De zeven mannelijke archetypen: in welk type herken jij jezelf?

Mythen en verhalen kunnen ons helpen om onszelf en de mensen om ons heen beter te leren kennen. In dit artikel deelt Ton van der Kroon (auteur van De terugkeer van de koning) de samenhang tussen de zeven mannelijke archetypen en de zeven chakra’s. In welk type herken jij jezelf, of welk type herken je bij de mannen in je leven?

Zeven man­nelijke archetypen

In mythen en verhalen komen we keer op keer dezelfde typen tegen in verschillende vormen en gedaanten. Het zijn zogenaamde archetypen, bepaalde structuren van de psyche die een hecht verband vormen met elkaar. Het is een pakketje van menselijke eigenschappen dat onder de oppervlakte van het dagelijks leven, ontdaan van nu­ances en persoonlijke variaties, altijd dezelfde vorm aan­neemt. In verschillende culturen en religies duiken deze typen op, soms onder andere namen of andere soorten van typeringen.

Als uitgangspunt voor De terugkeer van de koning gebruikte ik zeven man­nelijke archetypen, die veel in de westerse mythologie voorkomen. Het zijn de heilige, de magiër, de nar, de koning, de krijger, de minnaar en de wildeman. Zeven typen die door hun karakter, hun functie en hun symbo­len een afspiegeling zijn van zeven verschillende aspec­ten van de mannelijke psyche.

De zeven chakra’s

In oosterse tradities bestaat een ander soort typering die langzaam ingeburgerd is geraakt in de westerse we­reld en die overeenkomsten vertoont met de zeven arche­typen. Het is het systeem van de zeven chakra’s, zeven energiecentra die verbonden zijn met een bepaalde plek in het lichaam. Deze zeven energiecentra liggen op de as van kruin naar staartbeen, te beginnen bij het kruin- of kroonchakra, dan het derde oog, het keelchakra, het hartchakra, de zonnevlecht, het navelchakra en tot slot het wortelchakra.

In de afgelopen jaren leerde ik steeds meer de samen­hang zien tussen beide soorten indeling, tussen de oos­terse benadering gebaseerd op het lichaam, en de wes­terse meer psychologische benadering. Ik ontdekte dat de zeven archetypen nauwkeurig overeenkomen met de functies van de zeven chakra’s. De psyche spiegelt zich in het lichaam en andersom.

In onderstaand overzicht worden de parallellen ge­schetst tussen beide indelingen.

Archetype

1 De wildeman

2 De minnaar

3 De krijger

4 De koning

5 De nar

6 De magiër

7 De heilige

Chakra

Wortelchakra

Navelchakra

Zonnevlecht

Hartchakra

Keelchakra

Derde oog

Kruinchakra

Functie

Aarding, autoriteit

Gevoel, creativiteit

Macht, actie

Liefde, leiderschap

Communicatie

Visie, inzicht

Inspiratie, goddelijke leiding

In welk type herken je jezelf?

1. De wildeman – wortelchakra

De wildeman is een initiator; hij is degene die een man kan inwijden in zijn verbinding met de aarde, en die hem leidt naar zijn innerlijke natuur. Hij neemt jongeren weg bij de moeder, neemt ze mee in de natuur en brengt ze bij hun eigen wortels. Zijn wildheid refereert niet zozeer aan woestheid, maar aan zijn innerlijke wilde natuur.

2. De minnaar – navelchakra

Het tweede chakra, vlak onder de navel, staat voor alles wat met het gevoelsleven te maken heeft. Het is de energie van de minnaar, de lover en betreft eten, genieten, seks, creativiteit en speelsheid, maar ook emoties als verdriet, boosheid, haat, jaloezie. In tegenstelling tot de vurige energie van de krijger is deze energie vloeiend en beweeglijk, zij komt overeen met het element water. Het is de energie die voeding geeft aan de creatieve kant van het leven.

3. De krijger – zonnevlecht

Het archetype van de krijger staat voor actie en macht en voor het bewaken van grenzen. Dit archetype komt overeen met het derde chakra, ook wel de zonnevlecht genoemd. De krijger wordt in de moderne samenleving gesymboliseerd door de soldaat. Maar het is ook de manager die strijdt voor zijn werk en in zijn ‘harnas’ naar zijn werk gaat, of de sportman die vecht voor de overwinning.

4. De koning – hartchakra

Het archetype van de koning staat symbool voor het hart en de liefde. Niet de romantische liefde, maar de liefde die harmonie en orde creëert, die rechtvaardig is, compassie heeft en op weet te treden; actieve liefde. Het hartchakra is het middelpunt van het lichaam, zoals een koning het middelpunt van zijn koninkrijk is.

5. De nar – keelchakra

De nar is het archetype van het keelchakra. Dit energiecentrum heeft als hoofdfunctie communicatie: het uiten van wat er binnenin ons leeft. Dat kan vorm krijgen in zingen of praten, in het maken van gedichten of het schrijven van boeken. De nar is degene die de koning op satirische wijze een spiegel voor mag houden, de koning belachelijk mag maken en hem zelfs kan uitschelden, zonder daar een ernstige straf voor te krijgen.

6. De magiër – derde oog

Het archetype van de magiër staat voor inzicht, visie en gedachtekracht. Hij is verbonden met het zesde chakra, het chakra van het derde oog. Hij goochelt met de werkelijkheid en heeft besef van de creatieve kracht van gedachten. Daarin wandelt hij over de nauwe lijn van zwarte en witte magie. Als hij zijn inzicht voor zichzelf aanwendt, om zijn ego te strelen, om er geld uit te slaan, of om anderen zwart te maken, helt hij over naar de schaduwkant van dit archetype.

7. De heilige – kruinchakra

De functie van de heilige of profeet is de verbinding te leggen met het goddelijke, met de kosmos, de wereld boven ons. Dit archetype stemt overeen met het kruinchakra. Dit chakra bevindt zich bovenop het hoofd, bij de kruin. Door deze plek op het hoofd komt goddelijke inspiratie binnen.

Boekentip: De terugkeer van de koning

Omslag van De terugkeer van de koning van Ton van der KroonWil je je verder verdiepen in de mannelijke archetypes en de chakra’s? De terugkeer van de koning is geschreven voor mannen, maar evengoed te lezen voor vrouwen die nieuwsgierig zijn naar de ziel van de man.

Bestel De terugkeer van de koning van Ton van der Kroon met gratis verzending bij onze betrouwbare webshop Boekenwereld.com.

bestel nu

Lees ook deze artikelen:

Deel dit artikel online

Gastauteur

Gastauteur

Inspirerend leven werkt samen met experts om je te inspireren. Gastauteurs bieden ons hun verhalen aan om met jou te delen.

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *