Ziel & levenslessen: in welke fase zit jouw ziel?

Onze ziel ontwikkelt zich gedurende ons leven en doet dat in verschillende groeifasen van steeds zeven jaar. Als je begrijpt in welke groeifase jouw ziel zich op dit moment bevindt, kun je beter plaatsen welke les je ziel op dit moment aan het leren is dankzij je levenservaringen. In dit artikel doorloopt holistisch therapeut Jacqueline Rietveld de verschillende groeifasen van de ziel. In welke fase zit jij?

Je ziel heeft alle tijd, want in essentie kent het geen tijd. Dat is het zelfhelend vermogen van de ziel en daar mag je eindeloos op vertrouwen. Je bent precies daar waar je nu moet zijn.

Onze ziel wordt gevormd door drie delen: een essentie, opslag uit vorige levens en de impact van ervaringen uit je huidige leven. Om betekenis te geven aan de dingen die jij – of bijvoorbeeld je kind of een geliefde – meemaakt in het leven, kan het zinvol zijn om er eens op zielsniveau naar te kijken.

Weg van de ziel

Er is geen enkel leven dat vlekkeloos verloopt. We hebben allemaal obstakels te overwinnen en om te gaan met pijn en verdriet. Tegelijkertijd voelt iedereen een sterke innerlijke drive om gelukkig te zijn. Dat is niet voor niets: dat is de weg van onze ziel. Juist door te leren van de zwaardere kanten van het leven, gaat onze ziel zich weer herinneren wat écht belangrijk is en hoe we dat in de energie weer kunnen manifesteren.

Zielslessen

In essentie weten we alles al. Een deel van onze ziel is namelijk tijdloos en is direct verbonden met het Al of de Bron. We mogen het ons alleen weer herinneren. Onze levenservaringen helpen daarbij, hoe heftig die soms ook aanvoelen. Precies dáár liggen vaak onze belangrijkste zielslessen.

Ook in eerdere levens hadden we al mooie en minder prettige ervaringen, waar onze ziel van heeft geleerd. Die ervaringen vormen de zielsopslag uit vorige levens. Die opslag draait altijd mee op de achtergrond bij het verwerken van onze huidige ervaringen. Zodat we dingen nóg beter kunnen gaan begrijpen of geleerde lessen verder mogen verankeren.

Zeven jaar-cyclus

De manier waarop het bewustzijn van onze ziel groeit in het leven, is in fases. Elke fase duurt gemiddeld zeven jaar. Na die zeven jaar komen we op een volgend niveau terecht, waarin zich weer een ander aspect van onze ziel kan ontplooien.

In de eerste drie fasen (de eerste 21 jaar van ons leven) neemt de ziel de vorm aan waarmee het zich waar kan maken in dit leven. De volgende drie stadia (tot 42 jaar) richten zich meer op het in balans brengen van de innerlijke wereld met de buitenwereld. De fasen daarna bieden je de mogelijkheid om steeds meer te gaan leven vanuit de wijsheid van je ziel.

1. 0 – 7 jaar: belichaming van de ziel

Vanaf de conceptie tot en met een jaar of zeven is alles erop gericht om je ziel zijn intrek te laten nemen in een lichaam van vlees en bloed. Incarnatie betekent letterlijk ‘in het vlees treden’. De bevruchte eicel ontwikkelt zich tot een embryo, en ook na de geboorte is alle levensenergie erop gericht om organen en weefsels verder te laten groeien.

Na ongeveer drie jaar zijn de hersenen groot genoeg om het eigen denken en de eigen fantasie te gaan ontwikkelen. In eerste instantie is dat nog verkleefd met het bewustzijn van de ouders. Gaandeweg is het bewustzijn echter steeds meer in staat om een wereld buiten die van de ouders waar te nemen en te begrijpen.

Eigen lessen

Rond het zevende jaar zijn we zowel in lichaam als in geest meer individu geworden: klaar om onze eigen zielslessen te gaan leren. Het gezin waarin je geboren bent, vormt altijd een basis voor die zielslessen. De zielsbagage van dat systeem zal passen bij de lessen die jouw ziel wil leren. Hetzij doordat jij je er tegen af mag leren zetten, hetzij doordat ze je een goed voorbeeld geven.

2. 7 – 14 jaar: tieners en pubers

Vanaf het zevende levensjaar leren we vooral om keuzes te maken in de manier waarop we verbindingen aangaan met andere mensen. We ontdekken hoe sociale contacten werken, wanneer je buiten of binnen de groep valt en wat in die contacten leuke en minder leuke ervaringen oplevert.

Rond je veertiende weet je al aardig hoe het werkt en waar je wel of niet bij wil horen. Dat kan zich op allerlei verschillende manieren uiten: van meeloper, tot rebelse puber, tot teruggetrokken eenling. Het hoort allemaal bij het lesmateriaal van de ziel.

3. 14- 21 jaar: wilskracht

Tussen de 14 en 21 jaar schaaf je de gekozen sociale route nog wat bij. Ook op seksueel vlak. Soms neem je zelfs een totaal andere afslag, omdat de vorige toch niet beviel. We verkennen in deze fase onze grenzen en leren hoe we onze wilskracht kunnen inzetten om te bereiken wat we willen (opleiding, werk, relatie, materieel bezit). De ziel wordt zich bewust hoe het zich in dit leven kan laten gelden en wat daar de consequenties van zijn (zowel in positieve als negatieve zin).

4. 21 – 28 jaar: verdieping van ideeën en gevoelens

In de fase van 21 tot 28 jaar ontdekken we hoe verdieping van ideeën en gevoelens meer vervulling en zin aan ons leven geven. Bij verdieping van ideeën gaat het bijvoorbeeld over filosoferen, religie, spiritualiteit en politieke idealen. Verdieping van het gevoelsleven gaat onder andere over meer betekenis geven aan liefde, relaties, het gezinsleven, etc. Onze ziel ontdekt in deze fase het belang van trouw zijn aan je innerlijke waarheid en je hartverlangens.

5. 28 – 35 jaar: stabiliteit

Tussen de 28 en 35 jaar vinden de meeste mensen meer stabiliteit in hun leven. Er ontstaat een zekere balans tussen de buitenwereld en de binnenwereld, tussen verstand en gevoel. In de voorgaande fasen heb je jezelf in relatie tot de wereld ontdekt. Nu ga je al die lessen integreren in je leven. Je settelt je in je werk, je woonomgeving en je relaties: dit is hoe het nu voor je past.

Tegelijkertijd biedt juist deze fase de grote uitdaging om niet te verzanden in oppervlakkigheid en routine. Maar om je ondanks de nu gevonden stabiliteit door te blijven ontwikkelen. Vaak zijn de processen uit eerdere fasen niet helemaal gladjes verlopen en is er nog wat werk aan de winkel wat betreft een kindstuk, je manier van verbinden met anderen of het (h)erkennen van je innerlijke behoeften. Gebeurtenissen als een burn-out, scheiding of financiële problemen kunnen een teken zijn dat je ziel bepaalde inzichten nog beter mag leren begrijpen.

6. 35 – 42 jaar: worden wie je bent

Als je door bent blijven groeien, biedt de levensfase van 35 – 42 jaar de mogelijkheid om te worden wie je werkelijk bent. Met alle levenservaringen die je hebt opgedaan, herinnert je ziel zich inmiddels welke kwaliteiten jij hebt en in welke omstandigheden die in dit leven het beste tot bloei kunnen komen. De vraag is of je ook luistert naar je ziel en je die wijsheid durft te vertalen naar je manier van leven: je werk, je woonomgeving en je relaties.

7. 42 jaar en ouder

Idealiter zijn we er nu: we kunnen gaan leven vanuit de hervonden wijsheid van de ziel en onze eigen unieke bijdrage aan de wereld gaan leveren. Je mag je volledig ontplooide zelf gaan inzetten ten dienste van het grotere geheel.

Maar hé… waren we niet hier om te leren?! Als we alles al begrepen, waren we hier niet. In perioden waarin we het leven als zwaar ervaren, lukt het niet meteen om de ervaringen om te zetten in inzichten. Als je ergens middenin zit, is het soms moeilijk om het grotere plaatje te zien. Ook vanaf 42 jaar zijn er daarom nog steeds zevenjarige periodes met elk hun eigen zielslessen, die weer voortborduren op vorige levensfasen.

Verinnerlijking

Hoe ouder we worden, hoe meer onze ziel zich vanuit onze binnenwereld mag ontwikkelen. Onze lichaamsenergie neemt geleidelijk aan af; ons stoffelijk lichaam is nu eenmaal vergankelijk. Langzaam maar zeker gaat het steeds minder om onze acties en daden en steeds meer om onze innerlijke belevingswereld. Het proces van ouder worden is een proces van verinnerlijking. Je ziel gaat alles wat geleerd is in zichzelf verankeren. Ook als het verstand niet meer goed werkt (bij dementie bijvoorbeeld) kan de ziel doorleren vanuit het voelen in het hier en nu.

Nooit te laat

Het mooie aan de ziel is dat de groei ervan niet volledig afhankelijk is van de tijd. Het belangrijkste deel van de ziel is namelijk de essentie. En die is onderdeel van het tijdloze Al. De essentie is de drijfkracht achter alle andere processen van de ziel. Daarom is het heel goed mogelijk om op een later moment dan in de oorspronkelijke groeifase alsnog de lessen te leren die je ziel nodig heeft. Het is nooit te laat, ook al waren de omstandigheden in je jeugd niet optimaal om alles uit die bepaalde levensfase te halen. Of ook al werd je in een latere fase opgeslokt door de waan van alledag en kwam je niet toe aan verdieping en ontwikkeling.

Je ziel heeft alle tijd, want in essentie kent het geen tijd. Dat is het zelfhelend vermogen van de ziel en daar mag je eindeloos op vertrouwen. Je bent precies daar waar je nu moet zijn.

Boekentip van de redactie: De Lijn

In dit boek leer je hoe je op een eenvoudige manier toegang krijgt tot de Akasha kronieken: een complete energetische geschiedenis van iedere ziel die ooit op aarde heeft geleefd. Ook ontvang je boodschappen van je goddelijke gids, die precies de informatie bevatten die je nodig hebt op het moment dat je ze ontvangt.

Reserveer alvast jouw exemplaar en ontvang het boek op 9 september 2022.

bestel nu

Lees verder over jouw ziel:

Lees meer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *