Pijn als poort naar transformatie: spirituele inzichten van Gangaji

We leven in een tijd waarin vele mensen aan het ontwaken zijn en zich verdiepen in spiritualiteit. Tijdens deze verdieping in spiritualiteit ligt er gevaar op de loer: “Ontsnappingsfantasieën kunnen talloze gedaanten aannemen, een kinderlijk beeld van de hemel of verlichting daarbij inbegrepen,” zegt spiritueel leraar Gangaji, auteur van De diamant in jezelf. In dit artikel vertelt ze over dit gevaar en hoe je het kunt ontwijken.

We hebben de geweldige kans vertrouwen te stellen in de ongekende ruimte van het hart. Wat een tijd.

Het gevaar van het spirituele leven

Een van de gevaren die ik in het zogenaamde ‘spirituele leven’ ben tegengekomen, is dat het ego probeert het spirituele leven te gebruiken om aan hartenpijn, problemen en patronen van haat, wraakzucht en strijd te ontsnappen, kortom: om aan de hel te ontsnappen. Het verlangen naar transcendentie wordt groter dan de bereidheid je hart open te stellen voor alles: de totaliteit van alles wat mooi en alles wat rampzalig is aan de mens.

Ben je bereid om écht te leven?

Wanneer je bereid bent ten volle de hopeloosheid en de gruwelen van het mens-zijn te ervaren, komt je onsterfelijke aanleg voor een leven in waarheid vrij. Je bereidheid vrij te zijn houdt in dat je bereid bent in te zien dat je aan geen enkel aspect van het leven kunt ontsnappen en ophoudt met fantaseren over een mogelijke ontsnapping.

Ontsnappingsfantasieën

Die ontsnappingsfantasieën kunnen talloze gedaanten aannemen, een kinderlijk beeld van de hemel of verlichting daarbij inbegrepen. De bereidheid vrij te zijn houdt in dat je bereid bent altijd en overal hier en nu te zijn, er middenin. Hoe groter die bereidheid is, des te groter is het vermogen er nog meer met je aandacht bij te zijn; en uiteindelijk kom je tot het besef dat je niet hoeft te ontsnappen.

Alles wat zich hier en nu voordoet kun je hier en nu verdragen, ongeacht wat je denkt te kunnen verdragen of niet verdragen. De waanzin die je vreest bij het vooruitzicht op de confrontatie met wat hier ook maar is, wordt in feite gevoed door je voortdurende pogingen eraan te ontsnappen. Wanneer je wat er is volledig en compleet onder ogen ziet, open je de mogelijkheid dat de onuitsprekelijke, niet te onderwijzen, ondefinieerbare waarheid zich openbaart.

Persoonlijk leed

De meeste mensen zijn een groot deel van hun leven met hun persoonlijke leed bezig: ‘Dit is mij overkomen, dat kan mij overkomen, dit zou mij moeten overkomen, dat zou mij niet mogen overkomen.’ Het is duidelijk dat er in de wereld een verhaal speelt met nog veel groter leed. Dat roept ons op een punt achter onze persoonlijke verhalen te zetten en onze aandacht op het wereldleed te richten.

Wanneer je ook maar enigszins bereid bent geweest de confrontatie met de gruwelen van je persoonlijke verhaal aan te gaan, kun je nu het verhaal over het wereldleed onder ogen zien. En ook dat is slechts een begin.

Zeker, de patronen rond oorlog zijn hetzelfde, of het nu om deze tijd of andere tijden gaat, om deze cultuur of welke andere cultuur ook. Je kunt nieuwe pijn voelen om de gruwelen die overal ter wereld plaatshebben en dan kan het verlangen in je opkomen te weten wat je eraan kunt doen.

Durf het leed onder ogen te zien

Ik wil je uitnodigen die gruwelen onder ogen te zien, onbevangen, met frisse blik, en alles over te dragen aan de ene kracht die jou naar huis roept. Natuurlijk kun je trouw blijven aan het geconditioneerde bestaan, het bestaan waarin je precies hebt geleerd hoe de zaken in elkaar horen te steken, of steun vinden in verstandelijk begrip en mensen die het met je eens zijn, en dat kan je zelfs een gevoel van vrede geven. En misschien heb je, door dat verstandelijke begrip, geen gedoe met al die lastige tranen en emoties.

De paradox van acceptatie

Hoe meer je ophoudt met worstelen om je eraan te onttrekken, des te meer pijn zul je voelen, maar ook meer vreugde. Dat is de paradox waar je met je verstand niet bij kunt, hoewel er velerlei strategieën bestaan om deze wel op te lossen. We hebben allemaal de enorme kracht van gedachten leren kennen. Daartoe behoren technieken als ontkenning, verdringing en lijdzaamheid, die stuk voor stuk draaien rond leugenachtigheid als centrale techniek. Maar je hebt die gedachtekracht alleen nodig voor aanval of verdediging. Wanneer je bereid bent alles te verdragen, hoef je niets anders te doen dan je over te geven, eerlijk te zijn en jezelf te zijn.

De uitnodiging om te stoppen is een radicale uitnodiging. Het is de uitnodiging alleen op dit moment te stoppen. Het is geen uitnodiging om voor de rest van je leven te stoppen, nooit meer je huis uit te gaan, nooit meer verhalen te vertellen, nooit meer na te denken. Het is de uitnodiging om, alleen dit ogenblik, alles stil te leggen en te zijn.

Wacht en zie

Een van de meest diepzinnige leringen van Papaji was dat je moest: ‘wachten en zien’. ‘Wachten’ is actief en open en zien is het wachten. Je ziet de impulsen die in je opkomen, je ziet de oeroude programmering die in je celstructuur is ingebed waardoor je weet wat je moet doen, welke actie je moet ondernemen. Wacht en zie maar gewoon. Rust maar naakt in het niet-weten. Een werkelijke en blijvende ontdekking doe je niet door iets waar je over gehoord of gelezen hebt. Het is jouw eigen rechtstreekse ervaring.

Tot op heden heeft de mens ervoor gekozen vertrouwen te stellen in zijn geest, in de taal, in beelden en ideeën, in plaats van te vertrouwen op de onmetelijke ruimte waar dat alles uit voortkomt. We hebben de geweldige kans vertrouwen te stellen in de ongekende ruimte van het hart. Wat een tijd.

De ontwaking van de mensheid

Jazeker, dit tijdsgewricht kent een zekere schoonheid. Overal ter wereld vindt een opengaan en een ontwaken plaats. Al die gruwelen, treurnis, woede en smart staan niet los van dat ontwaken. Hoe meer we ons openstellen voor alles wat zich voordoet, des te groter worden de uitdagingen. Hoe meer we zien, des te meer breekt ons hart. De vrijheid schuilt in de overgave aan dat gebroken hart, dat volledig opengebroken hart. De afhankelijkheid schuilt in het streven de pijn van het brekende hart niet te voelen, in het streven eindelijk precies te weten wat er zou moeten gebeuren.

Fragment uit: De diamant in jezelf

De diamant in jezelf

De diamant in jezelf

Spiritualiteit en een gelukkig leven leven hoeven niet moeilijk te zijn. Gangaji neemt je in ‘De diamant in jezelf’ mee op weg naar de ontdekking dat alles waar je je hele leven lang al naar op zoek bent te vinden is in het hier en Nu.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Lees ook deze fijne levenslessen van spirituele leraren:

Deel dit artikel online

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *