Familiewonden en overgeërfd trauma: ben jij degene die de keten van pijn in je familie doorbreekt?

Bijna allemaal dragen we overgeërfde trauma’s met ons mee. Ze laten sporen na binnen onze familie, bijvoorbeeld in de vorm van ziektes. Coach Jacqueline Rietveld stimuleert jou in dit artikel om de keten voorgoed te doorbreken. “Via de genetische lijn heb je ‘iets’ meegekregen dat eigenlijk niet van jou is, maar wel – onbewust – je gedrag bepaalt.”

Allerlei trauma’s kunnen hun stempel drukken op de psychische en lichamelijke gezondheid van een familie.

Wat heb jij meegekregen via de genetische lijn?

Kinderen en kleinkinderen van mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in concentratiekampen hebben gezeten, dragen overgeërfd trauma met zich mee. Een ander bekend voorbeeld van intergenerationeel trauma: mensen wier voorouders tot slaaf gemaakt waren en die daar nu, generaties later, nog steeds het effect van merken als het gaat om hun zelfbeeld.

Maar ook traumatische ervaringen op kleinere schaal kunnen generaties lang hun sporen nalaten binnen een familie. Misschien geldt voor de meesten van ons dat we via de genetische lijn ‘iets’ hebben meegekregen dat eigenlijk niet van ons is, maar wel ons gedrag – onbewust – bepaalt. Gelukkig kan deze keten worden doorbroken, zodat het hier, bij jou, stopt.

Sporen van trauma: psychisch en lichamelijk

Wat is trauma nou eigenlijk? In principe zijn het alle nare ervaringen die blijvende sporen achterlaten. Ze kunnen psychisch, maar ook lichamelijk zijn. Zeker bij overgeërfd trauma zijn we ons soms nog niet bewust van de psychische sporen, maar zijn er fysiek wel klachten die bij meerdere mensen binnen een familie voorkomen. Zo kan een genetische aanleg voor bronchitis of astma zomaar verband houden met de angst voor verstikking of gevoelens van gevangenschap die al generaties lang onbewust worden doorgegeven.

Iedere familie kent wel een drama

‘Elk huisje heeft zijn kruisje,’ luidt het spreekwoord. Het zou ook kunnen zijn: iedere familie kent zijn drama. Door de generaties heen hebben in iedere familie wel mensen een traumatische ervaring gehad. Wat we nu mishandeling noemen, was bijvoorbeeld vroeger een ‘normaal’ onderdeel van de opvoeding. Maar voor het onschuldige kind dat mishandeld werd, was het net zo heftig als mishandeling voor kinderen in deze tijd is.

Onbewust heeft dat kind – je overgrootvader of opa bijvoorbeeld – de emotionele opslag van de mishandeling aan zijn kinderen doorgegeven. Dat kan zijn in de vorm van angst voor mannelijke energie (als vader sloeg), maar ook in de vorm van agressie (terugvechten) of emotionele afwezigheid (jezelf onzichtbaar maken). Bij sclerose bijvoorbeeld verharden weefsels. Het kan een manier zijn waarop je een beschermlaag tegen geweld vormt. De aanleg daarvoor kan via de genen worden meegegeven aan het nageslacht.

Seksueel misbruik in de vrouwenlijn

En zo zijn er nog veel meer trauma’s die hun stempel kunnen drukken op de psychische en lichamelijke gezondheid van een familie. Heel vaak herhaalt de traumatische gebeurtenis zich in een bepaalde variant in de volgende generaties. Seksueel misbruik is bijvoorbeeld zo’n intergenerationeel trauma dat in heel veel vrouwenlijnen binnen families voorkomt. Het lijkt erop dat moeders en dochters seksueel grensoverschrijdend gedrag blijven aantrekken totdat de energetische imprint van het trauma daadwerkelijk geheeld is. Soms is dat pas vele generaties later het geval.

De pijnlijke gevolgen van een kind afstaan

Ook het (gedwongen) afstaan van een kind is een traumaspoor dat zich diep in families kan nestelen. Verlatingsangst, het gevoel er niet te mogen zijn of jezelf stelselmatig buiten de groep plaatsen… het zijn allemaal uitingen van de oorspronkelijke traumatische opslag, die zich generaties later dus nog steeds kan manifesteren. Op lichamelijk niveau kan dit zelfs tot vruchtbaarheidsproblemen leiden. Want ons onderbewustzijn heeft grote invloed op onze fysieke gesteldheid.

Lees ook: Bindingsangst en verlatingsangst gezien vanuit de Chinese geneeskunde

Veelvoorkomende ziekten in een familie

Onze genen passen zich aan de leefomstandigheden aan. Dat gaat heel langzaam, maar als bepaalde patronen en trauma’s zich al generaties lang herhalen, slaat ons genetisch materiaal ze als een gegeven op. Zo kan het dat de aanleg voor lichamelijke en psychische ziekten in wezen een genetisch bepaald beschermingsmechanisme tegen traumatische ervaringen is.

Wat je in de baarmoeder allemaal meekrijgt

Bovendien is wetenschappelijk aangetoond dat extreme stress bij zwangere vrouwen ervoor kan zorgen dat ook de foetus stress ervaart. Stel je voor dat een vrouw in verwachting erg angstig is, omdat er daadwerkelijk een levensbedreigende situatie is. Of omdat zij die angstgevoelens op haar beurt heeft overgeërfd. De foetus krijgt dan vanaf de conceptie mee dat de wereld onveilig is en mist dus een zeker basisvertrouwen in het leven. Op latere leeftijd kan dit bijvoorbeeld faalangst of paniekaanvallen tot gevolg hebben, zonder dat daar een direct aanwijsbare oorzaak (lees: trauma) voor is. Ook ADHD of ADD zou volgens onderzoek kunnen ontstaan doordat de foetus een hoge dosis stresshormonen meekrijgt.

Hoe Chinese geneeskunde naar intergenerationeel trauma kijkt

De traditionele Chinese geneeskunde verklaart intergenerationeel trauma vanuit de voorgeboortelijke nierenergie, die iedereen van zijn ouders tijdens de bevruchting meekrijgt. Onze nierenergie, Jing genaamd, vormt de grondstof voor al onze levensenergie. Een deel daarvan is voorgeboortelijk bepaald. Het andere, nageboortelijke deel kunnen we tijdens ons leven voortdurend aanmaken en verversen door gezonde voeding en de juiste ademhaling en via het bewustzijn.

Via de voorgeboortelijke nierenergie kunnen we traumatische opslag overerven van onze ouders. Maar met een gezonde leefstijl, waarin ook gebruik wordt gemaakt van de helende kracht van het spirituele bewustzijn, kunnen we elke aangeboren disbalans veranderen in een gezond evenwicht in lichaam, geest en ziel. Zodat het trauma uiteindelijk uit het DNA van ons nageslacht kan verdwijnen.

Zielslessen leren

Als er binnen zoveel families sprake is van overgeërfde traumasporen, heeft dit dan ook een diepere betekenis voor de mensheid? Als je op zielsniveau kijkt zeker. Onze ziel kiest voor de incarnatie het leven uit waarin ze precies die dingen kan leren waarin ze zich op dat moment mag ontwikkelen. Eenmaal in dat leven kunnen de omstandigheden en het familietrauma zwaar aanvoelen. Maar dit doorvoelen en soms zelfs al in datzelfde leven helen, maakt dat de ziel bijvoorbeeld leert om vrij te zijn, vertrouwen te hebben of onbaatzuchtig te zijn. Vaak lukt het zielen die al vele lessen geleerd hebben, om een al eeuwenlang durende keten van intergenerationeel trauma te doorbreken.

Zo doorbreek jij de keten

Hoe kun jij de keten van psychische en lichamelijke overerving van trauma doorbreken? Net als elke transformatie begint het met bewustwording. Op een bepaald moment in je leven word jij je bewust van het familiepatroon dat je met je meedraagt. Dit kan aanleg voor een bepaalde ziekte zijn of een bepaalde manier van denken of omgaan met emoties die ook je vader, moeder, broers, zussen, opa en oma, ooms, tantes, nichten of neven hebben. In alle gevallen mag je onder ogen zien dat dit géén toeval of een ‘foutje in de genen’ is.

Acceptatie en liefde

Als jij jezelf niet als slachtoffer van de familieomstandigheden blijft zien, ontstaat er meteen ruimte om te helen. Omdat het er nou eenmaal inzit, betekent niet dat je er niets aan kunt veranderen. Wanneer jij je eenmaal bewust bent van de familiaire wond en de impact daarvan binnen jezelf gaat onderzoeken, kun je er liefde naartoe sturen. We mogen alles in onszelf eerst onvoorwaardelijk accepteren voordat we er iets aan kunnen veranderen. Als iets er helemaal mag zijn, dan verdwijnt de negatieve lading (de traumatische opslag) ervan. De oude wond laat geen blijvende sporen meer achter en de keten van intergenerationeel trauma is voorgoed verbroken.

Heling: voor jou, voor je kinderen en voorouders!

Als jij in het reine weet te komen met het trauma dat al generaties lang in verschillende vormen in je familie zit, dan stopt het bij jou. Mocht je zelf kinderen krijgen, dan hebben zij er geen last meer van. Zelfs als je al (volwassen) kinderen hebt, zorgt jouw helingsproces ervoor dat de lading van het traumaspoor dat ze meekregen veel lichter wordt of zelfs verdwijnt. Want jouw kinderen voelen bewust of onbewust aan jou dat dit trauma niet meer zo zwaar op je drukt. Ze krijgen hierdoor meer vertrouwen dat het leven veilig en vreugdevol is.

Het is zelfs zo dat óók je voorouders de heling met terugwerkende kracht waarnemen, tot vele generaties terug. Daar waar zij zijn, op een plek zonder tijd of fysieke vorm, was altijd al bekend dat jij dit familiepatroon op dit moment zou helen. Ze hebben jou daarbij gesteund en zijn je heel dankbaar voor wat je hebt gedaan.

Boekentip van de redactie: Het is niet met jou begonnen

Wil je aan de slag gaan met de trauma’s die je geëerd hebt? Ontrafel je erfenis van familietrauma met Het is niet met jou begonnen en doorbreek de cyclus voor een vrije toekomst. Zolang onopgeloste trauma’s begraven blijven in pijn of stilte, kunnen angsten en gevoelens die niet bij jou horen blijven opduiken in je leven.

Bestel nu met gratis verzending of koop het e-book.

bestel nu

Lees verder over geërfde familietrauma’s:

Deel dit artikel online

Jacqueline Rietveld

Jacqueline Rietveld

Jacqueline heeft sinds 2010 een praktijk voor lichaamsgerichte coaching en therapie. Ze behandelt klachten door middel van een totaalaanpak op lichamelijk, mentaal, emotioneel en energetisch niveau. Haar missie is om jou te helpen zo vitaal en vreugdevol mogelijk te leven. Daartoe geeft ze Reiki cursussen en begeleidt mensen in individuele coachtrajecten. Haar coaching bestaat uit een combinatie van gesprekken en energetisch lichaamswerk, waarin ze haar kennis op het gebied van o.a. Chinese geneeskunde, holistische voedingsleer en zielsontwikkeling toepast en deelt.

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *