Dit zijn de 7 grootste verschillen tussen jonge en oude zielen

Er zijn nogal wat verschillen tussen jonge en oude zielen. De ervaringen van verschillende incarnaties in onze Aardse sfeer zorgen ervoor dat oude zielen op heel andere manieren naar de wereld kijken dan jonge zielen. ‘De oudste zielen die nu nog steeds incarneren hebben dat zo’n vijf à zesduizend jaar lang gedaan.’ Ainslie MacLeod (medium en auteur van Overwin je angsten uit vorige levens) beschrijft in dit artikel de 7 grootste verschillen tussen jonge en oude zielen.

Hoe ouder de ziel wordt, hoe meer ze inbreuk op wat ze doet verwerpt.

Het doel van de ziel is zich ontwikkelen. Dat doet ze door haar thuis in de Astrale Sfeer te verlaten om in de Aardse Sfeer te versmelten met het lichamelijke zelf en te leren van alles wat ze in dit leven meemaakt. Die honger naar ervaring is de reden dat je hier bent. En dankzij het beginsel reïncarnatie ben je hier al eerder geweest en zul je hier ook weer terugkomen.

Het reïncarnatieproces is al miljoenen jaren aan de gang. Dat wil niet zeggen dat je ziel in die tijd voortdurend naar  de Aardse Sfeer is gekomen. De oudste zielen die nu nog steeds incarneren hebben dat zo’n vijf à zesduizend jaar lang gedaan. Zo lang duurt het om ruim 120 levens te leiden. Er komt een moment waarop er niets meer te doen valt. Dan verlaat je ziel de Aardse Sfeer en gaat naar de Astrale Sfeer.

Hoe meer levens je achter de rug hebt, hoe meer trauma’s je oploopt. In de levens die daarop volgen doet zo’n trauma zich voor als angst. Die trauma’s kunnen, afhankelijk van de triggers en de mate waarin je aan de motivaties van je ziel gehoor kunt geven, door vele levens heen toe- en afnemen.

Verschillen tussen jonge en oude zielen

Elke keer dat ze door een incarnatie heen gaat, wordt de ziel ouder. Daarbij verandert de manier waarop je tegen de dingen aankijkt. Dit zorgt ervoor dat jonge en oudere zielen dingen anders ervaren. Dit zijn volgens Ainslie MacLeod de grootste verschillen tussen oude en jonge zielen.

1. Eenheidsgevoel

Jonge zielen, die ruwweg nog niet halverwege hun vele incarnaties zijn, moeten de grootste les nog leren, namelijk, dat we allen één zijn. Zij zien grote verschillen met andere mensen, met name wanneer die een andere huidskleur hebben, tot een andere sekse behoren of een andere seksuele geaardheid hebben.

Oudere zielen, die al zo lang op aarde zijn, waarbij ze nu eens man, dan weer vrouw waren, alle mogelijke  huidskleuren hadden en tot allerlei etnische groepen behoorden, voelen zich meer met andere mensen verbonden, ook als die er anders uitzien.

2. Gelijkwaardigheidsgevoel

Gelijkwaardigheid is het gevolg van de herkenning en erkenning dat we in wezen gelijkwaardig zijn. Het is een natuurlijk gevolg van het doorbreken van de illusie en zien dat je, wat de omstandigheden ook mogen zijn, intrinsiek gelijkwaardig bent aan ieder ander mens die hier op aarde rondloopt.

Wanneer je onderkent dat iemand, hoe hij of zij zich ook presenteert, geen haar beter of slechter is dan jij, kijk je dwars door de illusie autoriteit heen. Wanneer dat gebeurt, doet het er niet toe hoe imponerend het uniform of hoe groot het bureau is en hoeveel titels iemand voor of achter zijn naam heeft staan. Je ziet hem gewoon als een mens net als jij.

Gelijkwaardigheid is een les die alle zielen uiteindelijk leren. Dit bereik je door leven na leven terug te keren naar de Aardse Sfeer, tot je onderkent dat rang, status en rijkdom niets te maken hebben met wie je werkelijk bent.

In de manier waarop de jonge ziel tegen de wereld aankijkt bestaan er enorme verschillen tussen seksen, rassen, religies en volkeren. Het stereotyperen van anderen maakt dat jongere zielen zich superieur voelen in een wereld die ze niet helemaal vertrouwen. Vrouwen zijn maagden of hoeren; wie zich niet houdt aan het woord van God, is een ongelovige of een heiden; mensen die tot een ander ras behoren zijn achterlijk, oneerlijk, arrogant of dom; en op jouw land, welk land dat ook is, rust Gods speciale zegen.

3. Autoriteitsgevoeligheid

Jongere zielen, die zich naar alle waarschijnlijkheid achter de sluier van de illusie bevinden, kijken met een soort aangeboren respect naar autoriteit. Omdat jonge zielen machthebbers niet kunnen zien als mensen die niet anders zijn dan zijzelf, betonen ze autoriteit een respect dat die niet zonder meer verdient.

Zolang dat gezag hun waarden deelt – of dat althans zo doet voorkomen – kijken mensen met minder ervaring ernaar op als naar een vader.

Jongere zielen handelen meer vanuit een angstpositie dan vanuit liefde. Ze willen dat hun goden sterk zijn, dat hun Kerk gezag heeft, dat hun wetten draconisch en hun maatschappelijke structuren rigide zijn. Ze voelen zich daardoor veilig in een wereld waar ze niet goed raad mee weten.

Wanneer een regering liegt, met name wanneer de leugens door de media in stand worden gehouden, wordt dat door de mensen die zich achter de sluier van de illusie bevinden meestal niet gezien. Ze voelen er niet voor vraagtekens te zetten bij wat hun verteld wordt. Ze willen informatie in hapklare brokken en het veilige gevoel dat ze tegen deze boze wereld beschermd worden.

4. Zelfstandigheid

Hoe ouder de ziel wordt, hoe meer ze inbreuk op wat ze doet verwerpt. Ze wil met rust gelaten worden, haar eigen beslissingen nemen en zelfs haar eigen fouten maken.

De heel jonge ziel is bang voor mensen die ze ziet als anders dan zichzelf en trekt zich soms uit de buitenwereld terug. De oudere ziel, die gewoon met rust gelaten wil worden en haar eigen leven wil leiden, maakt zich soms los uit de hoofdstroom.

5. Seks

Jonge zielen hebben vaak problemen met seks. Hun gebrek aan ervaring in de Aardse Sfeer manifesteert zich als een soort puritanisme. Vandaar dat er een politiek van geen seks voor het huwelijk bestaat, die echter weinig uithaalt. Je voorkomt er geen tienerzwangerschappen mee, maar daar hebben jongere zielen het een stuk minder moeilijk mee dan met de wel succesvolle methoden van voorlichting en het beschikbaar stellen van voorbehoedmiddelen.

6. Angsten

De leeftijd van iemands ziel is ook bepalend voor de manier waarop de angsten zich in die persoon manifesteren. Oudere zielen internaliseren hun angsten. Zo veroorzaakt de angst voor verlies bijvoorbeeld een gevoel van geïsoleerd zijn, een schroom om bezittingen te vergaren of vrienden te hebben – hoe minder je hebt, hoe minder je kunt verliezen – en een gevoel van onzekerheid ten aanzien van de toekomst. Het internaliseren van angsten zorgt verder vaak voor onverklaarbare lichamelijke herinneringen aan het trauma.

Jongere zielen externaliseren hun angsten. Zij stellen bij verlies pogingen in het werk om de angst voor schaarste of nog meer verlies te compenseren door meer te vergaren dan ze nodig hebben. Hebzucht, conservatisme en gebrek aan samenwerking met anderen zijn daarvan een duidelijk teken. Hoe die angst ook tot uiting komt, hij duwt de persoon in kwestie achter de sluier van de illusie en roept een blokkade in Jongere zielen met minder ervaring in de Aardse Sfeer zijn geneigd zich meer door de illusie te laten beheersen. Hun reactie op angst uit een vorig leven is vaak dat ze anderen op dezelfde manier kwetsen waarop ze zelf gekwetst zijn.

7. Hoeveelheden

Onze wereld is een wereld waarin jongere zielen de boventoon voeren. Zo ligt dat nu eenmaal. Ze zijn ambitieuzer en er zijn er altijd veel meer van. Daardoor wegen de waarden van jongere zielen, zoals ‘keihard individualisme’ en ‘de ene mens is voor de ander een wolf ’ of ‘oog om oog, tand om tand’ – die alle excuses zijn voor hebzucht – zwaarder dan samenwerking en gelijkheid, de waarden van oudere zielen.

Omdat de waarden die meer op de illusie gebaseerd zijn worden gezien als de hoofdstroom, vallen we er allemaal heel gemakkelijk aan ten prooi. Daardoor zwichten we voor de illusie in plaats van de hogere weg te volgen. Als dat gebeurt, geven we toe aan onze angsten.

Overwin je angsten uit vorige levens

Overwin je angsten uit vorige levens

Wil je aan de slag gaan met je angsten uit vorige levens? Overwin je angsten uit vorige levens van Ainslie MacLeod helpt je om stap voor stap jouw angsten te identificeren en in positieve levenskracht te transformeren.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Lees verder over de verschillen tussen oude en jonge zielen:

Deel dit artikel online

Ainslie Macleod

Ainslie Macleod

Ainslie MacLeod een internationaal bekend spiritueel medium en auteur. Hij is gespecialiseerd in het onderzoeken van vorige levens om het doel van je leven te onthullen. Via zijn gaven onderzoekt hij de invloed van de ziel op menselijk geloof en gedrag. Hij was ook een graag geziene gast bij Oprah’s Soul Series, en is lid van het Omega Instituut en Kripalu.

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *