Het pijnlichaam: wat is het en hoe ontstaat het?

Het pijnlichaam is een innerlijk energieveld dat voor veel opschudding kan zorgen in je leven. Het pijnlichaam manifesteert zich in de vorm van stress, angst, boosheid, jaloezie, angst, schuld, schaamte en heftige reacties op anderen. In dit artikel lees je wat het pijnlichaam is, hoe het ontstaat en wat de eigenschappen zijn.

Elk onverwerkt trauma leidt tot stagnatie in een deel van het energieveld en belemmert de natuurlijke stroom van levenskracht door het fysieke lichaam.

Wat is het pijnlichaam?

Het pijnlichaam is een innerlijk energieveld dat is ontstaan door genetische conditionering, de overtuigingen waarmee we zijn opgevoed, en de negatieve beslissingen die we in het verleden hebben genomen.

Het menselijk lichaam kan worden aangetast door lagen van gestagneerde energie die ‘negatieve emotionele lading’ worden genoemd. Eckhart Tolle noemt deze lagen van opgehoopte energie het pijnlichaam. Onze lichaamscellen, waarin de fysieke en emotionele pijn of trauma’s uit het verleden opgeslagen liggen, functioneren volgens een overlevingspatroon dat alleen maar als ‘echt’ wordt ervaren door degene die erin gelooft.

Elk onverwerkt trauma leidt tot stagnatie in een deel van het energieveld en belemmert de natuurlijke stroom van levenskracht door het fysieke lichaam. Vaak manifesteert het zich in de organen, spieren of gewrichten die aan het trauma zijn gerelateerd. De negatieve emotionele lading van gestagneerde energiegebieden splitst het menselijke energieveld letterlijk op in ‘waterdichte compartimenten’, waarbij er tussen die compartimenten geen communicatie mogelijk is.

Als we het trauma niet bewust transformeren, bevorderen we de opeenhoping van nog meer lagen met een negatieve emotionele lading, waardoor de situatie nog moeilijker en complexer wordt.

Uitstellen van traumaverwerking

Wanneer je het verwerken van je trauma uitstelt en dingen niet onder ogen wil zien blijft de energie en de onbalans van het onverwerkte, onopgeloste trauma in je aanwezig. De ervaring blijft in je energieveld aanwezig ondanks dat je er afstand van neemt.

Behalve dat we dingen uitstellen, zijn we gewend dat we ze ontkennen. Maar hoe langer we proberen om de negatieve emotionele lading verborgen te houden in wat we het verleden noemen, hoe intenser we ons ermee verbinden en hoe meer onverwerkte dingen naar boven blijven komen, die ons leven nog meer beperken. Bovendien beperkt en verzwakt een onverwerkt trauma de positieve emotionele lading, wat leidt tot een aanzienlijke disfunctie in het body-mindsysteem.

Het pijnlichaam kost veel energie

De negatieve emotionele lading (het pijnlichaam) is zo buitenproportioneel in vergelijking met de positieve, dat de natuurlijke lichaamsfuncties ernstig worden aangetast. Denk maar aan de hoeveelheid levenskracht die nodig is om de negatieve emotionele lading zo lang in de cellen opgeslagen te houden.

Probeer je nu eens voor te stellen hoe we ons zouden voelen als we die negatieve lading zouden kunnen loslaten en ruimte zouden maken voor een transformatie. Dat is inderdaad mogelijk door het gebruik van technieken die de gestagneerde levenskracht vrijmaken, maar het geheugen niet uitwissen. Op die manier hebben cellen een natuurlijke en vrije energie ter beschikking die ze voor hun groei en zelfheling kunnen gebruiken.

Soms lijken de prikkels die het pijnlichaam activeren onbeduidend voor andere mensen die onze overdreven en heftige reacties dan niet begrijpen. Het feit dat we ogenschijnlijk niet worden begrepen wekt nog meer negatieve percepties en gedachten in ons op, waardoor we nog meer onaangename ervaringen aantrekken.

Binnen onze cultuur overheerst de resonantie van het pijnlichaam en is zij altijd en overal aanwezig: in de boeken die we lezen, de films, tv-series en soapseries waar we naar kijken enzovoort. Het lijkt wel alsof iedereen alsmaar meer van het pijnlichaam wil, op elke plek en op elke denkbare manier.

In dit artikel lees je welke films, series en boeken jouw pijnlichaam voeden.

Hoe kun je het pijnlichaam herkennen?

Het pijnlichaam manifesteert zich elke dag in de vorm van stress, angst, boosheid, jaloezie, onderdrukking, wrok, angst, schuld, schaamte,en een heleboel andere negatieve vormen. Voor het grootste deel zijn die inprentingen er tijdens onze kindertijd ingestampt, een cruciale periode in de ontwikkeling van de mens, of we hebben ze wellicht zelfs uit het energieveld van onze moeder overgenomen toen we nog in de baarmoeder zaten. Sommige andere inprentingen kunnen genetisch zijn overgedragen, net zoals we een talent voor muziek of sport mee kunnen krijgen.

Eigenschappen van het pijnlichaam

• Het pijnlichaam is niet een probleem dat slechts enkele mensen treft, maar is een kenmerk dat alle mensen met elkaar gemeen hebben.
• Het pijnlichaam is de pijn die elk mens erft en met anderen deelt.
• Landen en samenlevingen hebben ook hun eigen collectieve pijnlichaam, dat door al hun leden wordt gedragen.
• Het pijnlichaam is een residu van pijn.
• Het is het resultaat van het verzet tegen iets wat we hebben meegemaakt en de ontkenning daarvan.
• Je herkent het wanneer een onbeduidende gebeurtenis een onevenredige reactie oproept.
• Je herkent het ook aan je reactie als er iets misgaat of als iemand iets zegt wat je vervelend vindt.
• Als het pijnlichaam zich laat voelen, wordt het gevoel van ongeluk en leegte ondraaglijk.
• Als we het proberen te ontvluchten of te bestrijden, wordt de pijn groter.
• Het pijnlichaam kan onderdanig of agressief zijn.
• Het pijnlichaam moet zich van tijd tot tijd voeden. Hoe vaak dit nodig is verschilt van persoon tot persoon; dat kan één keer per dag zijn, één keer per week, of één keer per maand.
• Wanneer het eenmaal is gevoed, krijgt het pijnlichaam controle over onze geest en veroorzaakt het destructieve, negatieve gedachten.
• Het pijnlichaam is zeer verslavend; als het ooit de controle heeft gekregen over je geest en dus ook over je reacties, wil je geen innerlijke rust meer maar ‘moet’ je blijven lijden.
• Het pijnlichaam heeft de reacties van anderen nodig en voedt zich ermee. Als je alleen bent, kijkt het terug op wat er is gebeurd of stelt het zich voor wat er zou kunnen gebeuren, om zo innerlijke onrust en spanning te creëren.
• Als iemands pijnlichaam klaar is om tevoorschijn te komen, probeert het reacties uit te lokken in het pijnlichaam van de mensen die hem het meest dierbaar zijn.
• Het pijnlichaam houdt van drama. Helaas zijn de meeste relaties doorspekt van drama en als er iets dramatisch gebeurt, zal de geest die al is afgestemd op het pijnlichaam elk excuus aangrijpen om een aantal van zijn gebruikelijke trucs aan een verhitte ruzie of een gespannen confrontatie toe te voegen.
• Het erkennen van je pijnlichaam is het begin van je transformatieproces. Als de vastzittende energie vrijkomt, nemen je gezondheid, vitaliteit en creativiteit toe.
• Als we het pijnlichaam accepteren en observeren, snijden we zijn verbindingen met de geest door en hebben we het onder controle. Dan laat het alleen nog maar een energieveld in ons achter dat niet prettig aanvoelt.
• Het pijnlichaam is niet onze vijand. Vecht er niet tegen en probeer het niet te laten verdwijnen.
• Hoe sterker het pijnlichaam, hoe meer reden je hebt om het te transformeren.
• Wat karma wordt genoemd (de onbewuste herhaling van energiepatronen uit het verleden) kan bewust worden opgeheven als het pijnlichaam wordt getransformeerd.

Bron: Het celgeheugen

Boekentip: Het celgeheugen

Wil je aan je pijnlichaam werken en deze energieslurper uit je energieveld verwijderen? Het celgeheugen helpt je hierbij. Luis Angel Diaz heeft een proces ontwikkeld om onbewuste patronen, oude wonden en verdrongen trauma uit je cellen te wissen.

Bestel nu jouw exemplaar en ga aan de slag met je pijnlichaam!

bestel nu

Lees verder:

Deel dit artikel online

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *