Hoogsensitiviteit: het effect van negatieve herinneringen op hoogsensitieve personen (+ oefening)

Evenwichtig met emoties omgaan is niet altijd even gemakkelijk: dat geldt voor iedereen. Bij hooggevoelige mensen komen emoties vaak wat sneller, zijn ze meer intens en kunnen ze wat langer blijven hangen dan bij anderen. Hooggevoelige personen hebben hierdoor nogal eens de neiging om ongeduldig en kritisch te zijn naar zichzelf. Daar komt bij dat we onszelf extra belasten wanneer we onbewust denken dat we overal greep op kunnen hebben of zouden moeten hebben.

Als we iets moeilijks of pijnlijks te verwerken krijgen kunnen we dan het gevoel hebben dat er iets niet helemaal in orde is met ons.

We kunnen veel sturen, maar er zijn ook genoeg situaties waarover we geen controle hebben. Feit is dat allerlei onverwachte omstandigheden, zowel op persoonlijk als op maatschappelijk gebied, hun invloed hebben. Kwetsbaarheid hoort bij het menselijk leven. Dat kunnen we niet voorkomen. Iedereen maakt moeilijke periodes door. De een krijgt bovendien meer te verwerken dan de ander. Maakbaarheid is een illusie. De spanning tussen inzet en het accepteren van onvolmaaktheid is een van de uitdagingen waar we allemaal mee te maken krijgen.

‘Het leven is zelden zoals het geacht wordt te zijn, het is zoals het is, de manier hoe jij ermee omgaat – dat maakt het grote verschil,’ aldus de Amerikaanse psychologe Virginia Satir.

Het effect van negatieve herinneringen

Vraag je jezelf weleens af wat het effect is van je negatieve herinneringen op je huidige gemoedstoestand? Denk eens aan een ongelukkige herinnering die negatieve gevoelens bij je teweegbrengt. Zou het niet prettig zijn om dat negatieve effect te neutraliseren of te veranderen in iets positiefs? Pijnlijke herinneringen veroorzaken innerlijke stress. Ze beïnvloeden je lichamelijk en emotioneel. Het evenwicht in je energieveld wordt erdoor aangetast. Ze hebben een negatieve invloed op je stemming en gedrag. Waar we in het heden last van hebben is immers vaak verbonden met een onbewuste herinnering of wordt daardoor geactiveerd. Veel zich herhalende problemen of gefixeerde houdingen en beperkende overtuigingen hebben daarmee te maken. Zie die problemen als boodschappen op weg naar herstel.

Oude blokkerende elementen verwijderen uit je heden geeft je nieuwe ruimte en levenskracht. Je kunt die beperkende werking van je herinneringen veranderen en transformeren in positieve energie. Wanneer je één pijnlijke herinnering heelt, heeft dat vaak ook een neutraliserende invloed op andere herinneringen die daarmee verbonden zijn.

De invloed van onbewuste intenties

Moeilijke herinneringen veroorzaken vaak onbewuste intenties die je bewuste intenties saboteren. Juist omdat ze onbewust zijn kunnen ze de verandering die je wilt, ondermijnen. Die onbewuste intenties in overeenstemming brengen met je bewuste intenties is dus belangrijk voor je geluk. Gebruik de volgende oefening om negatieve herinneringen te veranderen. Gun jezelf deze helende aandacht. Het is een simpele maar krachtig werkende tool naar het loslaten van emotionele ballast.

Waarom een herinnering blijft hangen

Je denkt vaak dat je herinneringen onveranderlijk zijn. Dat is niet zo. Je hebt een herinnering opgeslagen met de lading en de intensiteit waarmee je die ervaren hebt. Die lading kan vele jaren blijven. Ook al heb je daarna allerlei positieve ervaringen beleefd die er eigenlijk voor zouden moeten zorgen dat de intensiteit af zou nemen, toch houd je vaak onbewust vast aan verouderde overtuigingen en emoties die een ervaring uit het verleden heeft opgeroepen. In een aantal gevallen vernieuw je je visie ook, maar in andere gevallen vind je het moeilijk om positieve verandering toe te laten, waardoor je in iets ouds blijft steken. Tenzij je bewust opmerkt dat je conclusies naar aanleiding van een vroegere ervaring je belemmeren in je ontwikkeling.

En je er, zoals bijvoorbeeld door onderstaande oefening, iets aan doet. Je brengt je herinnering zo naar buiten; in het licht van je huidige gezichtspunten en kwaliteiten. Bedenk ook dat je goede herinneringen hebt waarvan je de voedende energie meer kunt toelaten. Wanneer zo’n prettige herinnering naar boven komt en je de gevoelens weer toelaat, versterkt dat je energie in het heden.

Oefening: Heel je hart

1. Ontspan je lichaam en breng je gedachten tot rust door een paar keer diep in en uit te ademen. Leg je handen op je buik, voel je voeten op de grond en volg even je ademhaling.

2. Herinner je een gebeurtenis uit je verleden die je nu nog een moeilijk gevoel geeft als je eraan denkt. Herleef de gebeurtenis alsof het een film is waar je naar kijkt. Let op de emoties die je ermee associeert. Voel deze emoties, terwijl je rustig en diep blijft ademhalen. Herleef deze ervaring alsof je naar een film kijkt en zet deze dan stil bij een filmbeeld dat het meest kenmerkend is voor het gebeuren. Een beeld dat ook het negatieve gevoel dat jij ermee associeert in zich heeft. Merk op wat je van de gebeurtenis hebt geleerd, of wat je conclusie was naar aanleiding van deze ervaring. Omlijst dit stilstaande beeld in gedachten.

3. Haal dan alle kleur uit dit stilstaande beeld totdat het een zwart-witfoto is. Dan verklein je het beeld. Vervolgens stuur het weg. Naarmate het beeld verder weg is, zie je het steeds kleiner worden, totdat het helemaal verdwijnt. Je ziet dan alleen een heldere blauwe lucht voor je. Adem een paar keer diep in en uit. En voel hoe al de negatieve beelden verdwijnen uit je hele energiesysteem. Geef jezelf bewust toestemming om het los te laten. Zeg: ‘Ik laat alle ongezonde overtuigingen en klachten, die met mijn herinnering verbonden zijn los.’ Adem ze uit, laat ze gaan.

4. Stel je dan voor dat je de regisseur bent van je eigen film. Je gaat de negatieve film (waar je net naar keek) veranderen, zodat het een positieve herinnering wordt die je een goed gevoel geeft. Geef jezelf toestemming om te doen wat je wilt met deze herinneringsfilm. Wees creatief en maak iets waar je je prettig bij voelt. Blijf als je daarmee klaar bent naar de nieuwe beelden kijken die de oude gevoelens helemaal uitwissen. Vergroot en verrijk al de beelden, maak ze kleurrijk en helder. Draai het volume van het gevoel in je verbeelding op tot je een lichamelijke sensatie in je hart ervaart.

5. Breng dan het meest positieve beeld van je nieuwe herinneringsfilm dichterbij en stel je voor dat je erin stapt. Ervaar de positieve gevoelens die met dit nieuwe beeld verbonden zijn. Neem even de tijd om ervan te genieten. Blijf rustig en diep ademhalen. Leg een hand op je hart en de andere op je buik. Laat liefde en licht door al je herinneringen stromen. Blijf erbij zolang je wilt. Kom daarna weer terug in het huidige moment. Doe je ogen open en beweeg wat. Schrijf wat op over deze ervaring.

De bovenstaande oefening is een fragment uit het Werkboek Hooggevoeligheid & Mindfulness van Carolina Bont.

Wil jij als hsp-er je ware kracht vinden en deze verder ontwikkelen? Susan Marletta Harts Voluit leven met hooggevoeligheid biedt concrete inzichten en oefeningen. In dit werkboek staan oefeningen om hooggevoeligheid juist te benutten als hulpmiddel voor zelfontwikkeling. Een gids vol praktische handvatten om je leven als hooggevoelige ook echt voluit te kunnen gaan leven.

Bestel hier jouw exemplaar bij Boekenwereld.com met gratis verzending voor € 21,99.

bestel nu

Lees verder over hooggevoeligheid:

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *