Spirituele betekenis van eenzaamheid: een noodzakelijke ervaring op je inwijdingsweg

Steeds meer mensen voelen zich eenzaam. “Als je probeert het begrip ‘eenzaamheid’ te omschrijven en treffende woorden te vinden voor de intense gevoelens die een diep eenzaam mens doorleeft, ontdek je al gauw hoe moeilijk het is de juiste woorden te vinden.” Hans Stolp legt je in dit artikel de spirituele betekenis van eenzaamheid uit.

De eenzaamheid van onze tijd is een noodzakelijke begeleidingsverschijnsel van de ontwikkeling van onze bewustzijnsziel.

Steeds meer mensen voelen zich eenzaam. Voor hen is eenzaamheid geen theorie en geen woord zoals vele andere, maar de pijnlijke beschrijving van de sfeer waarin zij dagelijks leven. Velen ervaren hun eenzaamheid als een beklemmend en benauwend gevoel dat ze het liefst zouden willen ontlopen of heel diep weg willen stoppen. Maar als dat al lukt, dan komen ze in het latere leven steeds weer tot de ontdekking dat die weggestopte, kille eenzaamheid op de meest onverwachte momenten opnieuw opdoemt. Net zolang tot ze hun eenzaamheid eindelijk serieus leren nemen en er niet langer voor wegvluchten. Dan, eindelijk, beseffen ze: er is geen andere weg dan door de eenzaamheid heen te gaan.

Want dat is het fascinerende: heel wat mensen die door de diepste eenzaamheid zijn heen gegaan, stellen dat ze er uiteindelijk rijker door zijn geworden.

Wat is eenzaamheid?

Als je probeert het begrip ‘eenzaamheid’ te omschrijven en treffende woorden te vinden voor de intense gevoelens die een diep eenzaam mens doorleeft, ontdek je al gauw hoe moeilijk het is de juiste woorden te vinden. Eigenlijk is dat merkwaardig, want velen van ons kennen wel de pijnlijke en heftige gevoelens die eenzaamheid teweegbrengt, maar zijn niet in staat die gevoelens duidelijk en helder te omschrijven. En als zij een poging daartoe doen, is het resultaat heel verschillend.

Zo wordt eenzaamheid regelmatig omschreven als een gevoel van gemis. Anderen omschrijven eenzaamheid als het gevoel dat je er helemaal alleen voor staat. Weer anderen duiden eenzaamheid aan als de ervaring dat er geen mens geïnteresseerd is in hoe het met jou gaat. Sommigen ervaren dat zelfs nog heftiger. Zo zei iemand: Ik denk altijd dat de anderen mij niet moeten. Nog weer anderen spreken over het gevoel dat je niet begrepen wordt. Soms heeft een dergelijk gevoel te maken met communicatie: men durft of wil de ander (partner, vriendin, vriend, vader of moeder) niet belasten met de eigen gevoelens.

Hans Stolp: ‘Behalve de bovenstaande inzichten hebben vooral de opmerkingen die Mathias Wais maakte, mij geholpen om het wezen van de eenzaamheid te begrijpen. In een interview werd hem gevraagd naar een definitie van eenzaamheid:

‘Het tegenovergestelde van eenzaamheid is deelname. Dat wil zeggen dat ik iets vanuit mijzelf schenk aan mijn omgeving. Als ik niets schenk, kan er een diepe eenzaamheid ontstaan.’

Deze visie van Wais wil dus zeggen dat het belangrijk is om iets wat wij kunnen, wat we weten of wat we zijn, te schenken aan de gemeenschap waartoe wij behoren: aan onze familie, aan onze vriendenkring, aan onze geestelijke familie (dat wil zeggen: gelijkgezinden met wie we onze idealen delen), aan onze sportvereniging of vriendinnenclub, en ga zo maar door. Daardoor ontstaat er een warme, echte verbinding met de leden van die groep. Wanneer we dat om welke reden dan ook niet doen (niet durven, niet kunnen of niet willen), komen we in een sfeer van eenzaamheid terecht omdat we dan geen werkelijke verbinding met anderen ervaren. De kern van eenzaamheid is dus het gebrek aan verbinding: dat je geen deel uitmaakt van een groep mensen bij wie je je thuis voelt en jezelf durft en kunt zijn.

Het ontwaken van je Hogere Zelf

Hoe kom het dat in onze tijd meer mensen eenzaam zijn? Omdat de mensen zich meer en meer op de eigen binnenwereld beginnen te richten, hebben ze minder contact met elkaar en zijn ze ook minder geïnteresseerd in elkaar. Het gevolg daarvan is dat de mensen in onze tijd eenzamer, egoïstischer en individualistischer worden: ze richten hun aandacht vooral op de eigen binnenwereld en sluiten zich in zichzelf op. Dat proces is nog steeds gaande in onze tijd. Het is wel belangrijk te beseffen dat het ontwaken van onze bewustzijnsziel zeer belangrijk is: alleen daardoor kan het hoger Zelf (ook wel het hogere Ik of de geest genoemd) in de mensen geboren worden. Onze bewustzijnsziel vormt immers de basis van het hoger Zelf.

Kortom: we moeten door de vereenzaming van onze tijd heen (die het gevolg is van onze gerichtheid op de bewustzijnsziel) opdat het hoger Zelf in ons geboren kan worden. Ofwel: onze eenzaamheid (een voorwaarde voor een groei in bewustzijn) is de geboortegrond van ons hoger Zelf.

De noodzaak om onze eenzaamheid te aanvaarden

De eenzaamheid van onze tijd is een noodzakelijke begeleidingsverschijnsel van de ontwikkeling van onze bewustzijnsziel. Die eenzaamheid zal nog sterker worden, omdat we nog vrij aan het begin staan van deze ontwikkeling. Onze eenzaamheid is dus niet alleen maar negatief: het schenkt ons de innerlijke ruimte die wij nodig hebben om ons bewust te worden van onze binnenwereld en het gezag over die wereld te leren aanvaarden. Maar dat kan alleen wanneer wij bereid zijn onze eenzaamheid te accepteren, onder ogen te zien en ermee te leven.

Maar hoe is dat mogelijk? Dat door de aanvaarding van onze eenzaamheid hogere inzichten in ons geboren worden? Dat is mogelijk, omdat diepe eenzaamheid onze scherpzinnigheid versterkt, net zoals onze gevoeligheid en onze menselijkheid. Door die toenemende gevoeligheid worden we ons bewust van bewegingen in onze ziel die we in het gewone leven anders nooit zouden opmerken. Door aandachtig en oplettend die stille bewegingen in het oog te houden zul je merken dat ze soms tot een intuïtie worden, ja, zelfs tot een hoger weten.

Eenzaamheid hoort bij deze tijd.  En dus zal vrijwel iedereen in zijn leven vroeg of laat met deze gevoelens van verlatenheid geconfronteerd worden. Eenzaamheid is dus geen straf en evenmin je eigen schuld, maar behoort tot de levenslessen die we in deze tijd en in dit leven voorgelegd krijgen.

Boekentip: Eenzaamheid, troost door inzicht

eenzaamheidWil je meer lezen over de aanvaarding van eenzaamheid om tot je hogere zelf te komen? Dit artikel komt uit het boek ‘Eenzaamheid, troost door inzicht’ van Hans Stolp waarin hij de ontwikkeling van onze bewustzijnsziel uitlegt en meer vertelt over hoe je eenzaamheid kunt aanvaarden.

Bestel nu jouw exemplaar in onze webshop Boekenwereld.com voor € 16,50 of koop het e-book voor € 9,99.

bestel nu

Lees ook deze artikelen over eenzaamheid:

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *