Waarom je een relatie met je voorouders zou willen

Dat je ouders invloed hebben op hoe jij gevormd bent, weten we intussen goed. Maar via de ouders van je ouders en alle voorouders daarvoor kunnen er ook zaken in jouw leven doorwerken zonder dat je daar erg in hebt. Daniel Foor, psychotherapeut en vooroudergerichte ceremonieleider, schreef met Het vooroudermedicijn over het helen van oude pijn in je familielijn. In dit artikel legt hij uit waarom je een relatie met je voorouders zou willen hebben.

Misschien vraag je je af waarom je überhaupt een relatie met je voorouders zou willen. Vanuit mijn eigen ervaring, mijn werk als psychotherapeut en mijn werk als vooroudergerichte ceremonieleider heb ik geleerd dat het onderhouden van relaties met voorouders op maar liefst drie vlakken positieve en helende effecten heeft: persoonlijk, familiair en cultureel.

Op persoonlijk vlak bevestigen onderzoeken dat het bewust onderhouden van relaties met voorouders je fysieke en psychische gezondheid op de volgende manieren verbetert:

  • Reflecteren op je voorouders zorgt ervoor dat je intellectuele prestaties en je zelfvertrouwen een boost krijgen.
  • Als je weet welke predisposities, zoals genetisch overdraagbare gezondheidsrisico’s, zich in je familie bevinden, kan dat je stimuleren om op dat vlak keuzes te maken die gunstig zijn voor jou en de volgende generaties.
  • Vergeving is een veelvoorkomende component bij heling in de familie en het repareren van relaties met voorouders. Door vergeving verbetert zowel je lichamelijke als je geestelijke gezondheid.

Voorouderwerk stimuleert daarnaast introspectie en zorgt voor meer helderheid over je doel in het leven. Dat creëert op zijn beurt weer een hogere mate van tevredenheid en geeft betekenis aan je leven. Doordat ik mijn voorouders heb leren kennen en van hen heb leren houden ben ik zelfverzekerder geworden, voel ik me gesteund en zit ik goed in mijn vel.

Daarnaast heb ik daardoor een gezonde mate van trots ontwikkeld met betrekking tot mijn afkomst en de bijbehorende cultuur. Omdat we allemaal voor een deel zijn opgebouwd uit familiekarma/-bewustzijn, verbeteren onze persoonlijke welzijn en de gezondheid van onze ziel als we bloedverwanten kunnen bijstaan wanneer ze onze hulp nodig hebben.

Op familieniveau

Op familieniveau kan het structureel uitvoeren van voorouderwerk ook helpen bij het doorbreken en helen van schadelijke gedragspatronen die van generatie op generatie doorgegeven zijn. Als je werkt met spiritueel levende voorouders ga je begrijpen hoe patronen van pijn en misbruik generatieslang door kunnen werken. Ook raak je dan in de positie om zulke patronen beter te beheersen en zelfs te veranderen, zodat er weer een positieve energie in de familie ontstaat.

Ik heb zo vaak situaties meegemaakt waarbij iemand in contact komt met voorouders en dit veel effect heeft op zijn of haar nog levende familie. Soms leidt dit zelfs tot het herstellen van relaties die jarenlang verstoord zijn geweest of het opnieuw ontdekken van relaties.

Contact leggen met liefdevolle voorouders kan helende doorbraken binnen je familie tot gevolg hebben, zodat er gezonde(re) relaties ontstaan met nog levende familieleden. Daarnaast is het zo dat als je aan de slag gaat met het herstellen van de relaties met je voorouders, de recent overledenen beter in staat raken om de nog levende familieleden te helpen om na hun overlijden ook voorouders te worden.

Op het niveau van ons menselijk collectief

Op het niveau van ons menselijk collectief zijn voorouders krachtige bondgenoten in het helpen helen van collectieve pijn uit het verleden, zoals een trauma op het gebied van ras, geslacht, religie, oorlog en andere soorten breed gedeelde pijn. Recente onderzoeksresultaten uit de epigenetica laten zien dat de pijn van onze voorouders soms letterlijk van generatie op generatie wordt doorgegeven.

In een toonaangevende studie uit 2013 naar de biologische overdraagbaarheid van een trauma bewees een team onderzoekers dat kinderen, kleinkinderen en verdere afstammelingen van mensen die de holocaust hadden overleefd significant meer last hadden van depressies, angsten en nachtmerries. Deze afwijking wordt veroorzaakt door een biologische ‘marker’ in hun chromosomen die afwezig is bij mensen die niet in een werk- of concentratiekamp hebben gezeten.

Je verzoenen met je voorouders

Als we ons verzoenen met voorouders die op een of andere manier vervolgd zijn geweest of die zelf mee hebben gedaan aan geweld en onderdrukking, repareren we niet alleen onze eigen psyche. Ook onze familiegeschiedenis ondergaat hierdoor een verandering en dat dicht op zijn beurt weer een klein scheurtje in de algehele geestesgesteldheid van de mensheid.

Daarbij helpt het ons om het hele idee van slachtoffer en dader achter ons te laten, zodat we maximaal oog hebben voor de mooie en nuttige elementen uit het verleden. Het ombuigen van pijn die al generatieslang in families en culturen woekert, stelt ons ook in staat om de steun van onze liefdevolle voorouders te verkrijgen bij het vinden van onze eigen roeping en dienstbaarheid aan de wereld.

vooroudermedicijnBen je benieuwd naar hoe je contact kunt maken met je voorouders? Dit artikel komt uit Het vooroudermedicijn van Daniel Foor. In zijn boek legt hij uit hoe voorouderwerk in elkaar steekt en hoe je een relatie met je voorouders kunt opbouwen om oude pijn in je familielijn te helen.

Bestel jouw exemplaar voor € 24,99 met gratis verzending bij onze betrouwbare webshop Boekenwereld.com (Verschijnt 22 december 2020)

bestel nu

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *