Dit zijn de drie karmische levenslessen die jij kan ervaren

Tot ons achtentwintigste levensjaar wordt alles in ons leven daartoe geleid dat de wetten van het karma volop in werking kunnen treden. De mensen die je ontmoet en de situatie die je onbewust creëert maken het mogelijk dat allerlei karmisch bepaalde gebeurtenissen, en dus bedoelde levenslessen, in werking kunnen treden. Vanaf dat we achtentwintig jaar zijn begint het grote karmische drama zich pas echt goed te ontvouwen.

Wat houdt het karmische drama in?

Wanneer het karmische drama zich begint te ontvouwen, gaan situaties zich langzaam toespitsen. Wrijving met andere mensen komt aan het licht en zul je niet langer verdringen. Ook zul je geconfronteerd worden met allerlei uitdagende, en soms pijnlijke, situaties die onverhuld duidelijk maken wie je nu eigenlijk bent. De werking van het grote karmische drama duurt meestal totdat we negenenveertig jaar zijn. Dan treden we een heel nieuwe levensfase binnen.

Als de lessen goed geleerd zijn, kom je vanaf je negenenveertigste jaar in een vrijere levensfase. Je mag nu laten zien dat de lessen echt geleerd zijn en dat je in staat bent ze in de praktijk te brengen. Wanneer we onze karmische lessen geleerd hebben, staat deze periode dus in het teken van groeiende wijsheid, een toenemende belangeloze aandacht voor anderen en een steeds zuiverder en intenser aanvoelen van de werkelijkheid.

De drie belangrijkste karmische levenslessen

Bij het grote karmische drama spelen in onze tijd een aantal duidelijke patronen een rol. Elke tijd legt ons de eigen karmische lessen voor die bij die tijd horen. In de ene tijd zijn dat dus heel andere lessen dan in een andere tijd. Voor onze huidige tijd geldt dat er ten minste drie lessen zijn. Bijna iedereen krijgt met deze drie lessen te maken. Het is dan ook belangrijk te onderzoeken waar wij in ons eigen leven met deze lessen te maken hebben of kregen. Zo krijgen we meer inzicht in ons eigen karma en kunnen we zo eerlijk mogelijk naar ons zelf kijken. De drie lessen lichten we hieronder toe.

Les 1: confrontatie met relaties uit vorige levens

Allereerst zullen we in deze tijd en in dit leven geconfronteerd worden met al die relaties uit vorige levens waarin nog niet van gelijkwaardigheid en wederzijds respect, maar van macht sprake is. Iedereen die in vorige levens liet zien deze les nog niet voldoende te beheersen, krijgt in dit leven juist te maken met situaties en gebeurtenissen die hem of haar hierbij helpen.

Hierdoor zijn we uiteindelijk in staat om op te houden met allerlei machtsspelletjes, waarmee wij mensen elkaar manipuleren en kunnen we eindelijk een begin maken in werkelijk álle relaties uit te gaan van gelijkwaardigheid. Dat kan, wanneer je niet van angst en onzekerheid, en dus van macht, uitgaat, maar vanuit je eigen innerlijke kracht.

Les 2: het leren brengen van een offer

De tweede les die van ons gevraagd wordt is het leren brengen van een offer. Dat wil zeggen, dat wij eindelijk, al is het maar af en toe, ons ego leren overwinnen om iets te doen dat onszelf misschien niet verder brengt, maar wel de ander. Eigenbelang maakt dus plaats voor het belang van de ander. Wij moeten die les in onze tijd dáárom leren, omdat deze overwinning op ons ego nodig is om ons hogere zelf aan het licht te brengen.

Onze tijd is de tijd waarin deze diepere kracht in ons aan het licht mag komen en waarin wij dus allemaal door onze daden mogen laten zien dat wij ook werkelijk aan deze geboorte van het hogere zelf toe zijn. En hoe kunnen wij dat beter doen dan door te laten zien dat, waar in het leven een offer van ons gevraagd wordt, wij ook tot dat offer in staat en bereid zijn?

Les 3: Durf op eigen benen te staan

De derde les die ons in deze tijd voorgelegd wordt, voor zover wij deze nog niet in vorige levens hebben leren beheersen, is deze: durf op eigen benen te staan, en verschuil je niet (langer) achter de brede rug van een ander. Die zelfstandigheid is nodig om te leren luisteren naar wat het hogere zelf tegen ons zegt, nodig dus om de weg naar binnen te gaan. Want wie niet zelfstandig is, en dus afhankelijk van (het oordeel van) een ander, luistert naar die ander, en niet naar het eigen innerlijk. Dáárom is dus die zelfstandigheid zo nodig in onze tijd. Want wie nog niet kan luisteren naar het eigen hogere zelf, die kan dit ook nog niet innerlijk aan het licht brengen. Voor deze les is het dus noodzakelijk om je niet langer afhankelijk van een ander te maken, maar te durven leven vanuit je eigen kracht.

De vraag die uit bovenstaande lessen voortvloeit is dus: waar herken jij deze lessen in je eigen leven? En welke les is het vooral waar jij mee te maken hebt? Heb je die les van het offer al meegemaakt en geleerd? En/of moet jij leren machtsspelletjes op te geven, of moet je juist leren om minder afhankelijk van anderen te zijn?

Boekentip: Eerlijk kijken naar jezelf

eerlijk kijken naar jezelfDit is een fragment uit Eerlijk kijken naar jezelf van Hans Stolp. In dit boek legt Hans Stolp uit dat de échte (levens)wijsheid daar ontstaat, waar mensen de moed hebben om kritisch naar zichzelf te kijken. Er worden eenvoudige, maar doeltreffende oefeningen gegeven om jezelf te leren kennen, en om je ego en je zintuigen als het ware opnieuw op te voeden. Bovendien leer je ook nog eens je eigen karma op het spoor te komen, en zodoende inzicht te krijgen in de diepere en verborgen achtergronden van je leven.

Bestel jouw exemplaar op onze webshop Boekenwereld.com voor € 15,-.

bestel nu

Lees ook deze artikelen:

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *