Hoe herken je angsten uit je vorige levens en welke invloed hebben ze nu op je?

Angsten uit vorige levens zijn vaak moeilijk te verklaren angsten met grote reacties op kleine gebeurtenissen. Ze zorgen voor blokkades en dat je steeds tegen dezelfde problemen en angsten aanloopt. Herken je je hierin? Dan is het slim om aan de slag te gaan met deze angsten uit vorige levens. Stap één is het herkennen. Medium Ainsley MacLeod en auteur van Overwin je angsten uit vorige levens helpt je in dit artikel met de basisinformatie om angsten uit vorige levens te herkennen.

Door je vorige levens na te gaan, kun je de trauma’s ontdekken die door de blokkades waar je nu mee zit in het leven zijn geroepen.

Wat zijn angsten uit vorige levens?

Bij elke incarnatie hebben we de kans een trauma op zielsniveau op te lopen. Zo kun je in een bepaald leven in een oorlog je hele familie verliezen. En word je in een volgend leven misschien veroordeeld, gevangengezet en  gemarteld. Alles wat diepe invloed heeft op je vermogen om je levensplan – dat wat je ziel van plan was in dat leven te bereiken – te voltooien, roept een angst in het leven op zielsniveau.

Deze angsten, die afkomstig zijn uit vorige levens, vormen blokkades voor je spirituele vooruitgang doordat ze je vasthouden achter de sluier van de illusie. Maar als je leert ze te overwinnen, stap je achter die sluier vandaan in het licht en sta je er als nooit te voren voor open je ware potentieel te verwezenlijken.

Verschillen tussen oude en jonge zielen

De leeftijd van iemands ziel is bepalend voor de manier waarop de angsten zich in die persoon manifesteren.

Oude zielen

Oudere zielen internaliseren hun angsten. Zo veroorzaakt de angst voor verlies bijvoorbeeld een gevoel van geïsoleerd zijn, een schroom om bezittingen te vergaren of vrienden te hebben – hoe minder je hebt, hoe minder je kunt verliezen – en een gevoel van onzekerheid ten aanzien van de toekomst.

Jonge zielen

Jongere zielen externaliseren hun angsten. Zij stellen bij verlies pogingen in het werk om de angst voor schaarste of nog meer verlies te compenseren door meer te vergaren dan ze nodig hebben. Hebzucht, conservatisme en gebrek aan samenwerking met anderen zijn daarvan een duidelijk teken.

Angsten uit vorige levens veroorzaken blokkades

Hoe die angst ook tot uiting komt, hij duwt de persoon in kwestie achter de sluier van de illusie en roept een blokkade in het leven. Die blokkade moet je overwinnen om je te ontdoen van de illusie en de doelen te bereiken die je ziel zich gesteld heeft.

De uit een vorig leven stammende angst voor verlies roept onder andere een angst voor gebrek in het leven, de voornaamste aanleiding voor hebzucht. Als je je achter de sluier van de illusie bevindt, kun je het nemen van een groter stuk van de taart rechtvaardigen door te zeggen: ‘Als ík het niet doe, doet een ander het wel.’

Wanneer je de beperkende gevolgen van de angst overwint en de hogere waarde samenwerking belichaamt, kun je je niet op die manier gedragen. En in dat geval ontdek je dat je echt gemotiveerd bent in een sfeer van onderlinge steun met anderen samen te werken.

Door je vorige levens na te gaan, kun je de trauma’s ontdekken die door de blokkades waar je nu mee zit in het leven zijn geroepen. Begrijp je eenmaal waarom die blokkades vooruitgang in de weg staan, dan heb je de eerste stap gezet om de wonden uit het verleden te helen en maak je de onzichtbare boeien van de illusie los die je ervan weerhouden alles te bereiken wat je ziel in dit leven graag zou willen bereiken.

Hoe herken je angsten uit vorige levens?

In de volgende opsomming zie je enkele van de uiterlijke kenmerken van de tien angsten uit vorige levens. Deze symptomen tref je meestal aan bij jongere zielen en bij hen die zwaar in de ban van de illusie verkeren.

Angst: Gevolgen, zo uiten de angsten zich

  1. Afwijzing: Afzondering, sociopathisch gedrag, wrok
  2. Autoriteit: Discriminatie, machtsmisbruik, arrogantie
  3. Dood: Agressie, wreedheid, onverzoenlijkheid
  4. Falen: Vooronderstellingen, blind vertrouwen, bijgeloof
  5. Intimiteit: Onverschilligheid, verharding, gebrek aan invoelingsvermogen
  6. Machteloosheid: Controle, dwang, ontkrachting
  7. Minderwaardigheid: Slachtofferschap, jaloezie, vervolging
  8. Verlies: Hebzucht, uitbuiting, afzondering
  9. Verraad: Wreedheid, wraakzucht, wantrouwen
  10. Zelfexpressie: Huichelarij, oneerlijkheid, bevooroordeeldheid

Bron: Overwin je angsten uit vorige levens

Boekentip: Overwin je angsten uit vorige levens

Herken je je in de beschrijvingen van angsten uit vorige levens? Heel deze hardnekkige angsten en ruim de blokkades die ze veroorzaken op met hulp van Ainsley MacLeod. Overwin je angsten uit vorige levens helpt je om stap voor stap jouw angsten te identificeren en in positieve levenskracht te transformeren.

bestel nu

Lees verder over angsten uit vorige levens:

Deel dit artikel online

Ainslie Macleod

Ainslie Macleod

Ainslie MacLeod een internationaal bekend spiritueel medium en auteur. Hij is gespecialiseerd in het onderzoeken van vorige levens om het doel van je leven te onthullen. Via zijn gaven onderzoekt hij de invloed van de ziel op menselijk geloof en gedrag. Hij was ook een graag geziene gast bij Oprah’s Soul Series, en is lid van het Omega Instituut en Kripalu.

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *