Reïncarnatie: deze 10 angsten komen uit je vorige levens

Angsten uit vorige levens kunnen blokkades veroorzaken en je leven behoorlijk op zijn kop zetten: ‘Wanneer een angst uit een vorig leven wordt getriggerd, kan dat een reactie veroorzaken die enigszins uit proportie lijkt.’ Ainsley MacLeod (medium en auteur van Overwin je angsten uit vorige levens) schrijft in dit artikel over de 10 soorten angsten die uit vorige levens komen.

In dit leven liggen angsten uit vorige levens te sluimeren als een vulkanen die elk moment kunnen uitbarsten.

Het doel van de ziel is om zich ontwikkelen. Dat doet ze door haar thuis in de Astrale Sfeer te verlaten om in de Aardse Sfeer te versmelten met het lichamelijke zelf en te leren van alles wat ze in dit leven meemaakt. Die honger naar ervaring is de reden dat je hier bent. En dankzij het beginsel reïncarnatie ben je hier al eerder geweest en zul je hier ook weer terugkomen.

Je ziel komt ziel hier steeds weer terug en gaat daarbij van de ene reeks omstandigheden naar de volgende. Als een menselijke flipperbal stuitert de ziel van de ene plek naar de andere, van de ene sekse naar de andere en doet ze met elk bezoek nieuwe inzichten op, totdat ze het gevoel heeft dat er niet veel meer te leren valt. Dan gaat ze, na een honderdtal incarnaties of meer, voor de laatste keer naar de Astrale Sfeer met het gevoel van voldaanheid.

Wat zijn angsten uit vorige levens?

Bij elke incarnatie hebben we de kans een trauma op zielsniveau op te lopen. Zo kun je in een bepaald leven in een oorlog je hele familie verliezen. En word je in een volgend leven misschien veroordeeld, gevangengezet en  gemarteld. Alles wat diepe invloed heeft op je vermogen om je levensplan – dat wat je ziel van plan was in dat leven te bereiken – te voltooien, roept een angst in het leven op zielsniveau.

Deze angsten, die afkomstig zijn uit vorige levens, vormen blokkades voor je spirituele vooruitgang doordat ze je vasthouden achter de sluier van de illusie. Maar als je leert ze te overwinnen, stap je achter die sluier vandaan in het licht en sta je er als nooit te voren voor open je ware potentieel te verwezenlijken.

10 angsten uit vorige levens

We hebben allemaal angsten aan vorige levens overgehouden. Ieder van ons wordt tot op zekere hoogte beïnvloed door wat zijn ziel bij vorige ervaringen heeft opgelopen. Niet iedereen heeft last van een verlammende, ogenschijnlijk irrationele angst maar we dragen allemaal tot op zekere hoogte angsten uit een vorig leven met ons mee. Die angsten kunnen zich openbaren als eenzaamheid, lusteloosheid, aarzeling, onnodige bezorgdheid, jaloezie, gebrek aan zelfacceptatie en nog veel meer symptomen.

We zijn allemaal zo vaak geïncarneerd, dat we sporen van alle tien de angsten uit vorige levens in ons hebben. Sommige daarvan hebben meer invloed op ons dan andere. Zet je die angsten af op een schaal van een tot tien, dan heb je misschien een paar enen, enkele tweeën of drieën en misschien ergens een acht of een negen. Hoe sterk die angst ook mag zijn, je kunt altijd gebruikmaken van de ermee verbonden motivatie om tot een hogere staat van bewustzijn te komen. En zo kun je een meer vervuld en meer zinvol leven leiden.

Je maakt maar een aantal levens mee waarin je ziel geen diepe trauma’s oploopt. Er zijn tien angsten die hun oorsprong hebben in vorige levens. Negen ervan zijn het gevolg van het feit dat het levensplan van je ziel daardoor is ontspoord. De tiende is verbonden met de ervaring van de dood.

De 10 angsten uit vorige levens:

  1. Afwijzing
  2. Autoriteit
  3. Dood
  4. Falen
  5. Intimiteit
  6. Machteloosheid
  7. Minderwaardigheid
  8. Verlies
  9. Verraad
  10. Zelfexpressie

We hebben alle tien angsten in ons. Van belang is de mate waarin elk ervan wordt getriggerd. Triggers zijn herinneringen aan een vroeger trauma. Stuit je op zo’n trauma, dan springt je ziel naar alarmfase rood, waarbij ze verwacht dat het voorval waardoor die angst oorspronkelijk werd veroorzaakt zich zal herhalen.

Kleine triggers, grote angsten

Wanneer de angst uit een vorig leven wordt getriggerd, kan dat een reactie veroorzaken die enigszins uit proportie lijkt. Neem de angst voor verraad die je uit een vorig leven hebt meegebracht. Die specifieke angst is het gevolg van het feit dat de verwachtingen die je van iemand of van een bepaalde instelling had, een knauw hebben gekregen. Laten we zeggen dat je ooit bent verraden door een jaloerse minnaar die je liet arresteren. Er kwam een eind aan je levensplan toen je in de gevangenis belandde. Dat veroorzaakte in alle volgende levens angst voor verraad.

In dit leven ligt die angst te sluimeren als een vulkaan die elk moment kan uitbarsten. Je hebt er misschien geen idee van dat die angst er is. Je vraagt je misschien af waarom mensen zo over hun toeren raken van iets als ontrouw.

Dan kom je er op een bepaald moment achter dat je partner je heeft bedrogen. De sluimerende vulkaan van verraad komt tot uitbarsting en nu vraag je je verbaasd af waarom je daar zelf zo overstuur van bent. Mensen bij wie deze angst heel sterk is, reageren op de ontrouw van een partner door andere sloten op de deuren te laten zetten, naar een vleesmes te grijpen of emotioneel volledig voor de bijl te gaan.

Alle tien angsten liggen ergens in je ziel opgeslagen en het is van belang dat je je met elk ervan bezighoudt om zo het transformatiedoel te bereiken dat met die angst samenhangt.

Boekentip: Overwin je angsten uit vorige levens

Wil je aan de slag gaan met je angsten uit vorige levens? Overwin je angsten uit vorige levens van Ainsley MacLeod helpt je om stap voor stap jouw angsten te identificeren en in positieve levenskracht te transformeren. Overwin deze hardnekkige angsten en ruim de blokkades die ze veroorzaken!

bestel nu

Lees verder over angsten uit vorige levens:

Deel dit artikel online

Ainslie Macleod

Ainslie Macleod

Ainslie MacLeod een internationaal bekend spiritueel medium en auteur. Hij is gespecialiseerd in het onderzoeken van vorige levens om het doel van je leven te onthullen. Via zijn gaven onderzoekt hij de invloed van de ziel op menselijk geloof en gedrag. Hij was ook een graag geziene gast bij Oprah’s Soul Series, en is lid van het Omega Instituut en Kripalu.

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *