Sterrenkind: wat is de rol van jouw ziel hier op aarde? (10 rollen)

Rebecca Campbell, auteur van Starseed, gelooft dat we door het benoemen en opeisen van onze zielsgaven, het ontdekken van de rol(len) die we hier komen spelen en het begrijpen van wie we vanuit het perspectief van onze ziel zijn, een dieper gevoel van bevrijding en ons nut voor de wereld krijgen. Dit inzicht kan de kwaliteit van ons leven verbeteren en ons gelukkiger maken. Ontdek welke rol jij hier op aarde hebt en wat de uitdagingen van deze rol kunnen zijn.

Ieder van ons heeft een uniek pakket gaven, een gevarieerde zielsgeschiedenis en een heel eigen, individueel pad.

Lees ook: Ben jij een sterrenkind? (waarom zijn ze nu op aarde?)

We zijn wezens die uit vele facetten bestaan, en we hebben onze zielsgaven en wie we zijn al vele levens lang gevormd. Ieder van ons heeft een uniek pakket gaven, een gevarieerde zielsgeschiedenis en een heel eigen, individueel pad. Als we deze eigenschappen vanuit dat perspectief zouden kunnen zien, zouden we nooit het gevoel hebben dat we moesten wedijveren met de mensen die naast ons lopen.

Door de duizenden zielen met wie ik (Rebecca Campbell) door de jaren heen heb gewerkt en die met een individuele en collectieve zielsmissie resoneerden, ben ik gaan inzien dat er gemeenschappelijke rollen zijn waarin starseeds passen, en dat ze vaardigheden hebben wat hun collectieve missie betreft. Het is zo bevrijdend om onze rol en onze zielsgaven te ontdekken. In mijn ervaring is er niets frustrerender dan het gevoel hebben dat je geroepen bent om te dienen, maar niet zeker te weten hoe je dat het best kunt doen.

De rollen van starseeds

Omdat dit een wereld van polariteiten is (en door uitersten groeien we het meest), heeft elke rol van een starseed zowel een positieve als een negatieve kant: de positieve is de gave en de negatieve een potentiële uitdaging. Het is ook belangrijk om te accepteren dat we in een wereld van vrije wil leven en dus de keuze hebben om onze gaven voor de hoogste intentie voor iedereen en voor de planeet te gebruiken of alleen voor onze persoonlijke groei.

Hier is een lijstje van rollen die ik bij veel starseeds heb gezien. Het lijstje is niet bedoeld om je schatkist van gaven te beperken, maar als proces om je te helpen ze op te eisen en duidelijkheid en scherpte in je leven te krijgen. Je vindt er ook informatie over de zielsgaven en mogelijke uitdagingen die sommige starseeds kunnen ervaren. Omdat we wezens zijn die uit veel facetten bestaan en veel gaven hebben om te delen, kunnen we ons af en toe geroepen voelen om onszelf op meerdere manieren te uiten.

Overal waar ‘hij’ staat, kun je ook ‘zij’ invullen.

De activator

De activator laat veranderingen in de wereld ontbranden.

Gave: De activator laat veranderingen in de wereld ontbranden. Hij wakkert veranderingen in relaties, de gemeenschap en de wereld aan. De activator kan anderen helpen met inspiratie voor onderbouwde actie. Hij verandert dingen door zijn aanwezigheid.

Uitdaging: Een activator is heel krachtig – zo krachtig dat zijn benadering soms wat hard is voor mensen die gevoeliger zijn of het grote geheel niet zo snel zien. Een activator kan heel goed energie op gang brengen, maar heeft vaak hulp nodig om iets uit te voeren.

De alchemist

De alchemist kan werken doordat hij zijn eigen lijden in goud verandert, en daarna kan hij anderen begeleiden om hetzelfde te doen.

Gave: De alchemist verandert alles wat vastzit, stagneert en zwaar is in goud. Hij is niet bang om de diepte in te gaan. Hij is op Aarde om enorme veranderingen teweeg te brengen, en alleen al zijn aanwezigheid maakt dat mogelijk. Hij is de diepzeeduiker van de wereld en wijdt zijn leven aan het kristal oppoetsen en de parel in de duisternis vinden. De alchemist kan werken doordat hij zijn eigen lijden in goud verandert, en daarna kan hij anderen begeleiden om hetzelfde te doen, door zijn werk en de vaardigheden die hij kiest om zijn leven aan te wijden. Omdat hij door de diepten is gegaan, door het vuur is gelopen en terug is gekomen om zijn verhaal te vertellen, kan hij mensen in diep medeleven vasthouden en hen leren hetzelfde te doen.

Uitdaging: Niet iedereen wil in de schaduw kijken, en daarom worden anderen vaak bang van de aanwezigheid en de gaven van de alchemist. Daarom moet hij er soms aan denken dat hij anderen voorzichtig de onmeetbare diepten in moet leiden en weten dat niet iedereen het werk wil doen waar de alchemist hem bij kan helpen. Omdat de alchemist eerst naar de diepte moet reizen en door vuur moet lopen, gaat hij waarschijnlijk door een heel moeilijke periode in zijn leven om die ander te kunnen steunen. Het is zoiets als sterven en opnieuw geboren worden om terug te kunnen komen met het goud van zijn gave.

De artiest

De artiest droomt een nieuwe wereld tot stand door zijn creaties en het delen van zijn unieke visie.

Gave: De artiest droomt een nieuwe wereld tot stand door zijn creaties en het delen van zijn unieke visie. Hij gebruikt verschillende werktuigen – van schrijven tot schilderen, tuinieren tot koken, decoreren tot zingen –, maar hij brengt harmonie in de wereld door van alles samen te brengen om schoonheid te creëren en anderen te inspireren om anders te denken en te voelen.

Uitdaging: De uitdaging van de artiest is dat hij op zijn gave moet vertrouwen om het te kunnen realiseren. Sommige artiesten kunnen maar moeilijk het zelfvertrouwen opbrengen dat nodig is om zich op hun vak te kunnen richten, vooral als ze hun gave niet op een traditionele manier uiten. De artiest moet zich op zijn vak blijven richten om het onder de knie te krijgen, en het creatieve proces is vaak een solovoorstelling, zodat hij eenzaam kan zijn in zijn creatieve grot. Daarom kan het belangrijk zijn dat hij een gemeenschap vormt met anderen die hem bij zijn reis kunnen helpen, en met vroedvrouwen die hun werk op de wereld helpen ondersteunen.

De levensbrenger

De levensbrenger is op Aarde om nieuwe werelden en nieuwe manieren om dingen te doen in te leiden.

Gave: De levensbrenger is op Aarde om nieuwe werelden en nieuwe manieren om dingen te doen in te leiden. Hij transformeert dingen door nieuwe creaties, informatie, systemen en andere dingen die de werking van de wereld beïnvloeden te channelen.

Uitdaging: De uitdaging van de levensbrenger bestaat eruit dat datgene wat hij op Aarde tot leven moet brengen zo enorm is dat het overweldigend kan zijn. Hij moet leren hulp te vragen en dan toelaten dat hij geholpen wordt om het nieuwe in de wereld geboren te laten worden – en een nieuwe wereld geboren te laten worden. Voor een geboorte moet hard gewerkt worden en er is zowel samentrekking als expansie voor nodig, en dat kan ons helpen als we door moeilijke tijden van samentrekking heen moeten.

De uitdager

Uitdagers zijn op Aarde om aan te zetten tot actie en blijvende verandering. Ze hebben de visie voor een nieuwe wereld in zich.

Gave: De uitdager ziet de dingen op een andere manier. Hij is hier om systemen te ontmantelen en de geest van de mensen te openen – om dingen te laten ontbranden en te transformeren. Misschien merkt hij dat hij voor de underdog werkt of voor een zaak die is vergeten en waar niet genoeg werk aan is besteed. Uitdagers zijn op Aarde om aan te zetten tot actie en blijvende verandering. Ze hebben de visie voor een nieuwe wereld in zich.

Uitdaging: De uitdager vindt het soms frustrerend wanneer de rest van de wereld niet kan zien wat hij ziet – of nog erger: dat ze het wel zien, maar niet bereid zijn te doen wat nodig is om verandering teweeg te brengen. Hij vindt het soms moeilijk om onbevooroordeeld of geduldig te zijn bij mensen die bevooroordeeld en onbewust zijn. Als zijn doel zoveel haast heeft, kan hij het moeilijk vinden eraan te denken dat iedereen zijn eigen unieke rol moet spelen.

De rasterwerker

De rasterwerker is een energiewerker voor de planeet en soms ook een kanaal voor galactische activiteit, omdat hij met het kristallen raster van de Aarde werkt.

Gave: De rasterwerker wordt naar bepaalde delen van de planeet geroepen om het kristallen raster van de Aarde te bewaken. Hij is een energiewerker voor de planeet en soms ook een kanaal voor galactische activiteit, omdat hij met het kristallen raster van de Aarde werkt en als zender fungeert die informatie heen en weer stuurt. Een rasterwerker kan in een bepaalde plaats geboren worden of ernaartoe geroepen worden om een bepaalde frequentie op de planeet te bezetten. Ik heb rasterwerkers ontmoet die taxichauffeur waren en nog nooit uit hun woonplaats weg waren geweest, maar ik heb ook anderen ontmoet die heel bewust geroepen zijn en actief energetisch werk doen met het kristallen raster en krachtpunten over de hele wereld.

Uitdaging: De rasterwerker werkt met energie, en als die energieën intenser worden, kan hij het gevoel krijgen dat hij energetisch beïnvloed wordt. Bepaalde plekken op Aarde kunnen energetisch actief zijn, en dus heeft de rasterwerker een manier nodig om de energie door zich heen te laten stromen en meer tijd te nemen om zichzelf te zuiveren, zodat hij niet per ongeluk iets met zich meedraagt dat niet van hem is.

De heler

Een heler ziet de heelheid in mensen, dingen en situaties, en daardoor kunnen anderen die heelheid ook zien.

Gave: Een heler ziet de heelheid in mensen, dingen en situaties, en daardoor kunnen anderen die heelheid ook zien. Mensen zijn graag in de buurt van de uitgebalanceerde heler, omdat ze zich door hem gezien en gehoord voelen. Echt gezien. Een heler heeft een enorm groot hart en kan heel medelevend en begripvol zijn. Hij merkt vaak dat anderen zich veilig voelen bij hem en dat ze hem meer geheimen toevertrouwen dan anderen.

Uitdaging: Omdat een heler de heelheid in alle dingen ziet, kan hij meer van mogelijkheden dan van de werkelijkheid gaan houden. Dat kan tot uitdrukking komen in relaties; hij gaat dan van de mogelijkheden van een mens of een situatie houden in plaats van van de werkelijkheid. Een heler moet vaak aan grenzen werken: duidelijk zijn aan wie hij zijn tijd schenkt en erkennen dat helen niet mogelijk is zonder de ander. Dat wil zeggen dat hij niet degene is die de heling verricht, maar dat hij eerder de ander in heelheid vasthoudt en dat de ander ervoor kiest om daaraan mee te werken.

De vroedvrouw

Hun voortdurende steun, houvast en geaarde handelingen maken het mogelijk dat nieuwe werelden tot werkelijkheid kunnen worden gedroomd en dat er een blijvende verandering kan plaatsvinden.

Gave: Vroedvrouwen vormen het ondersteuningsteam. Ze zijn op Aarde om levensbrengers, artiesten, uitdagers, alchemisten, zieners en activators te helpen een blijvende verandering in de wereld te helpen creëren. Hun voortdurende steun, houvast en geaarde handelingen maken het mogelijk dat nieuwe werelden tot werkelijkheid kunnen worden gedroomd en dat er een blijvende verandering kan plaatsvinden. Het gaat bij hen allemaal om geaarde actie en energetische ondersteuning, ook al beseffen ze misschien niet dat ze daarmee bezig zijn. Vroedvrouwen voelen zich veel meer op hun gemak in een ondersteunende rol dan in een leidende.

Uitdaging: Omdat vroedvrouwen steun geven, is het belangrijk dat ze zichzelf of hun zelfbewustzijn niet kwijtraken door te veel aan anderen te geven. Om een blijvende verandering te bereiken en in staat te zijn hun werk op een duurzame manier te doen, moeten vroedvrouwen een manier vinden om hun eigen bron aan te vullen.

Ruimtehouder

De ruimtehouder komt vaak in het leven van mensen wanneer ze dat het hardst nodig hebben, om dingen te verwerken en naar het volgende niveau van hun zielsmissie te gaan.

Gave: De ruimtehouder is op Aarde om een handhavende kracht in de wereld te zijn. Zijn aanwezigheid alleen al verandert alles op een energetische manier. Hij bemoedigt en steunt anderen met zijn aanwezigheid terwijl ze hun weg door moeilijke tijden vinden. De ruimtehouder komt vaak in het leven van mensen wanneer ze dat het hardst nodig hebben, om dingen te verwerken en naar het volgende niveau van hun zielsmissie te gaan.

Uitdaging: Een ruimtehouder vindt het vaak moeilijk om te beschrijven wat hij doet, want een groot deel van zijn werk doet hij zonder het te beseffen. Het is belangrijk dat hij steun krijgt en die ook aan anderen kan geven. In contact blijven met zijn lichaam en gevoelens is ook heel belangrijk, om ervoor te zorgen dat hij energetisch niets in zijn lichaam blijft meedragen.

De visionair

Dit is iemand die het grote geheel ziet – de patronen en transformaties die nodig zijn om een nieuwe wereld in te luiden.

Gave: Dit is iemand die het grote geheel ziet – de patronen en transformaties die nodig zijn om een nieuwe wereld in te luiden. Hij ziet hoe alles zou kunnen zijn en kan soms het gevoel hebben dat hij te vroeg geboren is omdat hij in zekere zin op Aarde is om met behulp van zijn heldere blik de toekomst te creëren. Hij laat mensen mogelijkheden zien.

Uitdaging: Omdat hij dingen kan zien voordat ze bestaan, kan het voor een visionair een uitdaging zijn om erop te vertrouwen wat hij ziet. Hij wordt om zijn aard namelijk niet altijd door de massa verwelkomd. Daarvoor is geloof nodig, en dus is het belangrijk dat hij mensen heeft die zijn visioenen steunen en bemoedigen. Een visionair denkt helder na en kan gefrustreerd raken als anderen dat niet doen.

Met welke rol resoneer jij het meest?

Wil je nog meer leren over je ziel?

Ben je aan het ontwaken maar weet je nog niet wat jouw zielsmissie is? Start dan met de online cursus Zelfinzicht in je ziel van Rebecca Campbell! Ga met het interactieve werkboek aan de slag om steeds meer tijd met jouw ziel door te brengen en zo jouw hoogste potentie te behalen.

Bestel nu de cursus en ontdek de blauwdruk van je ziel.

bestel nu

Boekentip: Starseed

Dit is een fragment uit Starseed. In Starseed helpt Rebecca Campbell de kosmische oorsprong van je ziel bloot te leggen. We zijn allemaal gemaakt van sterrenstof en velen van ons zijn als sterrenkinderen naar de aarde gekomen om hun zielsmissie te vervullen. Deze spirituele gids is een aanmoediging voor het integreren van het mystieke in het alledaagse.

Ontdek jouw kosmische aard en bestel je exemplaar met gratis verzending bij Boekenwereld.com

bestel nu

Leer je ziel nog beter kennen:

Deel dit artikel online

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *