De vijf intuïtieniveaus: hoe ontvang jij je intuïtieve signalen?

Je intuïtieve signalen komen binnen op vijf niveaus. Je bent als een radio met verschillende kanalen waarvan de antennes wel of niet goed werken. Voor een goede werking zijn er psychologisch en spiritueel inzicht en emotionele gronding nodig. Emotionele storingen zijn de belangrijkste redenen voor het niet goed kunnen interpreteren of niet herkennen van de intuïtieve signalen. Als we inzicht krijgen in conflicterende emoties en ze oplossen zijn we beter in staat om de bron van de vele verschillende sensaties en impressies te herkennen.

Als we het beeld van antennes en de radio of televisie gebruiken kun je zeggen dat er vijf niveaus, vijf golflengtes of kanalen zijn waarop je intuïtieve signalen binnenkomen.  

Fysieke intuïtie

Fysieke intuïtie is het vermogen om via subtiele lichaamssignalen waardevolle informatie te krijgen waardoor je bijtijds kunt bijsturen. Het houdt ook in dat je de mogelijkheid hebt om in je lichaam te voelen wat een ander voelt. Soms voel je precies wat zij fysiek voelen. En soms voel je het zelfs sterker dan de persoon zelf omdat deze het gewend is en het onderdrukt.

Fysieke intuïtie manifesteert zich in lichamelijke sensaties, zoals: spanning, een huivering langs je rug, een warm gevoel in je buik, spierspanning of -ontspanning, een beklemmend gevoel in de keel en andere fysieke signalen. Men beschrijft het ook wel eens als tintelingen, een schok of een energiestroom door het lichaam of juist het gevoel van bevriezen.

Emotionele intuïtie

Emotionele intuïtie is het vermogen om via je gevoelens informatie te krijgen die je verder helpt. Deze vorm van intuïtie kan je niet alleen inzicht verschaffen via je eigen gevoelens maar ook via het scherp aanvoelen van de emoties of stemming van anderen. Het vermogen om anderen of situaties goed aan te voelen kan je sociale vaardigheden sterk vergroten.

Emotionele intuïtie uit zich door middel van gevoelens: vertrouwen, onzekerheid, het gevoel dat iets niet klopt, onrust, angst en plezier, vermoedens, levendigheid. Emoties en intuïtie zijn nauw met elkaar verbonden maar ze zijn niet hetzelfde. Dat kunnen onderscheiden is dus belangrijk.

Je gevoelens dienen als kompas naar gezond functioneren. Een aanhoudend onaangenaam gevoel kan je vertellen dat je manier van denken disfunctioneel is en dat het tijd is om te centreren. Een intuïtief gevoel kan ook onplezierig zijn maar dat is binnen korte tijd voorbij.

Het echt ervaren van je gevoelens is niet hetzelfde als nadenken over je gevoelens, ook al verwarren we dat vaak met elkaar. Zodra we iets voelen gaan we er vaak onmiddellijk over nadenken of vellen we er een oordeel over. Dat is voor je intuïtie erg lastig, omdat ze daardoor gevoelsmatige informatie misloopt. Wanneer je jezelf toestaat je gevoelens echt te ervaren wordt je denken helder. Op die manier staat ook het mentale niveau van je intuïtie tot je beschikking.  

Mentale intuïtie

De meest doelgerichte vorm van intuïtie manifesteert zich op het mentale vlak. Mentale intuïtie is het vermogen om creatieve ideeën te krijgen. En de mogelijkheid om een visie, of toekomstige mogelijkheden te zien en de sfeer van andermans gedachten op te vangen. Als je je denken stromend houdt, spreekt het in de taal van gedachten, innerlijke beelden en stemmen, associaties, verbeeldingskracht en dromen. Het kunnen terugkomende gedachten zijn, beelden, stemmen of spontane associaties. Je herkent een intuïtie doordat je denken helder is en niet vruchteloos en blind in kringetjes ronddraait. Je ziet, hoort of ervaart een duidelijke gedachtegang, een oplossing voor een probleem waar je mee bezig was, een waarschuwing om je niet in een bepaalde situatie te begeven of een advies om een bepaald persoon niet of juist wel te vertrouwen. Bij die ervaringen horen ook emoties, maar die maken de informatie niet minder helder; deze gevoelens bevestigen juist datgene wat je intuïtief al wist.

Omgevingsintuïtie

Omgevingsintuïtie geeft een signaal of een inzicht door iets wat je leest of ziet of door iets wat iemand doet of zegt. Ze laat je door gebeurtenissen iets ‘inzien’. Er gaat je ineens een lichtje op. Als je geest niet overbezet is of de hele tijd gejaagd, als je van moment tot moment aanwezig bent, is er ruimte voor inspiratie. Alles om je heen kan je waardevolle informatie geven en een bijdrage leveren aan nieuwe ideeën.

Spirituele intuïtie

Spirituele intuïtie is de mogelijkheid dat je door dingen aan te raken impressies over verleden en de mogelijke toekomst opvangt. Of zomaar iets weten en door het horen van iemands naam informatie opvangen, zonder voorgaande kennis. Het betekent dat je ruimte en tijd anders kunt ervaren dan gebruikelijk. En dat je het gevoel kunt hebben dat je deel uitmaakt van een tijdloze kracht van vreugde, liefde en licht. Je kunt inzicht krijgen in het grote geheel van een situatie. Spirituele intuïtie brengt de ervaring van optimaal ‘er zijn’, van heelheid, verbondenheid en zingeving. Je ziet bepaalde patronen en verbindingen die je eerder niet zag. In het spirituele niveau komen alle andere niveaus samen.

Over het algemeen werkt je intuïtie op alle niveaus tegelijk, met een overheersing van het meest ontwikkelde niveau. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld hun mentale intuïtie sterk ontwikkeld en redeneren de emotionele signalen vaak weg. Weer anderen hebben zich gevoelsmatig beter ontwikkeld en ontlopen hun doelgerichte, mentale signalen.

Oefening: Intuïtieve blik

Centreer jezelf en schrijf op wanneer je een keer iets in je omgeving zag of hoorde wat je op een nieuw creatief idee bracht.

  • Of waardoor je plotseling een oplossing zag voor een probleem.
    • Of waardoor je besloot iets te veranderen in je leven.
    • Schrijf op of je iets deed met deze intuïtieve ingeving; zo niet waarom niet?
    • Zo ja, op welke manier deed je er iets mee en hoe werkte dat door?

Hoogsensitiviteit als kracht

Dit is een fragment uit ‘Hoogsensitiviteit als kracht’ van Carolina Bont. In het boek geeft Carolina Bont de informatie en diepgang over hoogsensitiviteit waar een nieuwe generatie naar op zoek is. Ze presenteert dit onderwerp, dat enorm in de belangstelling staat in een nieuwe vormgeving. Dit is het basisboek over hooggevoeligheid. Bont brengt hooggevoeligheid op een nieuwe, positieve manier over het voetlicht. Zij leert haar lezers het beste uit hun hooggevoeligheid te halen.

Bestel nu jouw exemplaar in onze webshop Boekenwereld.com voor € 20,99 met gratis verzending.

Lees ook deze artikelen:

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *