Komt het nog goed met de wereld? Wijsheid om roerige tijden door te komen

‘Komt het nog goed met de wereld?’ Veel mensen stellen zichzelf en elkaar deze vraag met angst en beven. In dit artikel legt Conny Coppen je uit waarom de wereld dit doormaakt volgens oude bronnen en ze geeft je tips zodat jij kunt bijdragen aan de sprong naar het gouden tijdperk dat ons te wachten staat.

De vijf elementen

In De Tao van gezondheid worden alle levensprocessen belicht volgens de vijf elementen. De vijf elementen zijn de vijf elementaire principes of fases volgens welke het leven evolueert. Het karakter van deze elementen is af te lezen aan het karakter van de seizoenen, waarbij het 5e element het aarde element is, de nazomer. Aan deze elementen zijn ook de meridianen (energiebanen in het lichaam) en het functioneren van onze organen en klieren gekoppeld.

In onze individuele levens doorleven we verschillende fases van groei en ontwikkeling. Hoe we die doorleven bepaalt of we vastraken en afdwalen (dus in een neerwaartse spiraal belanden) of dat we ons verder ontwikkelen (opwaartse spiraal). Leren en groeien gaat altijd door. De cycli zelf zijn niet te stoppen. Na de nacht komt altijd een nieuwe dag en na de winter altijd een nieuwe lente.

Kosmische cycli en hun kenmerken

Nu zijn we als aarde en mensheid onderdeel van nog veel grotere cycli. Deze grote, kosmische cycli kenmerken zich door tijdperken die met name in de Veda’s vrij precies staan beschreven. De Veda’s zijn belangrijke oude Indiase geschriften. Ze onderscheiden vier tijdvakken die je als grote kosmische seizoenen zou kunnen zien:

 1. Satya Yuga, het gouden tijdperk (lente). Tijdsduur 1.728.000 jaar (dus bijna 2 miljoen jaar!). De mens wordt volledig geleid door het Goddelijke. Mensen leven vanuit hun hart, zijn oprecht en leven lang. Ze zijn verbonden vanuit hun hart en werken in harmonie en vrede samen als één.
 2. Treta Yuga, het zilveren tijdperk (zomer). Tijdsduur 1.296.000 jaar. Het Goddelijke is via het hart nog leidend. Levensduur is minder lang, het moreel wordt minder. Men communiceert via gedachten, evenals in het Satya Yuga.
 3. Dwapar Yuga, het koperen tijdperk (nazomer-herfst). Tijdsduur 864.000 jaar. Langzaam meer materieel gericht. Er ontstaan tempels, geschriften, regels en wetten en de eerste oorlogen.
 4. Kali Yuga, het ijzeren tijdperk (herfst-winter). Tijdsduur 432.000 jaar. De mens is steeds verder weg komen te staan van het Goddelijke. Het Ego regeert. Er is een groeiende verdeeldheid, angst en hebzucht. Het moreel is slecht. De mens leeft relatief kort.

De tijdsduur van elk van deze tijdperken is niet gelijk verdeeld, ze verhouden zich respectievelijk als 4:3:2:1. In totaal duurt een kosmische cyclus 4.320.000 jaar.

Overgang naar een gouden tijdperk

De Veda’s zien de 21e eeuw als het laatste stukje van het ijzeren tijdperk, dat ook wel het donkere tijdperk wordt genoemd. Hierna volgt een nieuw gouden tijdperk. Het betekent dat de geschiedenis zoals wij die kennen, altijd gekenmerkt is door een verregaande afscheiding van het Goddelijke en geleid door krachten van het ego en het donker.

Het gouden tijdperk dat voor ons ligt, is voor ons dus ongekend en absoluut veelbelovend.

Dit voorspelt Nostradamus overigens ook voor de 21e eeuw (Edition d’Amsterdam 1668). Hij voorspelt eerst veel natuurrampen en zegt dan:

‘Voor de overlevenden breekt er een gouden tijdvak aan en er zal tussen God en de mensen vrede zijn.’

De beroemde Bulgaarse meester Peter Deunov (1864-1944) schetst het op handen zijnde gouden tijdperk als volgt:

‘Het Nieuwe Tijdperk is het tijdperk van het zesde wortelras. Dit ras is gebaseerd op het principe van broederschap. Er zullen geen conflicten en persoonlijke belangen meer zijn, de aspiratie van eenieder zal volgens de Wet van Liefde zijn. Het zesde ras is het ras van Liefde. Er wordt een nieuw continent voor gevormd. Het zal herrijzen uit de Stille Oceaan. De grondleggers van deze nieuwe beschaving, de “Broeders van de Mensheid” of “Kinderen van Liefde” zullen een nieuw soort mens representeren. De mens vormt een familie, zoals een groot lichaam en elk volk staat representatief voor een orgaan in dit lichaam.

Liefde manifesteert zich binnen dit ras op zo’n perfecte manier dat de hedendaagse mens slechts een vaag idee kan hebben over hoe dit zal voelen. De krachten van het duister trekken zich terug en de Aarde zal van ze worden bevrijd. Het licht, het goede en rechtvaardigheid zullen zegevieren. Religies worden gereinigd en worden gebaseerd op één geloof waar Liefde altijd aan de basis staat. De aarde wordt door steeds krachtigere golven van Kosmische Elektriciteit geraakt. Wezens die slecht zijn en anderen manipuleren kunnen de intensiteit hiervan bijna niet meer tolereren.’

De inheemse volkeren en indianen spreken over ‘the time of the sixth sun’. Hier is een prachtige documentaire over. Er zijn over de hele wereld bronnen die op hun eigen manier spreken over de tijd waarin we nu leven. In andere woorden, maar allemaal met een vergelijkbare belofte.

Dit alles zet de wereldwijde crisis, en de persoonlijke crisis waar veel mensen doorheen gaan in een veel groter – kosmisch – perspectief en het belooft nogal wat. Zou dit werkelijk het einde van het lijden zoals wij het kennen betekenen?

Van rups naar vlinder

Het moge duidelijk zijn dat we ons in een tijdperk van grote verandering bevinden, dat het beste past bij het elementaire principe van het metaal-element in haar overgang naar het water-element. In een dergelijke fase gaat het om een fundamentele verandering. Zo’n fase gaat altijd door ‘de dood’. Dat kan de letterlijke dood zijn, maar in de cyclische evolutie van het leven, kan het ook een periode inluiden van fundamentele transformatie. In De Tao van gezondheid kan je hier meer over lezen bij het metaal element.

Zelf heb ik tweemaal in mijn leven ervaren dat een mens door een soort stervensproces kan gaan zonder dood te gaan. De eerste keer heb ik beschreven in mijn boek Dansen met de dood en in De Tao van gezondheid bij het metaal element. Ik heb dat ervaren als een proces van transformatie, zoals de rups transformeert in een vlinder. De rups ‘sterft’ aan zijn oude vorm om als vlinder tevoorschijn te komen. De tweede keer beschrijf ik in mijn boek Levenswinst. Dit gaat veel dieper en past denk ik bij hetgeen waar we als mensheid inzitten in de 21e eeuw. Hier past meer het beeld van de mythische vogel Phoenix die tot as verbrandt en in vrijheid opstaat

Wat kan je doen om aan een positieve wending bij te dragen?

Elke stap die je zelf zet op je weg naar innerlijke heling en bevrijding, zet je ook voor het collectief. Het is nu zaak om je lichaam en de aarde te bewonen met alle liefde en wijsheid die je in je hebt. Niet meer wegvluchten in idealen en dromen. Niet langer strijden met jezelf en de ander. Het uithouden met het moeilijke en daarin compassie, inzicht en wijsheid ontwikkelen. Dit is een gevorderde weg van heling.

Weet dat het erbij hoort dat oude shit naar boven komt. Het gaat er nu om dat je het herkent voor wat het is: een oud patroon of gevoel dat omhoogkomt om te mogen helen en oplossen. Hoe? Zoals ijs oplost in het warme water. Omarm het met je liefdevolle bewustzijn. Houd het er even mee uit en zorg dat je ‘warm’ (lees: liefdevol, vertrouwend, gevoed en in verbinding) blijft.

Oefen in vertrouwen.

  1. Richt je op jouw bronnen van steun.
  2. Herinner je wijsheid.
  3. Ondersteun je lichaam en geest.
  4. Bevrijd jezelf van oude ongezonde overtuigingen en mechanismen, zoals hiervoor genoemd. Zoek daar steun en professionele hulp bij indien nodig.
  5. Bid en/of mediteer. Herinner je dat vanuit het ongeziene al het mogelijke gedaan wordt om ons als mensheid te helpen in deze transformatie.
  6. Vraag om hulp van het ongeziene. Ze kunnen veel meer voor je doen, wanneer je hen vraagt. De mooiste manier van ‘vragen’ is hen bedanken dat ze er altijd voor je zijn. Zo sterk je nog meer je vertrouwen.

Verhoog je trilling:

  1. Oefen in begrip, liefde en compassie naar jezelf en anderen.
  2. Oefen in respect. Zowel zelfrespect als ook dat je anderen respecteert in hun andere zienswijze. Alles en iedereen ontwikkelt zich op eigen wijze en op de eigen tijd. Vertrouw daar zoveel mogelijk op.
  3. Blijf uit de strijd maar zorg wel goed voor jezelf.
  4. Zorg dat je geestelijk gevoed blijft.
  5. Verbind je met de natuur. Geniet van kleine dingen.
  6. Bid en/of mediteer, zie hierboven.

Blijf in balans:

  1. Rust voldoende
  2. Beweeg in de buitenlucht en adem diep.
  3. Eet zoveel mogelijk natuurlijk en gezond.
  4. Volg de aanwijzingen uit De Tao gezondheid waar je ze nodig hebt.

Doe de oefeningen die genoemd zijn bij het water element en/of het metaal element. Kijk zelf welke voor jou het meeste passen.

Wil je nog een inkijkje in de nieuwe uitgave van De Tao van gezondheid? Hier vind je een gratis introductie. Benieuwd welke klachten met welk element worden geassocieerd? Download de gratis klachtenindex.

Boekentip: De Tao van gezondheid

Dit is een fragment uit De Tao van gezondheid van Conny Coppen. Wil jij leren hoe je verbanden en relaties kunt zien tussen je lichaam, ziel en psyche? Wil jij je ‘lichaam leren lezen’? Ga dan aan de slag met De Tao van gezondheid. Veel dingen krijgen een diepere zin en betekenis.

Bestel jouw exemplaar op onze webshop Boekenwereld.com voor € 22,50 met gratis verzending.

bestel nu

Lees meer Chinese wijsheid voor moeilijke tijden:

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *