Waarom ben je nú op aarde? Wat je moet weten over de grote shift die nu gaande is

We leven in een bijzondere tijd. Op dit moment zitten we middenin een grote transformatiefase die veel mensen (onbewust) voelen. Deze ascensie heeft invloed op je dagelijkse leven én hoe je je leven leidt. Waarom maken we deze transformatie mee, wat kun je ervan voelen en hoe werkt het? Stephanie Red Feather, auteur van Ben ik een empaat? vertelt je alles wat je moet weten over deze bijzondere tijd.

Wij zijn hier omdat het daar de tijd voor is; de kosmische schakelaars staan in de juiste positie en de volgende fase van de menselijke ontwikkeling gaat beginnen.

Het Grote Jaar

Zoals er een dag- en nachtcyclus bestaat die wordt veroorzaakt door de draaiing van de aarde om zijn as, en er een cyclus van seizoenen is dankzij de baan die de aarde beschrijft rondom de zon, zo is er een nog grotere tijdcyclus die gebaseerd is op de beweging van hemellichamen. Deze cyclus wordt ook wel de ‘precessie van de equinoxen’ genoemd en verklaart de opkomst en ondergang van beschavingen, en de toename en afname van het menselijk bewustzijn.

Oude culturen hadden kennis van deze grote tijdcyclus en hoewel er verschillende benamingen voor zijn, wordt deze cyclus meestal aangeduid met het Grote Jaar, een term die door Plato is bedacht. Deze cyclus houdt rechtstreeks verband met de huidige periode van ascensie. Ascensie is meer dan een spiritueel concept, het is iets wat daadwerkelijk plaatsvindt.

De lengte van de cyclus van het Grote Jaar is 24 duizend jaar. Veel oude culturen waren zich bewust van deze grote tijdcyclus en verdeelden die in vier perioden. De Indiërs duidden deze vier perioden aan met yuga’s en noemden ze Kali Yuga, Dwapara Yuga, Treta Yuga en Satya Yuga. De Grieken verdeelden het Grote Jaar in eeuwen: de IJzeren eeuw, de Bronzen eeuw, de Zilveren eeuw en de Gouden eeuw. De yuga’s en deze eeuwen komen nauwkeurig overeen.

Ascensie en descensie

In andere oude culturen, zoals de Egyptische, de Babylonische en de Grieks-Romeinse, werden nog andere namen gebruikt. Men lijkt het er echter over eens te zijn dat de lengte van de cyclus ongeveer 24 duizend jaar is en dat die gelijke fasen omvat van ascensie (de beweging naar verlichting) en descensie (de beweging naar onwetendheid).

Het is belangrijk te beseffen dat dit in tegenspraak is met het lineaire model van de menselijke  beschavingsontwikkeling, zoals veel historici, religieuze geleerden en archeologen dat aanhangen, en dat stelt dat wij mensen nu ‘intelligenter’ zijn dan ooit! Volgens dit model zijn oeroude kunstwerken, megalithische bouwwerken en teksten die wijzen op heel complexe beschavingen met geavanceerde technologieën uitzonderingen op de regel terwijl dit naar aanleiding van de theorie van het Grote Jaar betwijfeld kan worden (wil je hier meer over weten? Kijk dan Ancient Apocalyps, red.).

Hoe werkt deze grote cyclus?

Hoe wordt die grote cyclus van 24 duizend jaar veroorzaakt? Bijna iedereen is het erover eens dat deze cyclus verband houdt met een fenomeen dat aan de sterrenhemel kan worden waargenomen, namelijk de precessie van de equinoxen. Je kunt dit zien en volgen; het is dus geen theorie of iets wat niet bewezen is.

Stel je voor dat je tijdens de voorjaarsequinox op een willekeurig punt op aarde staat en tijdens zonsopgang naar de hemel kijkt, naar de plaats waar de zon boven de horizon verschijnt. Daar zie je aan de hemel een sterrenbeeld en welk sterrenbeeld dat is, verschilt per jaar. Op dit moment beweegt het sterrenbeeld Vissen zich weg van die locatie en beweegt het sterrenbeeld Waterman (Aquarius) zich ernaartoe.

Het duurt ongeveer tweeduizend jaar om door een sterrenbeeld te ‘bewegen’. Als je op hetzelfde punt op aarde zou staan, jaar in jaar uit gedurende 24 duizend jaar, dan zou je zien dat het lijkt alsof de sterrenbeelden aan de hemel achteruit bewegen en vanaf waar jij staat van rechts naar links verschuiven. Vandaar de term ‘precessie’; pre betekent ‘voor’. Na 24 duizend jaar hebben de sterrenbeelden een complete cyclus doorlopen en ben je weer terug waar je begon.

Waar bevinden we ons in de cyclus van het Grote Jaar?

Verwijzingen naar de precessie en de opkomst en ondergang van beschavingen komen voor in meer dan dertig oude culturen. De Indiase heilige teksten, veda’s genaamd, bestaan al duizenden jaren. In deze kennisverzameling zijn referenties te vinden naar het Grote Jaar, aangeduid als de yugacyclus, en informatie die elk van de yuga’s volgt.

Op basis van deze geschriften heeft een aantal hindoegeleerden het dieptepunt van de meest recente Kali Yuga (IJzeren eeuw) gedateerd op 498 na Christus. Volgens deze berekeningen zijn we dan nu zo’n 1500 jaar gevorderd in de huidige ascensiefase en een paar honderd jaar in de Bronzen eeuw of Dwapara Yuga. Het is duidelijk dat we in de fase van ascensie zitten.

De lengten van deze eeuwen hebben ten opzichte van elkaar een verhouding van 4 : 3 : 2 : 1:

Satya Yuga (Gouden eeuw): 4800 jaar
Treta Yuga (Zilveren eeuw): 3600 jaar
Dwapara Yuga (Bronzen eeuw): 2400 jaar
Kali Yuga (IJzeren eeuw): 1200 jaar

De opeenvolging wordt herhaald in de fasen van ascensie en descensie.

Wat kun je merken van deze ascensie-fase?

Wat kunnen we nu in het begin van deze Bronzen eeuw van de opgaande cyclus verwachten? Het is niet makkelijk om dat precies te zeggen. Oude hindoewijzen vertellen ons dat elk van de vier eeuwen of yuga’s overeenkomt met een van de vier krachten van Maya, een Sanskriet woord dat zoveel betekent als ‘duisternis van illusie die de mens verbergt voor zijn goddelijke aard’.

Walter Cruttenden vat de Bronzen eeuw of Dwapara als volgt samen:

“De mist van het materialisme begint op te stijgen en de mens ontdekt dat hij meer is dan vlees en botten: hij is een energievorm. In deze Eeuw bouwt de mens grootse beschavingen op, meer tastbaar en minder spiritueel dan die van de Zilveren en de Gouden eeuw, maar nog steeds superieur aan elke beschaving van vroeger tijden. In deze Eeuw heeft de mens meesterschap en macht over de ‘illusie’ van ruimte. Hij begrijpt de subtielere scheppingskrachten, wat zich weerspiegelt in nieuwe ontdekkingen en uitvindingen.

Kennis neemt in allerlei vormen enorm toe, waardoor het leven op alle niveaus verandert. Het einde van onze Dwapara Yuga markeert de voltooiing van twee van de vier Eeuwen. De goddelijke krachten die de mens zijn aangeboren hebben zich tot de helft van hun ware omvang ontwikkeld. De mens begint zijn horizonten te verruimen en begrijpt dat alle materie een uiting is van energie, vibratie, kracht en elektrische eigenschappen. Hij begint het mysterie van materie te begrijpen, elektrische energie te benutten en uiteindelijk de ruimte te veroveren.”

Vertrouw het ascensieproces

De wereld (en de toekomst van de mensheid) kan er op een willekeurige dag van het jaar echt heel somber uitzien. Wat mij heeft geholpen om vertrouwen te hebben in dit ascensieproces is kijken naar wat er gebeurt bij de wisseling van de seizoenen. Neem bijvoorbeeld de overgang van winter naar voorjaar. De temperaturen gaan niet standvastig omhoog; als de winter overgaat in het voorjaar is niet iedere dag warmer dan de voorgaande. We kunnen in het voorjaar koude dagen en in de winter warme dagen hebben. Maar als je de trend waarneemt, zie je altijd dat de dagen (gemiddeld genomen!) warmer worden.

Zo is het ook met de fasen van ascensie en descensie, bij de overgang van de ene Eeuw naar de andere. Op sommige dagen horen we over uitzonderlijke ontdekkingen in de astrofysica of de neuroanatomie, of over vooruitgang op het gebied van technologie of geneeskunde. Op andere dagen horen we over afgrijselijke oorlogsmisdaden, massamoorden, vertrapte mensenrechten of hongersnood. De ene dag is niet altijd beter dan de vorige. Maar na verloop van tijd zien we beslist een verandering naar meer bewustzijn.”

Ascensiesymptomen

De mensheid heeft al talloze malen het komen en gaan van tijdperken meegemaakt en de invloed die dat op hen heeft. Mensen die hebben ervaren hoe hun bewustzijn ontwaakte maken melding van wat je ‘ascensiesymptomen’ zou kunnen noemen. Niet alleen empaten, maar mensen in het algemeen hebben een versnelde groei ervaren, een periode waarin ze een snelle, niet eerder ervaren transformatie ondergingen.

Doordat onze lichamen zich voorbereidden op hogere trillingsfrequenties, zijn we in letterlijke zin gestorven terwijl we leefden, en hebben we op wereldschaal herhaaldelijk een figuurlijke dood en wedergeboorte meegemaakt.

Wat zijn ascensiesymptomen? Je leest het in dit artikel

Wat betekent dit proces van ascensie voor jou?

De implicaties van de planetaire cyclus van ascensie en descensie zijn enorm! De tijd verloopt steeds sneller. We ervaren een versnelling van onze groei en hebben het gevoel dat we in één leven verschillende levens meemaken.

We worden energetisch, psychologisch, intellectueel en digitaal blootgesteld aan snel toenemende hoeveelheden gegevens en prikkels. Per dag worden we qua informatie blootgesteld aan het equivalent van 174 kranten; honderd jaar geleden lazen mensen als ze geluk hadden in een heel leven het equivalent van vijftig boeken.

Ons bewustzijn is bezig te ontwaken en breidt zich uit. Ons denken kan een complex aan gegevens verwerken dat vijftig jaar geleden nog onvoorstelbaar was. Onze energielichamen worden opnieuw afgesteld. De aarde en de dimensie waarin wij leven ondergaan een gigantische zuivering en vernieuwing.

Waarom ben jíj nu op aarde?

Heb je jezelf ooit afgevraagd: ‘Waarom heb ik ervoor gekozen om juist nu te incarneren?’

Als empaten zijn wij tegelijk oorzaak en gevolg. Omdat we ons in de opgaande fase van de cyclus bevinden, neemt ons bewustzijn toe. Het kan niet anders dan dat we beïnvloed worden door talloze veranderingen, zowel in de microkosmos als in de macrokosmos. De aarde is wederom klaar voor mensen met een verfijnder energielichaam, een hoog afgestemd zenuwstelsel en een gevoeligheid voor subtiele energieën en onzichtbare sferen.

Wij zijn hier omdat het daar de tijd voor is; de kosmische schakelaars staan in de juiste positie en de volgende fase van de menselijke ontwikkeling gaat beginnen. Tegelijkertijd zijn de empaten die nu en in de afgelopen eeuw collectief zijn geïncarneerd ook wegwijzers. Als we ervoor kiezen om onze unieke verzameling eigenschappen te accepteren, dan kunnen we anderen helpen zich te ‘herinneren’ wat sluimerend in ons allemaal aanwezig is en daar ‘ja’ tegen te zeggen, in afwachting van de volgende opgang in de cyclus van het Grote Jaar.

In Een nieuwe aarde zegt Eckhart Tolle dat er een intrinsiek verband bestaat tussen het collectieve menselijke bewustzijn en het leven op aarde. Hij zegt dat de verschijning van een getransformeerd menselijk bewustzijn ‘een nieuwe hemel’ is en de weerspiegeling daarvan op het stoffelijke vlak ‘een nieuwe aarde’. Het belangrijkste doel van het menselijk leven op deze nieuwe aarde is de wereld het licht van bewustzijn te brengen.

In de afgelopen decennia hebben we de energetische upgrades gedownload die bedoeld zijn om ons te helpen toegang te krijgen tot en te leven vanuit de hogere trillingsfrequenties waarnaartoe de mensheid evolueert. Deze tijdsperiode is er een van inwijding! Empaat of niet, alle mensen zijn inwijdelingen in het mysterie van de nieuwe aarde, de nieuwe tijd en de mysteriën van het volgende Grote Jaar.

Bron: Ben ik een empaat?

Ben ik een empaat?

Ben ik een empaat?

Wil je verder lezen over deze belangrijke fase waar we nu inzitten en hoe je hierdoor kunt navigeren? Met Ben ik een empaat? heb je alle tools in handen om je bijzondere kwaliteiten te begrijpen, te omarmen en om ze nog krachtiger te maken.

Bestel jouw exemplaar voor Bestel nu
Je bestelt bij

Lees verder over ontwaken en 5D:

Het bericht Waarom ben je nú op aarde? Wat je moet weten over de grote shift die nu gaande is verscheen eerst op Inspirerend Leven.

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *