Dr. Bruce Lipton: waarom positief denken niet altijd helpt

Je hebt waarschijnlijk weleens gehoord of gelezen dat positief denken problemen kan oplossen en wensen kan laten uitkomen. Zijn er echter problemen, voornemens, (gezondheids)kwesties die je maar niet opgelost krijgt, ondanks dat je er bewust positief over probeert te denken? In dit artikel legt dr. Bruce H. Lipton (PHD) uit wat de kracht van positieve gedachten tegenhoudt en hoe je dit kunt oplossen.

Het is goed te beseffen dat er hoop is, zelfs voor degenen die positief denken aanwendden en jammerlijk faalden.

De ongelooflijke kracht van de geest

Je hebt waarschijnlijk weleens gehoord van de ongelooflijke kracht van onze geest en misschien ook wel over mijn (Dr. Bruce H. Lipton, red.) onderzoek*. Dit onderzoek over cellen verschafte inzicht in de manier waarop de verbindingen tussen de geest en het lichaam werken. Ik wil heel duidelijk stellen dat ik niet denk dat eenvoudigweg positief denken altijd tot lichamelijke genezing leidt. Er is meer nodig dan alleen maar ‘positief denken’ om de controle over je lichaam en je leven te verkrijgen.

Alleen positief denken geeft geen effect

Het is inderdaad belangrijk voor onze gezondheid en ons welzijn om de energie van onze geest op positieve, levenwekkende gedachten te richten en altijd aanwezige, energie verslindende en afmattende negatieve gedachten uit te bannen. Maar, en ik bedoel dat in de ruimste zin van ‘maar’, alleen positief denken heeft niet noodzakelijkerwijs enig effect op ons leven! In feite raken mensen bij wie positief denken niets uithaalt soms meer afgemat doordat ze nu denken dat hun situatie hopeloos is – zij menen dat zij alle remedies van geest en lichaam uitputtend hebben toegepast.

De bewuste geest

Wat deze positief denkende drop-outs niet hebben begrepen is dat de schijnbaar ‘gescheiden’ onderafdelingen van de geest, het bewustzijn en het onderbewustzijn, wederzijds afhankelijk zijn. De bewuste geest – die de zetel is van onze persoonlijke identiteit, bron, of geest – is de creatieve geest. Hij kan naar de toekomst kijken, terugblikken op het verleden, of zich losmaken van het huidige moment als hij in ons hoofd problemen oplost. Door zijn creatieve vermogen kan de bewuste geest onze wensen, verlangens en aspiraties voor ons leven scheppen. Het is de geest die ‘positieve gedachten’ tevoorschijn kan toveren.

De onderbewuste geest

De onderbewuste geest daarentegen is voornamelijk een verzamelplaats van stimulus-respons-bandopnamen die voortkomen uit instincten en aangeleerde ervaringen. De onderbewuste geest is in wezen een gewoontedier; hij zal – tot ons verdriet – als antwoord op de signalen van het leven keer op keer dezelfde gedragsmatige reacties vertonen. Hoe vaak heb je niet ondervonden dat je ‘over de rooie’ ging naar aanleiding van zoiets triviaals als een open tube tandpasta? Je hebt sinds je kinderjaren geleerd het dopje er zorgvuldig op te doen. Als je dan de tube zonder het dopje erop aantreft, ‘slaan de stoppen door’ en word je automatisch woedend. Op dat moment heb je de eenvoudige stimulus-respons-keten van een gedragsprogramma ervaren dat in je onderbewuste geest is opgeslagen.

Welke geest wint?

Wanneer het om de zuiver neurologische verwerkingscapaciteit gaat, is de onderbewuste geest meer dan een miljoen keer
krachtiger dan de bewuste geest. Als de wensen van de bewuste geest in conflict komen met de programma’s in de  onderbewuste geest, welke ‘geest’ denk je dan dat het zal winnen? Je kunt keer op keer de positieve affirmatie herhalen dat je liefdevol bent of dat je tumor zal slinken, maar als je als kind keer op keer hebt gehoord dat je waardeloos en ziekelijk bent, zullen deze boodschappen die in je onderbewuste zijn geprogrammeerd je beste bewuste inspanningen om je leven te veranderen, ondermijnen. Denk er maar aan hoe snel je laatste voornemen met nieuwjaar om minder te eten aan de kant werd geschoven toen het aroma van de gebraden kalkoen dat voornemen opslokte.

Ik meen dat het grootste probleem waar we mee te maken hebben, is dat we denken dat we ons leven leiden met de wensen, verlangens en aspiraties die onze bewuste geest creëert. Wanneer we vechten of er niet in slagen onze doelen te bereiken zijn we over het algemeen geneigd te concluderen dat we slachtoffers zijn van krachten buiten ons die ons beletten onze bestemming te bereiken. Maar de neurowetenschappen hebben nu vastgesteld dat de bewuste geest maar voor ongeveer 5 procent van de tijd de regie voert. Het blijkt dat de programma’s die door de onderbewuste geest worden verworven 95 procent of meer van onze levenservaringen bepalen. [Szegedy-Maszak 2005]

Onbewuste programma’s

Omdat onderbewuste programma’s worden uitgevoerd zonder dat het nodig is dat de bewuste geest ze waarneemt of bestuurt, zijn we ons volledig onbewust van het feit dat de onderbewuste geest onze dagelijkse beslissingen neemt. Ons leven is in wezen een print-out van onze onderbewuste programma’s, gedrag dat we in feite hebben geleerd van anderen (onze ouders, onze familie, onze gemeenschap) voordat we zes jaar oud waren. Psychologen erkennen dat een meerderheid van deze ontwikkelingsprogramma’s beperkend en ontkrachtend is.

Maar voor nu is het goed te beseffen dat er hoop is, zelfs voor degenen die positief denken aanwendden en jammerlijk faalden. Het uiterst belangrijke feit is dat ontkrachtende programma’s in de onderbewuste geest snel kunnen worden herschreven met behulp van technieken als hypnotherapie, affirmaties, lichaamsgerichte therapieën, en een groot aantal nieuwe benaderingen die ‘energetisch-psychologisch’ worden genoemd.

Oefening: Contemplatiemomentje

Is er tijdens het lezen van dit artikel duidelijkheid gekomen waarom positief denken bij jou soms niet werkt? Je hebt vast wel dat ene probleem wat maar blijft terugkomen, ondanks jouw pogingen om positief te denken. De reden dat sommige voornemens en dergelijken toch weer in het water vallen, is dus waarschijnlijk te vinden in jouw onbewuste geest. Je kunt nu even de tijd nemen om een probleem onder de loep te nemen door het stellen van de juiste vragen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Welke onbewuste programma’s draaien in je onderbewuste geest die zorgen dat je steeds faalt?
  • Is er iets gebeurd tijdens je kindertijd dat het succes in de weg zit?
  • Hoe denk je onbewust over de onderwerpen rondom dit probleem?
  • Hoe denk je (onbewust) over jezelf?
  • Welke conditionering zit in de weg?

Je kunt deze vragen inzetten of je eigen vragen formuleren.

Succes!

Boekentip: De biologie van de overtuiging

biologie van de overtuigingDit is een fragment uit het boek De biologie van de overtuiging van dr. Bruce H. Lipton. In dit boek maakt dr. Bruce Lipton ons deelgenoot van zijn verpletterende ontdekking dat we geen slachtoffer zijn van onze genen, maar dat we ons welbevinden kunnen beïnvloeden door onze gedachten, emoties en overtuigingen.  Het lijkt erop dat we ons bewustzijn zodanig kunnen trainen dat we gezonde overtuigingen kunnen scheppen. Daarmee hebben we de sleutel in handen tot een gezonder en gelukkiger leven.

Bestel jouw exemplaar voor € 25,- met gratis verzending bij Boekenwereld.com

bestel nu

Begin gelijk met het positief programmeren van je (onbewuste) geest:

*De genoemde onderzoeken van Bruce H. Lipton:

Lipton, B.H. (1977a). A fine structural analysis of normal and modulated cells in myogenic culture. Developmental Biology 60, 26-47.
Lipton, B.H. (1977b). Collagen synthesis by normal and bromodeoxyuridinetreated cells in myogenic culture. Developmental Biology 61, 153-165.
Lipton, B.H., K.G. Bensch, et al. (1991). Microvessel Endothelial Cell Transdifferentiation: Phenotypic Characterization. Differentiation 46, 117-133.
Lipton, B.H., K.G. Bensch, et al. (1992). Histamine-Modulated Transdifferentiation of Dermal Microvascular Endothelial Cells. Experimental Cell Research 199, 279-291.

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *