Wijsheid van Eckhart Tolle: 5 troostende inzichten tijdens negatieve gebeurtenissen

Hoe reageer je bewust op schokkende, negatieve of heftige gebeurtenissen? Hoe kun je ervoor zorgen dat negativiteit je minder raakt? Blijf bewust in het moment, ook tijdens negatieve gebeurtenissen. Deze 5 fijne inzichten van Eckhart Tolle uit zijn prachtige én populaire boek De kracht van het Nu troosten je tijdens roerige tijden.

Als je elk moment vergeeft, het laat zijn zoals het is, hoopt er zich geen wrok op die je op een later tijdstip weer moet vergeven.

Geen negativiteit meer aantrekken

Is het niet mogelijk alleen positieve omstandigheden in ons leven aan te trekken? Als onze houding en onze gedachten altijd positief zijn, komen daar toch alleen maar positieve omstandigheden uit voort?

Weet je wel echt wat positief is en wat negatief? Heb je het totaaloverzicht wel? Er zijn heel veel mensen geweest voor wie beperking, mislukking, verlies, ziekte en pijn in welke vorm dan ook hun beste leraar bleken te zijn. Het gaf ze diepte, nederigheid en mededogen. Ze werden er echter van.

Als er iets negatiefs met je gebeurt, zit daar een diepe les in verborgen, ook al zie je dat op dat moment waarschijnlijk niet. Zelfs een korte ziekte of een ongeval kan je duidelijk maken wat werkelijk en onwerkelijk is in je leven, wat uiteindelijk belangrijk is en wat niet.

In hogere zin zijn omstandigheden altijd positief. Om preciezer te zijn: ze zijn positief noch negatief. Ze zijn zoals ze zijn. En als je leeft vanuit een volkomen aanvaarden van wat is, en dat is de enige geestelijk gezonde manier om te leven, is er geen ‘goed’ of ‘slecht’ meer in je leven. Er is alleen maar een hoger goed – en het ‘slechte’ hoort daarbij. Maar vanuit het gezichtspunt van het verstand bezien heb je goed-slecht, sympathie-antipathie, liefde-haat. Vandaar dat in het boek Genesis staat dat Adam en Eva niet in het ‘paradijs’ mochten blijven wonen toen ze ‘gegeten hadden van de boom van de
kennis van goed en kwaad’.

Als er iets negatiefs met je gebeurt, zit daar een diepe les in verborgen, ook al zie je dat op dat moment waarschijnlijk niet.

Verlies en negativiteit accepteren

Dit klinkt me als ontkenning en zelfbedrog in de oren. Als er iets vreselijks gebeurt met mij of met iemand die me na staat – een ongeluk, ziekte, pijn in wat voor vorm dan ook of de dood – kan ik doen alsof het niet slecht is, maar het blijft een feit dat het slecht is. Dus waarom zou ik het negeren?

Je doet helemaal niet alsof. Je laat het zijn zoals het is, dat is alles. Dit ‘het laten zijn zoals het is’ voert je voorbij het verstand met zijn patronen van verzet die de polariteiten van goed en kwaad scheppen. Het is een essentieel aspect van vergeving. Vergeving van het heden is nog belangrijker dan vergeving van het verleden. Als je elk moment vergeeft, het laat zijn zoals het is, hoopt er zich geen wrok op die je op een later tijdstip weer moet vergeven.

Onthoud dat we het hier niet hebben over geluk. Als er bijvoorbeeld net iemand is overleden van wie je veel hield of je voelt je eigen dood naderen, dan kun je niet gelukkig zijn. Dat is onmogelijk. Maar je kunt wel vrede hebben. Je kunt verdrietig zijn en heel wat tranen vergieten, maar als je ten minste je verzet hebt laten varen, voel je onder dat verdriet een diepe vrede, een stilte, een geheiligde aanwezigheid. Dat is de uitstraling van Zijn, dat is de innerlijke vrede, het goede dat geen tegenpool heeft.

De uitstraling van Zijn, dat is de innerlijke vrede, het goede dat geen tegenpool heeft.

Negativiteit loslaten

Hoe verhinderen we dat negativiteit opkomt en hoe komen we ervan af als ze er eenmaal is?

Je verhindert dat negatieve gevoelens bij je opkomen door volledig aanwezig te zijn. Raak echter niet ontmoedigd. Wanneer je merkt dat er een vorm van negativiteit bij je is opgekomen, moet je dat niet zien als een mislukking maar als een signaal dat je vertelt: ‘Wees aanwezig. Kom uit je hoofd. Je moet aanwezig zijn.’ Zelfs de geringste irritatie is al veelbetekenend en moet erkend en bekeken worden; anders ontstaat er een opeenhoping van niet-geobserveerde reacties.

Misschien ben je in staat bent het te laten vallen als je beseft dat je dat energieveld niet in je wilt hebben en dat het nergens toe dient. Maar let er dan wel op dat je het ook helemaal loslaat. Als je het niet kunt loslaten, aanvaard dan dat het er is en richt je aandacht op dat gevoel, zoals ik al eerder heb beschreven.

Een alternatief voor het loslaten van een negatieve reactie is die te laten verdwijnen door je voor te stellen dat je doorzichtig wordt voor de uiterlijke oorzaak van die reactie. Ik beveel je aan dit in het begin te oefenen met kleine, misschien zelfs triviale dingen.

Laten we zeggen dat je rustig thuis zit. Opeens hoor je het doordringende geluid van
een autoalarm van de overkant van de straat komen. Er komt irritatie bij je op. Wat is het doel van de irritatie? Geen enkel. Waarom heb je die dan in het leven geroepen? Je hebt die niet in het leven geroepen. Je verstand deed dat. Het ging helemaal automatisch, helemaal onbewust. Waarom deed het verstand dat? Omdat het onbewust gelooft dat dit verzet, dat je ervaart als negativiteit of een bepaalde vorm van ongelukkigheid, op de een of andere manier een einde kan maken aan de ongewenste toestand. Dat is natuurlijk een hersenschim. Het verzet dat het voortbrengt, in dit geval de irritatie of boosheid, is veel verstorender dan de oorzaak die het probeert te laten verdwijnen.

Als je het niet kunt loslaten, aanvaard dan dat het er is en richt je aandacht op dat gevoel, zoals ik al eerder heb beschreven.

Omgaan met negatieve mensen

Wat doen je als iemand tegen je zegt dat grof of kwetsend bedoeld is?

In plaats van te vervallen in een onbewuste reactie en negativiteit, zoals aanvallen, je verdedigen of je terugtrekken, kun je die opmerking ook dwars door je heen laten gaan. Bied er geen verzet tegen. Dan is het net alsof er niemand meer is om te kwetsen. Dat is vergeving. Op die manier word je onkwetsbaar.

Je kunt natuurlijk tegen die persoon zeggen dat zijn of haar gedrag onaanvaardbaar is, als je dat wilt. Maar die persoon heeft niet meer de macht om over je innerlijke toestand te heersen. Je bent dan in de macht van jezelf – niet in die van iemand anders, en je wordt ook niet bestuurd door je verstand. Of het nu een autoalarm is, een grof iemand, een overstroming, een aardbeving, het verlies van al je bezittingen, het mechanisme van verzet is in alle gevallen hetzelfde.

Laat de opmerking dwars door je heen gaan. Dan is het net alsof er niemand meer is om te kwetsen.

Boodschappen in negatieve emoties

Kan een negatieve emotie niet ook een belangrijke boodschap bevatten? Als ik me bijvoorbeeld vaak neerslachtig voel, kan dat een teken zijn dat er iets mis is met mijn leven en het kan me dwingen eens goed naar mijn levenssituatie te kijken en wat veranderingen aan te brengen. Dus moet ik luisteren naar wat de emotie me vertelt en die niet alleen als negatief afdoen.

Ja, terugkerende negatieve emoties bevatten soms inderdaad een boodschap, net zoals ziekten. Maar alle veranderingen die je aanbrengt, of die nu met je werk te maken hebben, met je relaties of met je omgeving, zijn op termijn alleen maar kosmetisch als ze niet voortkomen uit een verandering in je bewustzijnsniveau. En wat dat betreft, kan dat maar één ding betekenen: meer aanwezig worden.

Als je een bepaalde mate van bewustzijn hebt bereikt, heb je de negativiteit niet meer nodig om je te vertellen wat er moet veranderen in je levenssituatie. Maar zolang de negativiteit er is, moet je haar gebruiken. Gebruik haar als een signaal dat je eraan herinnert dat je meer aanwezig moet zijn.

Als je een bepaalde mate van bewustzijn hebt bereikt, heb je de negativiteit niet meer nodig om je te vertellen wat er moet veranderen in je levenssituatie.

de kracht van het nuEckhart Tolle nodigt je uit om je ware zelf te ontdekken en je identificatie met je onechte zelf, je ego, te laten varen in De Kracht van het Nu. Zo verlos je jezelf van psychische pijn.  Alles gebeurt in het Nu en alles vinden we in het Nu. Als we ons hiervan bewust worden, vinden we schoonheid, liefde, geluk, creativiteit, innerlijke vrede en bovenal ons ware zelf.

Bestel jouw exemplaar op onze webshop Boekenwereld.com voor € 25,- met gratis verzending.

bestel nu

Lees ook deze fijne artikelen van Eckhart Tolle:

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *