Een nieuwe aarde & de vijfde dimensie: wat je moet weten over de grote shift die nu gaande is

De kans is groot dat jij het voelt: we zitten in de overgangsfase naar een nieuwe aarde, die het begin van een gouden tijdperk inluidt. Deze shift heeft alles te maken met de samensmelting van fotonen- en Noorderlicht en de overgang naar de vijfde dimensie. Maartje van Arendonk, schrijver en kosmische boodschapper, legt de transitie stap voor stap uit. “Op dit moment bereiken krachtige lichtfrequenties de aarde, die niet alleen onze planeet maar ook onze lichamen transformeren.”

Het effect van de verhoogde kosmische straling is duidelijk merkbaar. Het veroorzaakt mutaties in onze cellen en ons DNA, waardoor we stijgen in bewustzijn.

Versnelde DNA-activatie

In de zomer van 2021 heb ik een visioen gehad, waarin ik zag dat de aarde werd overspoeld door een golf of mist van gouden licht met regenboogkleuren. Ik keek van boven naar beneden en zag mezelf zitten in een veld vol bloemen, terwijl de golf eraan kwam en over de aarde rolde. Toen het licht neerdaalde, werd de wereld even stilgezet en werd alles verlicht en geheeld.

Lange tijd kon ik dit visioen niet goed plaatsen, totdat ik de volgende boodschap doorkreeg: het gouden licht van de fotonengordel en het Noorderlicht zijn aan het samenkomen. Door deze lichtfusie vormt zich een gouden spiraal van regenboogkleuren om de aarde heen en wordt ons DNA op hoge snelheid geactiveerd.

We zijn een volgende fase ingegaan van bewustzijn en ascentie. Velen voelen deze versnelling. Steeds meer mensen ontwaken en kijken door de illusie heen en ervaren ascentie-symptomen zoals oorsuizen, hartkloppingen en vibrationele griep, die te maken heeft met ontgifting en upgrades. Onze lichamen worden zuiverder en ‘kristallijner’. Omdat meer mensen soortgelijke visioenen hebben gehad, voel ik dat ik hierover meer mag vertellen.

Fotonengordel: helende energie voor de aarde

De energie die de fotonengordel afgeeft, is helend en verlichtend voor de aarde en de mensheid.

De fotonengordel is een band van gouden licht (elektromagnetische lichtfotonen) die door de Centrale Zon van de Pleiaden loopt. De Pleiaden bestaan uit zeven sterren, die ook wel de zeven zussen worden genoemd. Onze zon – de aardezon – wordt als de achtste ster van de Pleiaden gezien en draait, net zoals de aarde, eens in de 26.000 jaar om de Pleiaden heen. Na 26.000 jaar begint er een nieuwe kosmische cyclus of een nieuw tijdperk: het Watermantijdperk. We zitten nu in het fysieke staartje van het Vissentijdperk.

Elke 12.500 jaar bereikt de aarde het middelpunt van de fotonengordel. De energie die deze gordel afgeeft, is helend en verlichtend voor de aarde en de mensheid. Het is de lichtenergie van het (nieuwe) gouden tijdperk. Deze energie trilt op een veel hogere frequentie en heeft het vermogen om de moleculaire structuur van het menselijk lichaam te veranderen in licht.

Onze lichamen transformeren geleidelijk van koolstof naar licht met een stralend kristallijn aura van wit-goud licht, zoals de zon.

Bij sommigen is dit lichtlichaam al ver ontwikkeld en is het zichtbaar in hun aura. We worden allemaal ‘kinderen van de zon’.

Boodschap voor een kind van de zon

Deze kosmische boodschap kreeg ik tijdens zomerzonnewende, 21 juni 2021, door:

‘You’re a keeper of the light and one of the children of the sun. You were born blessed with the gifts of the sun.

The light of the sun is getting stronger and brighter every day, just like your ancient (sun) gifts.

Dear child of the sun, we know how difficult it sometimes is on this dark and dense planet. And that you want to go ‘home’.

But you’re here for a reason and completely voluntarily, although it doesn’t always feel that way. You and many others have an important task here: serving the ascension of the earth from unconditional love.

We all have our own unique gifts and tasks during this challenging ascension time. You are especially here to show others the way.

Be like a star, shine your golden crystalline light brightly, so that others can find you and others will shine their light too, in their own way. All is well. Every little spark of pure light matters.

Together we enlighten the whole planet and create heaven on earth. It all starts within our beautiful hearts.’

Schumann-resonantie stijgt

De fotonengordel is een belangrijke galactische regelaar. De kracht van de zon en de frequentie of hartslag van de aarde – de Schumann-resonantie – worden erdoor aangestuurd en aangewakkerd. Onze zon wordt krachtiger en feller.

We hebben steeds vaker te maken met zonnevlammen en -stormen die helend elektromagnetisch licht naar de aarde blazen en de hartslag van de aarde, en die van ons mensen, versnellen.

De Schumann-resonantie heeft vaker uitschieters, van soms wel 100 Hertz of meer, terwijl de gemiddelde frequentie op aarde lange tijd rond de 8 lag. Inmiddels is het gemiddelde zo’n 20 à 25 Hertz.

Milde en heftige ascentie-klachten

De frequentie van de aarde wordt steeds sneller en hoger, waardoor steeds meer mensen deze voelen en horen (als pieptonen in je oren). Vergelijk het met het geluid in de klankkast van een gitaar als er een steeds hogere toon wordt gespeeld. Wij zitten met z’n allen in deze klankkast en trillen mee.

Sommigen merken er (nog) niet veel van, terwijl anderen steeds meer mee trillen. Hierdoor worden lage frequenties zoals verdriet, angst en boosheid aangeraakt. Ze komen naar de oppervlakte voor heling, wat niet altijd prettig is. Je kunt van alles voelen: milde tot heftige, soms onverklaarbare, lichamelijke en geestelijke klachten. Het zijn zogenaamde ascentie-klachten.

We worden geestelijk en lichamelijk opgeschoond en klaargemaakt voor een wedergeboorte in hetzelfde lichaam, maar dan in een ‘kristallijne lichtstaat’, die past bij het gouden (Waterman)tijdperk of de vijfde dimensie.

Het Watermantijdperk is onlosmakelijk verbonden met de fotonengordel. Raadpleeg bij heftige klachten altijd een huisarts. Sommige kwalen kunnen door de hoge energieën eerst erger worden voordat ze verminderen of verdwijnen.

Onze lichamen transformeren

Het effect van de verhoogde kosmische straling is duidelijk merkbaar. Het veroorzaakt mutaties in onze cellen en ons DNA, waardoor we stijgen in bewustzijn.

Fotonenlicht is gammastraling die overal doorheen gaat. Op dit moment bereiken krachtige lichtfrequenties de aarde, die niet alleen onze planeet maar ook onze lichamen transformeren.

Daarnaast verdwijnen de sluiers tussen de zichtbare en onzichtbare wereld, evenals alles wat niet op liefde gebaseerd is.

Ons zonnestelsel bevindt zich nu in de buitenrand van de fotonengordel; de fotonen-energie bereikt al onze dampkring. Sinds de jaren 80 beweegt de aarde zich weer naar de fotonengordel toe. Dit is een belangrijke beweging richting een nieuw gouden tijdperk.

Zelfgenezend vermogen & manifestatiekracht

Het fotonenlicht versterkt het zelfgenezend vermogen van ons lichaam, waardoor we minder snel ziek worden en sneller genezen. Ook wordt onze manifestatiekracht groter. Alles is energie. Als onze gedachten in een hogere frequentie trillen, zijn we in staat om sneller onze gedachten te manifesteren. Dat werkt zowel bij positieve als negatieve gedachten – wees je dus bewust van wat je denkt!

Verder herstellen en vernieuwen onze cellen zich door dit hoogfrequente licht. Het is belangrijk dat je je openstelt voor deze energie en voldoende rust neemt, zodat de helende fotonen-energie zijn werk kan doen. Rust, stilte, natuur en de kunst om in het Nu te blijven, zijn belangrijke schakels voor de integratie van de fotonen-energie.

Liefde en angst worden sterker

De fotonen-energie bereikt de aarde in golven. Deze golven worden steeds krachtiger en volgen elkaar steeds sneller op. Ze hebben een spiraalvormige beweging en hebben de frequentie van puur licht en onvoorwaardelijke liefde. Fotonen-energie is intens en straalt door alles heen. Alles wat niet resoneert met pure liefde wordt gezien en aangeraakt. Deze lichtstraling versterkt zowel jouw liefde als diepste angsten, waardoor jij je het ene moment fantastisch kunt voelen en het andere moment down en zelfs depressief.

Alles wat jouw ontwaking en bewustzijnsgroei in de weg zit, wordt losgetrild voor healing en transmutatie.

Gevolgen van de poolshift

Daarnaast hebben we te maken met magnetische ompoling: de Noordpool wordt de Zuidpool. Dit verklaart waarom het ijs op de Noordpool smelt en het op de Zuidpool juist kouder wordt. Een ander gevolg van de poolshift is dat het magnetische veld van de aarde zwakker wordt, waardoor nog meer fotonenlicht de aarde kan bereiken. Het afnemende magnetische veld laat niet alleen meer straling door, ook navigatiesystemen en mobiele netwerken kunnen hierdoor ontregeld raken.

De grote verschuiving of solar flash

Ik heb het gevoel dat wanneer de aarde de fotonengordel binnengaat, alles samenkomt: de poolshift, de samensmelting van fotonen- en Noorderlicht en de overgang van de aarde naar de vijfde dimensie. Op dat moment gaat de aardezon zich opnieuw uitlijnen met de Centrale Zon van de Pleiaden (Alcyone) en de Grote Centrale Zon (Sirius), zoals in de tijd van Lemurië en Atlantis.

Waarschijnlijk is het dan, zoals ook anderen hebben doorgekregen, een paar dagen donker. Daarna breekt het gouden licht van de nieuwe tijd door. Deze grote verschuiving, shift of solar flash – er worden verschillende termen voor gebruikt – is al gaande. Sinds 2019 zitten we in het voorportaal. Wanneer we precies de fotonengordel binnengaan, hangt af van het complete kosmische spel.

De ascentie van de aarde is een samenwerking tussen de aarde, mensheid en kosmos. De mensheid moet een kritische massa van bewustzijn hebben en voor mijn gevoel hebben we die al bereikt. Dit verklaart ook waarom er nu, door alles wat er gaande is, zoveel mensen ontwaken.

Lange tijd is het ascentieproces bewust tegengehouden en verstoord, maar die tijd is voorbij. Er is al te veel licht op aarde, waardoor de ascentie door niets en niemand meer gestopt kan worden. De versnelling en inhaalrace zijn ingezet. Je merkt ook dat de tijd sneller gaat.

Wat kunnen we verwachten?

De vraag die ik vaak krijg: wat gaat er nu gebeuren? Ik deel met jou wat ik heb doorgekregen. Pin je hier niet op vast, want niemand weet 100 procent zeker wat er gaat gebeuren en ook niet precies wanneer. De energie gaat namelijk alle kanten op. Vandaag doen we drie stapjes vooruit en morgen weer twee terug; het blijft een kosmisch spel.

Wat ik wel heel duidelijk voel, is dat de aarde en haar bewoners evolutionair voorbestemd zijn om naar de vijfde dimensie te ascenderen. Ze keert, wat er ook gebeurt, terug naar haar natuurlijke staat van zijn zonder kunstmatig grid of matrix die het licht van de Bron tegenhoudt en de mensheid gevangen houdt in een lage frequentie.

De wedergeboorte van de aarde

Als de aarde ascendeert, wordt ze als het ware opnieuw geboren vanuit de ‘oude aarde met haar matrix’ in haar oorspronkelijke hogere frequentie. De oude aarde (3D-matrix) en alle systemen – financiële systeem, overheid, zorg, onderwijs – die op de lage frequentie van dualiteit zijn gefundeerd, vallen uiteen en verdwijnen. We gaan nooit meer terug naar ‘normaal’; de tijd van vóór corona komt niet terug. Vergelijk deze transitie met een ei (oude aarde), waarvan de schaal (matrix) openbreekt, uit elkaar valt en resulteert in nieuw leven: de nieuwe aarde met een kristallijn 5D-grid.

De vijfde dimensie is er allang. Velen zitten qua bewustzijn al hier en zijn individueel al geshift.

Onze lichamen bevinden zich alleen nog in de derde, misschien al deels vierde dimensie in onze fysieke realiteit op aarde.

De voltooiing van de fysieke ascentie van onze planeet gebeurt in de vorm van een vloedgolf of wolk van hoogfrequent licht en onvoorwaardelijke liefde over de hele aarde. Zo wordt de blauwdruk van de aarde en al haar bewoners in ere hersteld. Alle destructie, vervuiling en ziekte worden ongedaan gemaakt en geheeld. Voor iedereen wordt gezorgd. Iedereen kan last minute, ook al ben je nog niet zover qua bewustzijn, mee shiften.

Galactische healing

Deze alinea kan als science fiction in jouw oren klinken. Ik deel met jou wat ik heb gezien en ervaren. Jij mag, bij alles wat je leest en hoort, voelen of het voor jou klopt. Op het moment van de grote planetaire shift zijn velen qua bewustzijn en lichaam nog niet klaar voor de hoge frequenties. Zij gaan ‘tijdelijk’ naar een galactische healingruimte voor DNA-reparatie en – activatie, waar velen nu al astraal naartoe gaan. Geheeld en getransformeerd keren ze terug naar de nieuwe aarde.

Het woord tijdelijk schreef ik net tussen haakjes, omdat de tijd zoals wij die kennen, niet bestaat in hogere dimensies. Het universum kent geen lineaire tijd. De aarde bevindt zich fysiek nog in de derde dimensie; de frequentie van de aarde is laag. We bewegen, ontwikkelen, manifesteren en herstellen langzaam vergeleken met dimensies met een hogere trilling. Daar beweegt en trilt de energie sneller en gaat alles razendsnel, met de snelheid van het licht.

Wat volgens onze klok en kalender op aarde jaren duurt, wordt in een hogere dimensie in enkele seconden of minuten gerealiseerd. Dat geldt dus ook voor het healing- en transformatieproces tijdens de shift. Velen zullen zich hun bezoek aan de galactische healingruimte niet herinneren. De DNA-reparatie gebeurt onbewust en in een flits. Je verlaat de oude aarde en komt tijdelijk, het voelt aan als een paar seconden, in een galactische tussenwereld terecht.

Ben jij een voorloper?

De healingruimte is enorm en bestaat uit meerdere verdiepingen. Dat is tenminste wat ik heb gezien. Het ziet eruit als een ruimteschip of een helende galactische kristaltempel. Alles lijkt van lichtgevend kristal te zijn gemaakt en de frequentie is er ongekend hoog. Als je hier binnenstapt, voelt het alsof je door een elektromagnetisch portaal een lift instapt en razendsnel naar boven gaat. Je hartslag versnelt en je oren klappen dicht van de druk, zoals er gebeurt wanneer je opstijgt in een vliegtuig. Het kan voelen alsof je flauwvalt.

De voorlopers – de zogenaamde wayshowers en ascentie-verkeersleiders – bezoeken al regelmatig deze healingruimte. Ze hebben de afgelopen jaren een zeer diepgaand transformatieproces ondergaan, zodat ze anderen kunnen voorbereiden en bijstaan tijdens de grote overgang naar de nieuwe aarde.

Lichtwezens met gouden aura’s

Op het schip zijn mensachtige lichtwezens met stralend gouden aura’s aanwezig. Ze lijken op mensen, maar zijn het niet. Alle communicatie is telepathisch via gedachtenkracht en frequentie. Overal zijn ruimtes met healing cabines, waarin geheeld wordt met licht- en klankfrequenties, zoals de Atlantiërs ook deden. De cabines kun je vergelijken met medbeds, alleen zijn deze honderd keer sterker.

De meeste mensen zullen zich deze heling niet herinneren. Het is in elk geval niets om je zorgen over te maken of bang voor te zijn. Het zorgt ervoor dat je in een kerngezond lichaam terugkeert naar de nieuwe aarde. We hebben in het begin nog geen volledig lichtlichaam, maar een tussenvorm. Uiteindelijk worden onze lichamen helemaal licht.

Gevoel van gelukzaligheid en liefde

Als de golf van licht komt, zullen de meesten dit ervaren als een intens gevoel van extase, gelukzaligheid en liefde. Je wordt ter plekke verlicht; het is een hemels gevoel dat wij, mensen op aarde, nog nooit hebben ervaren. Alle zwaarte glijdt van je af, je ego en karma vallen weg, je cellen vernieuwen en eventuele ziekten en gezondheidskwalen genezen.

We worden vernieuwd en opnieuw geboren, net als de aarde. Onze lichamen transformeren op dat moment van koolstof naar licht. We krijgen een semi-stoffelijk lichtlichaam en het originele gods- of Christusbewustzijn daalt in. Dit bewustzijn heeft niets met de kerk of geloof te maken: het is het bewustzijn van onvoorwaardelijke liefde en eenheid.

Heel veel licht en liefde
Maartje

Maartje van Arendonk is tekstschrijver, kosmische boodschapper en ascentiegids, voor volwassenen en ouders van nieuwetijdskinderen. Informatie: www.maartjevanarendonk.nl

Boekentips van de redactie:

Ontwaken in 5D

ontwaken in 5DIn Ontwaken in 5D van Maureen St. Germain helpt zij je de weg door de eerste, tweede, derde en vierde dimensie te vinden om uiteindelijk toegang te krijgen tot 5D. Daarmee krijg je een instrument in handen waarmee je uit oude rollen en patronen kunt stappen. Met oefeningen voor energetische bescherming en speciale meditaties die je bij je hogere zelf brengen.

Bestel nu jouw exemplaar in onze webshop Boekenwereld.com voor € 25,- met gratis verzending.

bestel nu

Een nieuwe aarde

Een nieuwe aarde Wat kunnen we doen om deze verschuiving in onszelf te versnellen? En hoe kunnen we het nieuwe, ontwakende bewustzijn herkennen? Op deze en andere wezenlijke vragen gaat ‘Een nieuwe aarde’ in. Al lezende ervaren we dan de bewustzijnsverschuiving die in ons plaatsvindt. Gebaseerd op de inzichten uit zijn wereldwijde bestsellers ‘De kracht van het nu’, wijst Eckhart Tolle ons de weg naar het nieuwe spirituele tijdperk.

Bestel nu jouw exemplaar voor € 22,50 met gratis verzending in onze webshop Boekenwereld.com

bestel nu

Lees ook deze artikelen van over de vijfde dimensie:

The post Een nieuwe aarde & de vijfde dimensie: wat je moet weten over de grote shift die nu gaande is appeared first on Inspirerend leven.

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *