deze artikelen:

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *