Het verschil tussen spiritualiteit,spiritisme & spiritualisme

Wat is nu eigenlijk echt de betekenis van spiritualiteit? En hoe verschilt dit van spiritisme en spiritualisme? Hier bestaat nog steeds behoorlijk wat verwarring over. En niet onterecht; er zijn namelijk meerdere definities van spiritueel bezig zijn.

Spirit is het Latijnse woord voor geest. Spiritueel bezig zijn is dus vooral: geestelijk bezig zijn. En zoals u zult begrijpen: dit kan op heel veel manieren!

Laten we voorop stellen dat spiritualiteit niet altijd per definitie te maken heeft met het paranormale. Wanneer iemand zegt spiritueel te zijn, wordt nog steeds te vaak gedacht dat diegene zich dan ook wel zal inlaten met dansende tafels en allerhande mediums.

Nee.

Spritisme, spiritualisme of spiritualiteit

Spritisme en spiritualisme hebben niets te maken met spiritualiteit. Althans, het kan wel, maar het is zeker niet onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Spiritisme: Het geloof dat de mens na zijn dood als geest voortleeft in het hiernamaals en in staat is om vanuit de andere dimensie met levende mensen te communiceren. Deze communicatie komt doorgaans tot stand door tussenkomst van een medium.

Spiritualisme: Het geloof dat je direct, zonder tussenkomst van een medium, kunt communiceren met overleden zielen of zelfs met hogere wezens als engelen, gidsen of God.

Spiritualiteit: Het geloof dat er niet één vast geloof is, maar dat iedereen de vrijheid heeft om zijn eigen  ‘geest’ op diens eigen manier te voeden met dat wat zingevend is voor hem, of dit nu religie is, meditatie, sport, dans of iets anders.

Spiritisten en spiritualisten zijn lang niet altijd spiritueel en veel spirituele personen zijn lang niet altijd spiritist of spiritualist.

Het kan dus heel goed zijn dat een spiritist of een spiritualist zo opgaat in zijn geloof in geesten, gidsen, engelen of God, dat hij helemaal niet stil staat bij het feit wat dit eigenlijk voor hem betekent, hoe dit geloof zin geeft aan zijn bestaan en of hij dit überhaupt echt nodig heeft. Het geloof ‘is er gewoon’. Wellicht is hij ermee opgegroeid of ‘weet hij niet beter’ dan dat dit de absolute waarheid is.

Het is mooi dat hij zoveel steun kan halen uit een religie, maar het spirituele stukje van werkelijke innerlijke bewustwording van wat het geloof nu precies voor hem doet ontbreekt hier. Deze spiritist of spiritualist is in dit geval ondanks zijn geloof in geesten, gidsen, engelen of God niet spiritueel bezig.

Iemand die spiritueel bezig is kan ook een religie aanhangen en geloven in geesten, gidsen, engelen of God, maar is in dit geval meer bezig met wat dit geloof voor hem betekent, waarom deze religie zinvol is voor hem en hoe hij hierdoor sterker in het leven staat. Wellicht heeft hij zelf op latere leeftijd voor dit geloof gekozen juist omdat hij zich bewust is van het feit dat dit geloof hem sterkt in zijn ‘zijn’.

De persoon die zich bezig houdt met spiritualiteit is in dit geval dus ook spiritist of spiritualist.

Ook is het mogelijk dat iemand zich wel bezig houdt met spiritualiteit , maar niet daadwerkelijk gelooft in geesten, gidsen, engelen of God. Deze persoon houdt zich wel bezig met zijn eigen geestelijke groei maar niet middels een speciale religie.

De persoon die zich bezig houdt met spiritualiteit is in dit geval geen spiritist of spiritualist.

Verschillen

Bij spiritisme en spiritualisme gelooft men in zaken die buiten het eigen lichaam plaatsvinden (geesten, engelen, gidsen of God)

Bij spiritualiteit is men juist meer gericht op de eigen innerlijke beleving, de psyche, de ‘eigen geest’.

Wat spiritualiteit voor mij persoonlijk betekent kunt u lezen op de pagina: Spiritualiteit is niet zweverig.

Uiteraard bestaat de kans dat u zich hier helemaal niet in kunt vinden. Wellicht spreekt één van onderstaande definities u meer aan?

Spiritualiteit betekenis

Definitie 1: Het in balans brengen van lichaam en geest door middel van bewustwording van hetgeen werkelijk belangrijk voor u is zonder dat hierbij sprake is van het aanhangen van een religie.

Definitie 2: Het verkrijgen van zelfinzicht door middel van spirituele hulpmiddelen als tarotkaarten, orakelkaarten, engelenkaarten, pendel, I-Tjing, Runenstenen, etc.

Definitie 3: Steun halen uit een religie (alle religies mogelijk) of zich vasthouden aan een vorm van bijgeloof met het doel om hier mentaal sterker van te worden.

Definitie 4: Meer waarde hechten aan innerlijke rijkdom dan aan materieel bezit.

Definitie 5: Een combinatie van bovenstaande.

Er is dus niet één betekenis van spiritualiteit. Wel is het zo men dat bij spiritualiteit altijd gericht is op de eigen ‘geest’. Niet voor niets is het Engelse woord ‘spirit’ een synoniem voor ‘mind’ (gedachten).

Meer informatie over spiritualiteit door de jaren heen en vanuit meerdere hoeken belicht vindt u >HIER.

Spiritueel blog >HOME

Bekijk het origineel